Kapasite Raporu


!!! NOT: DÜZENLENEN TÜM RAPOR VE BELGELERİN ELDEN TESLİMİ FİRMA TARAFINDAN YETKİ BELGESİ İLE YETKİLENDİRİLEN KİŞİLERE YAPILABİLMEKTEDİR. Yetki belgesi için tıklayınız.

 

I - KAPASİTE RAPORU :

KAPASITE RAPORU NEDIR,NIÇIN VE NASIL DÜZENLENIR?
 
Ülkemizin askeri ve sinai seferberliğine ilişkin plan ve program çalışmaları ve yurt savunmasında ihtiyaç duyulan maddelerin yurt içi kaynaklarının tespit edilmesinde ve ayrıca ülkemizin hammadde,yardımcı madde ve üretim potansiyelinin bilinmesi ve sürekli takip edilmesi açısından önemli bir bilgi kaynağı olan Kapasite Raporları, tüm sanayi kuruluşlarının periyodik olarak düzenlettirmek zorunda oldukları belgelerdir. ( 16.06.1975 sayili Bakanlar Kurulu Karari ) 5174 sayılı Kanunun 12/z maddesine göre sanayiciler için kapasite raporları Sanayi Odası veya Sanayi Ticaret Odalarınca düzenlenir. Odalar Birliğinin onayından sonra yürürlüğe girer.
 
Kapasite Raporlari Odaların görevlendirdiği ve içerisine üretim konusu ile ilgili mühendisin bulunduğu Eksper Heyetleri marifetiyle düzenlenir.Düzenleme esnasında Odalar Birliğince hazırlanmis "Kapasite Esasları" adlı kriterlere riayet etmek zorunludur.
 
NASIL MÜRACAAT EDİLİR ?

Ege Bölgesi Sanayi Odasından kapasite raporu almak isteyen sanayicilerin öncelikle Odaya kayıtlı olmaları zorunludur.

Müracaatta (İlk kapasite veya yenileme müracaatlarında) istenen belgeler;    

1- İmzaya yetkili kişilerce imzalanmış kapasite raporu düzenleme talep formu, işyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı listesi (Ek:1), kiralık makine teçhizat varsa Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı listesi (Ek:2), (Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu ve eki olan makine listeleri (Ek:1, Ek:2) için tıklayınız),   

2- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırılan 2023 yılı için 2200 TL'lik "kapasite onay ücreti" dekontu (Açıklama kısmına firma ismi yazılmalı ve kapasite onay ücreti olduğu belirtilmeli)

ALICI BANKA ŞUBE ŞUBE KODU HESAP NO IBANNO
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ 153 69072 TR350004600153888000069072
VAKIFBANK MERKEZ ŞUBESİ 184 2068017 TR210001500158007293586413
T.İŞ BANKASI AKAY 4201 785529 TR100006400000142010785529
ZİRAAT BANKASI AKAY 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032
HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİCARİ  1311 16000038 TR140001200131100016000038

 

3- Tescilli Sermayeye göre değişen Ege Bölgesi Sanayi Odası'ın aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırılan "kapasite tespit ücreti" dekontu, (Açıklama kısmına firma ismi yazılmalı ve kapasite tespit ücreti olduğu belirtilmeli)

Tescilli Sermaye Aralığına Göre Kapasite Tespit Ücreti (2023 yılı için)
2.000.000 TL ve üzeri 4.810
1.000.000 – 1.999.999 TL 4.610
100.000 – 999.999 TL 4.300
99.999 TL ve altı 4.000

 

ALICI BANKA ŞUBE IBANNO

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

(EBSO)

HALKBANK İZMİR ŞB TR58 0001 2009 4300 0016 3412 19
ZİRAAT BANKASI İZMİR GİRİŞİMCİ ŞB. TR17 0001 0026 1638 1785 5350 66
AKBANK  İZMİR ŞB. TR19 0004 6000 0688 8000 2603 31
GARANTİ BANKASI ATATÜRK O.S.B./ÇİĞLİ ŞB. TR41 0006 2000 3550 0006 2955 45
VAKIFBANK  KEMERALTI ŞB. TR32 0001 5001 5800 7297 1306 92
T.İŞ BANKASI  İZMİR ŞB. TR16 0006 4000 0013 4000 0740 80
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI İZMİR ŞB. TR64 0003 2000 0000 0034 1133 78

4-  Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,

5- İşyeri mülkiyetinde ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,

6- İşyeri kiralık ise kira kontratı,

7- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki (üretim adresindeki) personele ilişkin SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi,

8- Ana hesap bazında özet mizan (firma imza-kaşeli ve SMMM onaylı),

9- Kiralık makine-teçhizat var ise kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi;

10- Varsa leasing sözleşmesi, leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

11- Varsa taşeron sözleşmesi, taşeron firmanın SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

12- Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

13- Vergi levhası fotokopisi,

14- Kalite Belge ve sertifikalarının fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

15- YMM ve/veya SMMM nin faaliyet belgesi/ruhsatı

16- Rapora konu adres için daha önce başka bir odadan alınmış kapasite raporu varsa fotokopisi.

