Araştırma Hizmetleri


1967 yılından bu yana sürdürülen araştırma hizmetleri gerek hizmet çeşitliliği gerekse yaklaşımlar açısından sürekli iyileştirilerek bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

Araştırma hizmetleri ile üyelerimize “Güvenilir Bilgi” değer önermesi sunulmaktadır.

Ekonomik, Sosyal, politik gelişmeleri ve veri izleme konularında izleme takvimine göre sistematik olarak TUİK, Hazine, IMF, OECD, Merkez Bankası gibi yerli yabancı kurumların web sayfaları, makro ve mikro ekonomik, sosyo-politik istatistikler, İzmir verileri izlenmektedir.

Ayrıca, aylık ve yıllık periyodik değerlendirme ve raporlamalar yapılmaktadır. Düzenli olarak yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÇALIŞMASI

Üretimden Satış rakamları esas alınarak yapılan online anket çalışması sonrasında, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ilk 100 Büyük Sanayi Kuruluşları listesi oluşturulmakta. Firmaların performanslarını gösteren rakamları ile birlikte, iletişim bilgilerini de içeren çalışma yıllık olup, İngilizce-Türkçe olarak kamuoyuna sunulmakta, heyetlerde, fuar ve yurtdışı seyahatlerde kullanılmaktadır.

2022 Takvim Yılı, 100 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'ne erişmek için lütfen tıklayınız.

BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI ANKET ÇALIŞMASI

Üyelerimize yılda bir kez yapılan online anket sonrasında; üretim-yatırım-ihracat-vergi ve istihdam kriterlerinde en başarılı ilk 5 Büyük Firma ve KOBİ ile meslek komiteleri, arge, inovasyon ve marka’da başarılı firmalar, 25 ve 50 yıllık Oda üyeliği olan firmalar ve girişimcilik ödül kapsamına alınmakta, ilgili listeleri içeren kitapçık veya CD şeklinde hazırlanmakta, ödüllerin takdim edildiği, bakan vs. katılımı ile gerçekleştirilen törende dağıtılmaktadır.

İNGİLİZCE İZMİR İSTATİSTİK BROŞÜRÜ

İzmir’i, Türkiye ve Ege Bölgesi ile karşılaştırarak belli istatistiki rakamları içeren çalışma, Odamızı tanıtmakta ve OSB’lerin iletişim bilgilerini içermekte olup, yabancı heyetlere ve yatırımcılara rehber niteliğindedir. Yılda bir kez İngilizce olarak hazırlanan katlamalı broşür web sayfamızda da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İZMİR “AYDINLIK ŞEHİR, DOĞRU KARAR” KİTAPÇIĞI

Bir yatırımcının neden İzmir’i seçmesi gerektiğine ilişkin detaylı bilgileri içeren çalışma, İzmir’i tüm yönleriyle anlatarak yabancı yatırımcıları İzmir’e davet etmektedir. İngilizce İzmir tanıtım kitapçı, Odamıza gelen heyetlere, yurtdışı seyahatlerinde ve fuarlarda takdim edilmektedir.

EBSO YILLIK EKONOMİK RAPORU

Geçmiş yılda Türkiye ve Dünya ekonomisini değerlendirildiği ve gelecek yıla ilişkin beklentilerinin yer aldığı ekonomi raporu, yılın başında yayın olarak basılmaktadır.

SANAYİ EĞİLİM ANKET ÇALIŞMASI

Odamızca temel ekonomik göstergelerdeki değişimler (3’er aylık dönemler itibariyle) özet bir eğilim anketi formuyla izlenmektedir. Üyelerimizin çeyrekler itibari ile kapasite kullanım oranları, mevcut döneme ilişkin gerçekleşme ve sonraki döneme ait beklentileri değerlendirilmektedir.

EKONOMİK DEĞERLENDİRME ANKET ÇALIŞMASI

Odamızca gerek küresel, gerekse ulusal ekonomide, gündeme ilişkin mevcut durum analizi ve gelecek 6 aylık beklentileri ölçmeyi amaçlayan çalışma özet bir anket formuyla izlenmektedir. Her 6 ayda bir gerçekleştirilen anket çalışması ile üyelerimizin yıl değerlendirmeleri ve gelecek beklentileri değerlendirilmektedir.

Toplantı Sunumları

"Covid-19 Anket Çalışması"

Küresel ekonomiye de ciddi hasar veren Covid-19 salgınının etkilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının değerlendirme raporuna aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz:

Covid-19 Anketi Değerlendirme Raporu

 

“Aylık Ekonomi Bülteni"

“İngilizce İzmir İstatistik Broşürü”

“Başarılı Sanayi Kuruluşları Anket Çalışması”

Her sene üretim, yatırım, vergi, ihracat ve çeşitli kriterlerde anket gönderen üyelerimizi plaket ve başarı belgesi ile ödüllendiren “Başarılı Sanayi Kuruluşları Anket Çalışması”

 

“Sanayi Eğilim Anket Formu”

Üç ayda bir düzenlenen ve üyelerimizin sektörel olarak kapasite kullanımlarına ilişkin bilgileri temin etmemizi sağlayan “Sanayi Eğilim Anket Formu”

 

"Ekonomik Değerlendirme Anketi"

Gerek küresel, gerekse ulusal ekonomide, gündeme ilişkin mevcut durum analizi ve gelecek 6 aylık beklentileri ölçmeyi amaçlayan "Ekonomik Değerlendirme Anketi"

 

 

Bu araştırmalara sizlerin katılımınızı öneri ve yorumlarınızı beklemekteyiz.

İrtibat:

Araştırma Müdürlüğü – 4.Kat
e-posta: arastirma@ebso.org.tr

 

 


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.