Sayısal Takograf Kartı Hizmetleri


Sayısal Takograf Cihazı Nedir?
 
Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.
 
Takograf cihazı;
 • Araç kullanım sürelerini denetler,
 • Araç hızını denetler,
 • Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler,
 • Denetlediği kayıtları hafızasında tutar,
 • Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir.
Mekanik ve elektromekanik takograf cihazları yerine, 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren AB’ye üye ülkelerde Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı uyarınca karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda sayısal takograf kullanılması zorunlu hale gelmiştir.
 
Sayısal takograf uygulaması ile, profesyonel sürücülerin davranışlarına/faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
 
Sayısal takograf cihazı ile aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir.
 • Aracın kat ettiği mesafe,
 • Aracın hızı,
 • Sürüş zamanı,
 • Diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri,
 • Çalışma aralarını ve günlük dinlenme süreleri.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (AETR)” nın 13. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan fakat AETR’ye taraf olan, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere uluslararası karayolu taşımacılığında, sayısal takograf uygulamasına geçilmesi konusunda bir geçiş süreci tanınmıştır.
 
Kaç Çeşit Sayısal Takograf Kartı Bulunmaktadır?
 
Sürücü Kartı: Uluslararası veya yurtiçi taşımacılık, yolcu taşımacılığı veya eşya taşımacılığı yapan sürücülerden SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 veya SRC5 belgesine sahip her sürücü sayısal takograf kartına başvuru yapabilecektir.
 
Şirket Kartı: Şirketin yerleşik olduğu ülkedeki yetkili otorite tarafından, takograf hafızasında saklanan bilgiyi indirmek ve yetkisiz ulaşımı engellemek için şirkete ait bilgileri kilitlemek amacıyla, taşımacılık şirketine verilen karttır. Bir şirket birden fazla şirket kartı alabilir.
 
Servis Kartı: Temel olarak sayısal takografların takılması, açılması, kalibre edilmesi, kontrolü ve bilgi yüklenmesi için, onay almış servislere ve/veya servislerin montajcılarına verilen akıllı kartlardır. Sadece sayısal takograf için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay almış yetkili servisler servis kartı alabilir.
 
Denetim Kartı: Ulusal yetkili denetim otoritesine verilen takograf kartıdır. Denetim kartı denetim otoritesini tanıtır ve veri hafızasında veya sürücü kartlarında hafızaya alınmış veriyi okumak, yazdırmak ve/veya indirmek için bu veriye erişmek amacıyla kullanılır. Denetim kartları için başvuru ve kartların teslimatı TOBB ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliği ile gerçekleştirilecektir.
 
Sürücü ve şirket kartları 5 yıl, denetim kartları 2 yıl ve servis kartları ise 1 yıl geçerlidir. 
 
Sayısal Takograf Kartı Başvuruları Nasıl Yapılır?
 
T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Ulusal Otoritenin yetkisi altına giren bazı teknik iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) “Türkiye Kart Verme Otoritesi (TR-CIA)”, “Türkiye Sertifika Üretim Otoritesi (TR-CA)” ve “Türkiye Kart Kişiselleştirme Organizasyonu (TR-CP)” olarak yetkilendirmiştir. Bu yetki çerçevesinde, takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemleri Bakanlığın denetimi altında TOBB gerçekleştirmektedir.
 
Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya kuruluşlar, TOBB’un http://staum.tobb.org.tr web adresinden ilan ettiği ve aralarında Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın da bulunduğu il merkezlerindeki TOBB’a bağlı Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına doğrudan başvuru yaparak kartlarını temin edebilirler.
 
Başvuru için;
 • STAUM - Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin webdeki staum.tobb.org.tr/PinacaWeb/ sayfasına tıklayarak ön başvuru yapılır. Ön başvuru sonunda sistem tarafından verilen sayfanın çıktısı alınır.
 • Başvuru sonunda elde edilen çıktı üzerinde belirtilen Ödeme Numarası ile T.Vakıflar Bankasına ödeme yapılır. (Sürücü kartları 130 TL, şirket ve servis kartları 400 TL) İnternet bankacılığından ya da EFT yapılarak ödeme işlemi kabul edilmemektedir. Ödeme sonunda banka tarafından verilen dekont başvuru işlemlerinin tamamlanması için Odamıza gelindiğinde Oda personeline teslim edilmek üzere saklanır.
 • Başvuru işlemlerin tamamlanabilmesi için aşağıda yazan belgelerle Odamıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Başvuru sahipleri Odamıza gelmeden önce ön başvuru işlemlerini ve ödemeyi gerçekleştirmiş olmalıdırlar.
 
Kartların teslimatları başvurunun yapıldığı Odalardan gerçekleştirilir. Sürücü kartları kart sahibine yada kart sahibinin başvuru esnasında belirlemiş olduğu 3. şahısa yapılır. Bu kişiler dışındaki şahıslara sürücü kartı teslimatı yapılmaz. Servis ve şirket kartları ise başvuruyu gerçekleştiren servis veya şirket yetkilisine teslim edilir. 
 
Kartların teslimata hazır olduğu bilgisi sürücülere cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj yoluyla, servis ve şirketlere ise başvuruda belirtmiş oldukları e-posta adreslerine gönderilmektedir.
 
