GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ/UKRAYNA


21.06.2022, Salı

Sayın Üyemiz,
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan e-postaya atfen, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde ülkemize taviz tanıyan ülkeler arasında Ukrayna'nın yer almaması hususu dikkate alınmak suretiyle, ülkemizden Ukrayna'ya yapılan ihracat için Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi düzenlenmemesi gerektiği bildirilmiştir.
 
Bu çerçevede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi'nde de (MEDOS) bu yönde gerekli güncelleme yapılmış olup MEDOS ya da harici yazılımlar üzerinden Ukrayna için düzenlenecek FORM-A Belgeleri Odamız tarafından onaylanmayacaktır.
 
Bilgilerinize sunarım.
 
 
 
 
Saygılarımla,
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

 

Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.