HİZMETLER


HİZMET GRUBU

HİZMET KAPSAMI

SUNULAN DEĞER

Belgelendirme Hizmetleri

 

EBSO, bağlı bulunduğu yasa ile tanımlanan bilirkişi, ekspertiz raporları ile kapasite raporları, fire, zayiat ve randıman tespitleri, imalat yeterlik belgesi, yatırım teşvik belgesi işlemleri, dış ticaret evraklarının ( Eur-1 Belgesi, A.TR Belgesi, Menşe Şahadetnameleri vb.) onay ve satış işlemleri, rayiç fiyat, muhammen bedel tespiti ve fatura tasdik işlemleri, Bağ-kur tasdikleri vb. belge ve rapor düzenleme hizmetlerini üyelerine sunmaktadır.

Güven

Uzmanlık

Hız

Güler yüzlü hizmet

Yerinde hizmet

Ulaşılabilir olmak

Girişim ve Bilgilendirme Hizmetleri

 

Üyelerin yerel ve merkezi yönetimlerden kaynaklanan sorunları saptanmakta, sanayicinin önünde engel oluşturan, devletten kaynaklanan kısıtlamalara yönelik girişimlerde bulunulmakta, sanayiyle ilgili mevzuatın hazırlanması sürecinde üyelerin görüş ve önerileri yerel ve merkezi yönetimlere taşınmakta ve mevzuat oluşturma süreçlerinde aktif rol alınmaktadır.

Üyelerimiz, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler, mevzuat değişiklikleri ve güncel uygulamalar hakkında resmi yazı veya bilgilendirme toplantısı ile bilgilendirilmektedir.

Güven

Etkin çözüm

Etkin geri bildirim

 

Eğitim Hizmetleri

 

Üyelerin eğitim gereksinimleri planlı bir şekilde toplanmakta, eğitim içerikleri oluşturulmakta ve eğitimler uzman kişiler tarafından sunulmaktadır. Tüm eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde katılımcılara memnuniyet anketi uygulanmakta, anketlerin sonuçları her dönemin sonunda değerlendirilmekte ve gelen öneriler ve görüşler dikkate alınarak yeni eğitim programları planlanmaktadır.

İhtiyaçlara yanıt veren

Güncel ve güvenilir bilgi

Uzman ve yetkin eğitmenler

Uzman ve yetkin eğitmenler

Sosyal sorumluluk projelerine destekGGGg

Araştırma Hizmetleri

EBSO, düzenli olarak yapmakta olduğu ekonomik ve sektörel araştırmalar ile bilgi toplamakta ve yayımlamaktadır.

Güvenilir bilgi

 

Ticaret Geliştirme Hizmetleri

 

EBSO yeni iş oluşumları için bölgemizdeki yatırım olanaklarını sunmaya, işadamlarını bilgilendirmeye ve ticari ilişkileri geliştirmeye odaklanmıştır. Bu amaçla, Oda tarafından gerek yurt içi gerek yurt dışı fuar bilgileri üyelere iletilmekte, grup halinde katılım veya ziyaret talebi olan fuarlar için katılım organizasyonları takip edilmektedir. Ayrıca, Oda’yı ziyaret eden diplomatik misyon temsilcileri ve diğer yabancı heyetlerin İzmir programlarının oluşturulmasında destek sağlanarak; kendilerine bölgeyi tanıtıcı bilgiler aktarılmakta, karşılıklı firma görüşmeleri ve/veya firma ziyaretleri organize edilmektedir. Bunun yanı sıra dış ticaretteki gelişmeler ve Avrupa Birliği ile ilgili güncel konular takip edilerek bu kapsamda Oda’da konferans, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir.

Güven

 


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.