Oda Kayıtlarının Silinmesi İşlemleri


ODA KAYITLARININ SİLİNMESİ İŞLEMLERİ

Sanayicilik vasfının kaybedilmesi:

Dilekçe ekinde;makine satış faturaları,işçi çalıştırılmadığını gösterir belge (SGK'dan alınacak) ve görevli servis personelinin işyerinde tutacağı tespit raporu.

Kapanış:

Dilekçe ile birlikte;bağlı bulunulan ticaret sicil memurluğundan alınacak kapanış tescil belgesi veya kapanışın yayınlandığı ticaret sicil gazetesi aslı

Başka firma ile birleşme:

Dilekçe ile birlikte;bağlı bulunulan ticaret sicil memurluğundan alınacak firma birleşmesi ile ilgili belge veya birleşme ile ilgili tescilin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi aslı

Re'sen üye kayıt silinmesi:

Adresine uzun yıllardır ulaşılamayan ve kapandıkları odamızca resen tespit edilen firmaların oda kayıtları;ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Oda Meclisi veya Yönetim Kurulu kararı ile resen silinebilmektedir.

 

Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.