Sürücü Kartı Başvurusu İçin;
 
Ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından, aşağıdaki belgelerle Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Dekont,
 • Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi,
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) aslı veya E-Devlet üzerinden belge sahibi olduğunu gösterir barkodlu yazı,
 • Biyometrik (3,5x4,5 cm ebadında, cepheden, arka fon beyaz renk) fotoğraf.
Servis Kartı Başvurusu İçin;  
 
Ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından, aşağıdaki belgelerle Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi, (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
 • Vekâletname aslı ve fotokopisi, (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa başvuruda bulunan yetkilinin Ticaret ve Sanayi Odalarında işlem yapmaya yetkili olduğunu gösterir vekâletname talep edilir.)
 • Oda Kayıt Belgesi aslı,
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi,
 • Dekont,
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Servis Kaşesi.
Şirket Kartı Başvurusu İçin;
 
Ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından, aşağıdaki belgelerle Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi, (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
 • Vekâletname aslı ve fotokopisi, (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa başvuruda bulunan yetkilinin Ticaret ve Sanayi Odalarında işlem yapmaya yetkili olduğunu gösterir vekâletname talep edilir.)
 • Oda Kayıt Belgesi aslı,
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi,
 • Dekont
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Şirket kaşesi.

Sayısal Takograf Kartının Hatalı Olması veya Arızalanması Durumunda Ne Yapılır?

Sürücü, kartın hatalı veya arızalı olduğunu fark etmesi halinde 7 takvim günü içerisinde bir dilekçe ekinde yer alan arızalı kart ile birlikte yeni kart için başvurmalıdır.
 
Kart verme otoritesi geçerli bir başvuru aldığı andan itibaren 5 gün içerisinde yeni bir kart vermekle yükümlüdür. Bu esnada sürücü yolculuğunun sonunda araçtaki takograf cihazında kaydedilen sürüş ve dinlenme sürelerinin çıktılarını almalı, kişisel bilgilerini ekleyip çıktıları imzalamalıdır.
 
Sürücünün 15 takvim gününden fazla (bazı sınırlı durumlar haricinde) geçerli sürücü kartı olmadan sürüşe devam etmesi yasaktır.
 
Sürücü kartının arızalı veya hatalı olması durumunda dilekçe ve arızalı kart ile birlikte Odamıza başvuruda bulunan sürücülerin önbaşvuru işlemleri Odamız personeli tarafından yapılacaktır. Önbaşvuru işleminin ardından T.Vakıflar Bankasına 130 TL. ödeme yapılacak olup devamında işlemlerin tamamlanması için ilk başvuru esnasında talep edilen belgeler ile birlikte tekrar Odamıza gelinmesi gerekmektedir. 
 
Sayısal Takograf Kartının Kaybolması veya Çalınması Durumunda Ne Yapılır?
 
Sürücü, kartın kaybolması veya çalınması halinde 7 takvim günü içerisinde yeni kart için başvurmalıdır. Kart verme otoritesi geçerli bir başvuru aldığı andan itibaren 5 gün içerisinde yeni bir kart vermekle yükümlüdür. Bu esnada sürücü yolculuğunun sonunda araçtaki takograf cihazında kaydedilen sürüş ve dinlenme sürelerinin çıktılarını almalı, kişisel bilgilerini ekleyip çıktıları imzalamalıdır.
 
Kayıp veya çalıntı kart başvurusuna gelmeden önce karayollarında görev yapan trafik ekiplerince veya Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı müdürlüklerce sürücülerin "Dijital Takograf Kartı Kayıp/Çalıntı Bildirim Formu"nun imzalı bir nüshasını yanında getirmelidir.
 
Dijital Takograf Kartı Kayıp/Çalıntı Bildirim Formu ile birlikte Odamıza başvuruda bulunan sürücülerin önbaşvuru işlemleri Odamız personeli tarafından yapılacaktır. Önbaşvuru işleminin ardından T.Vakıflar Bankasına 260 TL. ödeme yapılacak olup devamında işlemlerin tamamlanması için "Dijital Takograf Kartı Kayıp/Çalıntı Bildirim Formu" ve ilk başvuru esnasında talep edilen belgeler ile birlikte tekrar Odamıza gelinmesi gerekmektedir. 
 
Sayısal Takograf Kartı Yenileme Başvuruları Nasıl Yapılır? 
 
Sürücü ve şirket kartlarının kullanım süresi 5 yıl, servis kartlarının kullanım süresi ise 1 yıl ile sınırlıdır. Kullanım sürelerinin bitiş tarihleri kartların ön yüzünde belirtilmektedir. Kartların kullanım süresi bitiminde yenilenmesi gerekmekte olup yenilenmeyen kartlar kullanıma kapatılamaktadır. Kart yenileme işlemleri kart kullanım süresi bitiminden 45 gün önce başlayıp 15 gün öncesine kadar yapılabilmektedir. Yenileme başvurusu ilk başvurunun gerçekleştirildiği internet adresinden yapılmakta olup başvuru esnasında "Yenileme Başvurusu" seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. Kart kullanım süresi bitimine 45 günden fazla veya 15 günden az süre kaldı ise yenileme başvurusu yapılamamaktadır. 5 günden fazla süre bulunması durumunda 45 günden az süre kalmasının beklenmesi; 15 günden az süre bulunması durumunda "Yeni Başvuru" seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. 
 
Sayısal Takograf Kartı Başvuruları ve Teslim İşlemleri Nereden Yapılır?
 
Ön başvurusu gerçekleştirilmiş takograf kartlarının başvuru tamamlama işlemleri ile işlemleri tamamlanmış kartların teslim işlemleri 1475 Sk. No:5/5 Muzaffer Tuzcuoğlu İş Merkezi Alsancak/İZMİR adresinde bulunan Odamız Alsacank Dış Ticaret Ofisi'nde gerçekleştirilmektedir.

 

İletişim

Hakan GÖKYAR  
Dış Ticaret Uygulama Personeli  
 
Telefon : 0 232 455 29 94
E-Posta : hakan.gokyar@ebso.org.tr
Adres : 1475 Sk. No:5/5 Muzaffer Tuzcuoğlu İş Merkezi Alsancak/İZMİR

 


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.