SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Ayşen ŞAHİN Utku KILIÇER   Reşide CEYLAN                        
     
Genel Sekreter Yardımcısı Sanayi Şefi Belge Şefi
E-Posta : aysen.sahin@ebso.org.tr E-Posta: utku.kilicer@ebso.org.tr E-Posta: reside.varol@ebso.org.tr
Telefon  : 0 232 4552952 Telefon:0 232 4552948 Telefon:0 232 4452963
Faks       : 0 232 4464385 Faks    : 0 232 4464385 Faks: 0 232 4464385

 

  Gürcan ÖZPENPECİ          
         
  Dış Ticaret Uygulama Şefi      
  E-Posta: gurcan.ozpenpeci@ebso.org.tr      
  Telefon: 0 232 4552992      
  Faks: 0 232 421 48 12      

 

 

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Sanayi Şefliği: Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Odalara verilmiş, teknik inceleme ve ekspertiz gerektiren kapasite, bilirkişi, imalat yeterlilik belgesi v.b. raporları düzenler. Fire, zayiat ve randıman tespit çalışmalarını yürütür. Üyelerimizden ve TOBB’dan talep gelmesi halinde kapasite kriter taslakları hakkında Odamız görüşünü hazırlar, güncelleştirilmesi için çalışmalarda bulunur.

Belge Şefliği: Yürürlükteki Yatırım Teşvik Mevzuatı gereği Oda’ya verilen görevlerin yürütülmesini sağlar.

Dış Ticaret Uygulama Şefliği: Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Odalara verilmiş, A.TR., EUR.1, EUR, MENŞE, FORM A Belgelerinin onayını yapar, belge ile raporları düzenler ve onaylar.

 


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.