SÜMER HOLDİNG TAŞINMAZ İHALESİ HK.


06.10.2022, Perşembe

Sayın Üyemiz;

 

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale İşleri Daire Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 29.09.2022 tarihli, 7232 sayılı yazıda;

Sümer Holding A.Ş.’nin, özelleştirme kapsam ve programında olan, sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait bir kamu kuruluşu olduğu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca verilen yetki ile muhtelif taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmelerini sağlamak amacıyla ihale yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

Ek: İhale konusu taşınmaz listesi ve bilgilendirme.

 

Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.