Etik Kurallar ve Değerler


EBSO ETİK KURALLARI:

  • Dürüstlük

EBSO’da çalışanlar, fırsat eşitliği kapsamında hiç bir üye/çalışan/paydaştan çıkar sağlamayacak şekilde, tarafsız ve adil davranışlar sergiler.

  • Yükümlülük

EBSO’da çalışanlar görevini yerine getirme sorumluluğunun bilincinde, ilgili mevzuatlar kapsamında hareket ederek, kamu yararını gözetir.

  • Şeffaflık

EBSO’da çalışanlar, karar ve uygulamalarında hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde şeffaflık kuralına uygun hareket eder.

  • Gizlilik

EBSO’da çalışanlar, birbirlerine, üyelere ve tüm paydaşlara karşı gizlilik ilkesi çerçevesinde hareket etmek, bu konuda tanımlı mevzuata uygun davranmak ve bilgi paylaşımında ilgili mevzuatı göz önünde bulundurmak zorundadır.

 

EBSO DEĞERLERİ:

  • Paydaş Odaklılık

Odamız üyelerle, toplumla, çalışanlarla, diğer kurum kuruluşlara yani tüm paydaşları ile güvene ve saygıya dayalı ilişkiler kurar, karar ve uygulamalarında paydaş beklentilerini ve taleplerini esas alır.

  • Liderlik

Odamız yöneticileri liderlik değeri doğrultusunda öncülük eder, inisiyatif kullanır, sorumluluk alır, paydaşları bu doğrultuda yönlendirir. Vizyoner liderlik davranışları sergiler.

  • İşbirliği

Odamız işbirliği değeri doğrultusunda birlikte çalışma kültürü ve “Biz Kültürü”ne uygun şekilde iş yapış şekilleri benimser, tüm paydaşları kapsayacak şekilde ekip çalışmaları yürütülür, dayanışma sağlanır. Tüm paydaşlarla ilişkilerde etkili iletişim esastır.

  • Sürdürülebilirlik

Odamız sürdürülebilirlik değeri doğrultusunda, çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliği göz önünde tutarak faaliyetlerini sürdürmekte ve hizmet sağlamaktadır.

  • Sürekli İyileştirme

Odamız faaliyetlerinde stratejik hedefler göz önünde tutulmakta, verilerle yönetim, problem çözme ve sonuç odaklı yaklaşımlar sergilenmektedir.

  • Yaratıcılık

Odamız yaratıcılığı desteklemekte, yenilikçi yaklaşımlar tüm paydaşlarımızca etkin bir şekilde desteklenmektedir.

 

 

 

 


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.