Politikalar


Kalite Politikası                

Toplam kalite ve mükemmelliği benimsemiş, öğrenen ve gelişen bir organizasyon olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası, faaliyetlerinde üye odaklı olmayı, beklentilerini karşılayarak paydaşlarına değer yaratmayı, hizmetlerini etkin ve verimli üretmeyi, yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin etkililiğini sürekli iyileştirmeyi, katılımcı, yaratıcı ve yeniliklere açık olmayı taahhüt eder.

 

Müşteri İlişkileri Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası üye ve çözüm odaklılık,  şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda müşteri ilişkilerini yönetir. Müşterilerin iletişim gereksinimlerini belirler ve yönetir.

EBSO, müşterilerinin şikayet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak müşteri odaklı yaklaşımın takip edildiği bir müşteri memnuniyet sistemini taahhüt eder.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası, çalışma alanlarında gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve standartlarına uygun olarak çalışanların, ziyaretçilerin ve tedarikçilerinin işle ilgili yaralanmalarının ve bedensel ve ruhsal sağlıklarının bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını taahhüt eder, amacına, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risk ve fırsatlarının doğasına uygun olarak İSG hedeflerinin belirlenmesi, İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için bir çerçeve sağlar, yasal ve diğer şartların yerine getirilmesini, İSG ile ilgili tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve İSG risklerini azaltılmasını, ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanmasını taahhüt eder. Tüm çalışan, tedarikçi ve ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı ortam sağlar. İş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirmek ve doğru davranış alışkanlıkları kazandırmak için çalışanlarına sürekli eğitim imkanları sunar

 

Kurumsal İtibarın Yönetimi Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası, tüm faaliyetlerinde kurumsal yönetişim anlayışı ile paydaşlarının ve toplumun beklentilerini karşılamaya özen gösterir. EBSO, benimsediği değerler ve etik kurallar çerçevesinde iletişim iklimini korumayı, geliştirmeyi ve toplumsal paydaşlarında oluşturduğu algıyı yönetmeyi önemser, izler ve uygulamalarına yansıtır.

 

Sosyal Sorumluluk Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket etmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda hizmet kalitesini artırırken çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutar ve destekler.

 

İletişim Politikası

EBSO, paydaş beklentileri doğrultusunda iletişim yöntem ve kanallarını etkin kullanarak tanıtım faaliyetlerini yürütür. İletişim faaliyetlerinde kararlılık, özgüven, açıklık ve çeviklik esastır. 

 

İşbirliği Politikası

Stratejilerle uyumlu olarak, karşılıklı saygı, açıklık ve güvene dayalı, sonuç odaklı, ortak yarar sağlamayı amaçlayan sürdürülebilir işbirliklerinin kurulması esastır.

 

İnsan Kaynakları Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası, insan kaynakları uygulamalarında değerler, etik kurallar ve kurum kültürü ile uyumlu olarak; fırsat eşitliği sağlar, liyakat, katılım ve performansa dayalı karar verir, çalışan gelişimine önem verir ve iş-yaşam dengesini gözetir.

 

Mali Kaynakların Yönetimi Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası;  stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir, mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir.

 

Bilgi Yönetimi Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası, güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanmak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alır, bilginin güvenliğini sağlar, teknolojiyi yakından izler, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerle iş süreçlerini donatır.

 

Tedarik Yönetimi Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası; hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını; geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uygun hareket eden, çevreye duyarlı ve müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimsemiş, ilk elden, yetkili ve yerel tedarikçilerden sağlar. Bu tedarikçilerle sürdürülebilir işbirliklerinin kurulmasını ve performanslarının geliştirilmesini hedefler.

 

Sabit Varlıkların Yönetimi Politikası

Ege Bölgesi Sanayi Odası; sabit varlıklarını güvenli, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü kullanmak amacıyla; gerekli olan bakım, onarım, temizlik, sigorta, güvenlik hizmetlerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olacak şekilde, konusunda uzman tedarikçiler ile işbirliği yaparak etkin şekilde sağlar ve gerektiğinde elden çıkarılacak sabit varlıkları eğitim amacına yönelik hibe eder.

 

 


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.