     Ürüne özel talep edilen evraklar;

17- Maden ocakları için maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama (rödavans) sözleşmesi,

18- Reçine; vernik; tiner, antipas; alüminyum bolyaları; deniz boyaları; aerosol; solvent esaslı yapıştırıcılar; baz yağ kullanılmayan hidrolik fren sıvıları, antifriz, benzin-motor katıkları, pas ve korozyon önleyici, madeni yağ katıkları, asfalt emülsiyonlar astarlar, macunlar, pastalar, wakslar, vb. ürünler için son üç yılının fiili üretim miktarlarını gösterir YMM onaylı belgeler

19- Madeni yağ ve gres üretenler için YMM onaylı Ek:A Üretim Yetkinlik Değerlendirme Formu, Bir önceki yılın yıllık işletme cetveli, İtfaiye Yangın Uygunluk raporu

20- Yetkili oto tamir ve bakım servisleri için bayi sözleşmesi ve yetki belgesi sureti

Kapasite Raporu müracaatı için gerekli belgeleri Odamıza eksiksiz olarak elden getirebilirsiniz veya eksiksiz olarak  burcin.tanerler@ebso.org.tr ve utku.kilicer@ebso.org.tr e-posta adreslerine konu kısmına firmanın ünvanını belirterek pdf olarak gönderebilirsiniz.

 

II - KAPASİTE RAPORU SURET TASDİĞİ :

Hazırlanan orijinal kapasite raporu firmaya bir nüsha olarak verilmektedir. Raporun geçerli olduğu 2 yıl boyunca talep eden kuruluş ve mercilere onaylı suretlerinin verilmesi gerekmektedir.

Onaylı suret taleplerinde firma temsilcisinin EBSO'ya geldiğinde zaman kaybetmemesi için 0(232) 455 29 43, 0(232) 455 29 48 nolu telefonlara önceden bilgi verilmesi ve ücretin ödendiğine dair dekontun yanında bulundurulması gerekmektedir.   

Not : Ücreti kapasite raporu sayfa sayısına göre değişmekte olup sayfa başına 32 TL ve azami ücret ise 384 TL'dir (12 sayfanın üstü ücretlendirilmemektedir). Ücret yukarıdaki EBSO'nun hesap numaralarından birine yatırılmalı, dekontun açıklama kısmına firma ismi ile suret adeti yazılmalı ve kapasite suret tastığı ücreti olduğu belirtilmelidir.

 

III - KAPASİTE RAPORU DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ:

Halihazırda geçerliliği devam eden kapasite raporlarında, kapasite hesabını etkilemeyen firma bilgileri değişikliklerinde (yeni ürün, ürün kapasitesi, makineilave/çıkartma, işyeri adesi, vb. hariç) bir dilekçe ile gerekçesi izah edilerek söz konusu bilginin revizyonu talep edilebilir. 

Geçerlilik süresi devam eden onaylı kapasite raporlarında, kapasite hesabını etkilemeyen değişiklik taleplerinde (ilk değişiklik işlemi ve iletişim bilgisi değişiklikleri hariç); EBSO yetkililerince ön inceleme yapıldıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin aşağıdakı hesaplarından birine 440 TL ücret yatırılması gerekmektedir. 

ALICI BANKA ŞUBE ŞUBE KODU HESAP NO IBANNO
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ 153 69072 TR350004600153888000069072
VAKIFBANK MERKEZ ŞUBESİ 184 2068017 TR210001500158007293586413
T.İŞ BANKASI AKAY 4201 785529 TR100006400000142010785529
ZİRAAT BANKASI AKAY 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032
HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİCARİ  1311 16000038 TR140001200131100016000038

Ayrıca EBSO yetkililerince ön inceleme yapıldıktan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce onaylandıktan sonra EBSO'nun aşağıdakı hesaplarından birine 500 TL ücret yatırılması gerekmektedir. 

ALICI BANKA ŞUBE IBANNO

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

(EBSO)

HALKBANK İZMİR ŞB TR58 0001 2009 4300 0016 3412 19
ZİRAAT BANKASI İZMİR GİRİŞİMCİ ŞB. TR17 0001 0026 1638 1785 5350 66
AKBANK  İZMİR ŞB. TR19 0004 6000 0688 8000 2603 31
GARANTİ BANKASI ATATÜRK O.S.B./ÇİĞLİ ŞB. TR41 0006 2000 3550 0006 2955 45
VAKIFBANK  KEMERALTI ŞB. TR32 0001 5001 5800 7297 1306 92
T.İŞ BANKASI  İZMİR ŞB. TR16 0006 4000 0013 4000 0740 80
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI İZMİR ŞB. TR64 0003 2000 0000 0034 1133 78

 

İletişim:

Ayşen ŞAHİN
Genel Sekreter Yardımcısı

Telefon         : 0 232 455 29 52
Faks              : 0 232 483 99 37
e-mail            : aysen.sahin@ebso.org.tr
 

Utku KILIÇER
Sanayi Şefi

Telefon         : 0 232 455 29 48
Faks              : 0 232 483 99 37
e-mail            : utku.kilicer@ebso.org.tr
 

Burçin TANERLER
Sanayi Şefliği-Uzman

Telefon         : 0 232 455 29 43
Faks              : 0 232 483 99 37
e-mail           : burcin.tanerler@ebso.org.tr

 

 

Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.