Bilgi Edinme


24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı T.C. Resmi Gazete, 4982 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" ve Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı T.C. Resmi Gazetede 2004/7189 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca, Odamız ile ilgili konularda yapılacak başvurular için, Enformasyon Servisi'miz gereken hizmeti verecektir.

Odamız ile ilgili bilgiler, Web sayfamıza konulmuş olup,burada yer almayan hususlar için Enformasyon Servisimize yazılı olarak veya elektronik ortamda müracaat edebilirsiniz.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular (232) 4839937 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise bilgiedinme@ebso.org.tr posta adresine yapılabilecektir.

Elektronik posta ve faks ile yapılacak başvurular, Bilgi Edinme Başvurusu Formları doldurularak yapılmalıdır.Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.


4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Başvurusu Formları:

1-) Gerçek Kişiler için

2-) Tüzel Kişiler için 
 

İletişim  
Adres: : Cumhuriyet Bulvarı No:63 35210 Pasaport - İZMİR
Faks : (0 232) 4839937
E-posta bilgiedinme@ebso.org.tr

 


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.