Kapasite Raporu


!!! NOT: DÜZENLENEN TÜM RAPOR VE BELGELERİN ELDEN TESLİMİ FİRMA TARAFINDAN YETKİ BELGESİ İLE YETKİLENDİRİLEN KİŞİLERE YAPILABİLMEKTEDİR. Yetki belgesi için tıklayınız.

 

KAPASİTE RAPORU :

KAPASITE RAPORU NEDIR,NIÇIN VE NASIL DÜZENLENIR?
 
Ülkemizin askeri ve sinai seferberliğine ilişkin plan ve program çalışmaları ve yurt savunmasında ihtiyaç duyulan maddelerin yurt içi kaynaklarının tespit edilmesinde ve ayrıca ülkemizin hammadde,yardımcı madde ve üretim potansiyelinin bilinmesi ve sürekli takip edilmesi açısından önemli bir bilgi kaynağı olan Kapasite Raporları, tüm sanayi kuruluşlarının periyodik olarak düzenlettirmek zorunda oldukları belgelerdir. ( 16.06.1975 sayili Bakanlar Kurulu Karari ) 5174 sayılı Kanunun 12/z maddesine göre sanayiciler için kapasite raporları Sanayi Odası veya Sanayi Ticaret Odalarınca düzenlenir. Odalar Birliğinin onayından sonra yürürlüğe girer.
 
Kapasite Raporlari Odaların görevlendirdiği ve içerisine üretim konusu ile ilgili mühendisin bulunduğu Eksper Heyetleri marifetiyle düzenlenir.Düzenleme esnasında Odalar Birliğince hazırlanmis "Kapasite Esasları" adlı kriterlere riayet etmek zorunludur.
 
NASIL MÜRACAAT EDİLİR ?

Ege Bölgesi Sanayi Odasından kapasite raporu almak isteyen sanayicilerin öncelikle Odaya kayıtlı olmaları zorunludur.

Müracaatta (İlk kapasite veya yenileme müracaatlarında) istenen belgeler;    

1- İmzaya yetkili kişilerce imzalanmış kapasite raporu düzenleme talep formu (Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu için tıklayınız),   

2- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırılan 700 TL'lik "kapasite onay ücreti" dekontu  

ALICI BANKA ŞUBE ŞUBE KODU HESAP NO IBANNO
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ 153 69072 TR350004600153888000069072
VAKIFBANK MERKEZ ŞUBESİ 184 2068017 TR210001500158007293586413
T.İŞ BANKASI AKAY 4201 785529 TR100006400000142010785529
ZİRAAT BANKASI AKAY 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032
HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİCARİ  1311 16000038 TR140001200131100016000038

 

3- Ege Bölgesi Sanayi Odası'ın aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırılan 2420 TL'lik "kapasite tespit ücreti" dekontu,   

 

ALICI

BANKA

ŞUBE

IBAN NO.

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

HALKBANK

İZMİR ŞB

TR58 0001 2009 4300 0016 3412 19

ZİRAAT BANKASI

İZMİR GİRİŞİMCİ ŞB.

TR17 0001 0026 1638 1785 5350 66

AKBANK 

HALİT ZİYA ŞB.

TR82 0004 6002 8488 8000 1041 62

GARANTİ BANKASI

ATATÜRK O.S.B./ÇİