ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBUMUZ TARAFINDAN "AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI" HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.


24.02.2021, Çarşamba

İlgili Görseller

İklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) önceki taahhütlerini daha geniş ve daha etkili bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir yol haritası olan “Avrupa Yeşil Mutabakatı – EU Green Deal”11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile doğal kaynak tüketimi azaltılırken ekonomik büyümenin sağlanması (decouple) ve 2050’de sera gazlarının net emisyon değerinin sıfı<rlanması (karbon nötr) hedeflerine ulaşmak için yeni stratejiler belirlenecektir. AB, özellikle sera gazlarının azaltılmasının büyük çaba gerektirmesi sebebiyle, büyük kamu yatırımları ve özel sermayeyi iklim ve çevresel eylemlere yönlendirmek için birtakım aksiyonlar alacaktır.

Mutabakat kapsamında Türkiye’nin, AB ile işbirliğine devam edebilmesi için en fazla değişim ve dönüşüm geçirmesi beklenen tarım, elektronik, ambalaj, plastik, tekstil ve inşaat (ve inşaata girdi sağlayan imalat kolları) gibi sektörlerde düzenlemeleri iyi anlaması ve gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir.

Söz konusu Mutabakat’ın sanayimize etkisi hakkında, Çevre Çalışma Grubu Başkanı ve Meclis Üyesi Sn. Erdoğan ÇİÇEKÇİ’nin koordinatörlüğü ve Çevre Mühendisi Sn. Hüsamettin ÇOBAN’ın sunumuyla "Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türk Sanayisine Etkileri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlenmiştir.

Sn. ÇOBAN tarafından, sera gazı emisyonları, Kyoto Protokolü, Paris İklim Anlaşması olmak üzere Mutabakat'a dahil olan konularda bilgi verilmiş ve sanayi sektörü üzerindeki etkileri anlatılmıştır.

İhracatımızın büyük çoğunluğunu gerçekleştridiğimiz AB'nin 2050 yılında Karbon Sıfır Kıta olma yolundaki hedefi karşısında, ticaretimizin nasıl etkileneceği hakkında bahsedilmiştir. 

Sn. Hüsamettin ÇOBAN'ın sunum için lütfen tıklayınız.

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.