ENHANCER PROJESİ İSTİHDAM YARATMA ODAKLI KOBİ HİBE PROGRAMI


12.10.2021, Salı

Sayın Üyemiz,

 

Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi’nden (ICMPD) Odamız’a gelen yazıda;

Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan ve ICMPD tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında, Temmuz ayında çağrısı yapılan İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ* Hibe Programı’nın son başvuru tarihinin uzatıldığı ifade edilmekte olup, “İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı” için 12 Kasım 2021 tarihine kadar proje başvurularının yapılabileceği belirtilmektedir.

“İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı”nın ayrıntılarına https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kobi-hibe-programi-.html adresi aracılığı ile erişilebilmekte olup, başvuruların https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal adresinden yapılacağı bildirilmektedir. Ayrıca başvurunun nasıl yapılacağına dair rehber https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/BuyerProfiles adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: Hibe Programı Görseli

 

*AB tanımına göre KOBİ'ler; -250’den az personeli olan ve, -Yıllık cirosu 50 milyon Avro’yu geçmeyen ya da yıllık toplam bilançosu 43 milyon Avro’nun altında olan işletmelerdir.

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.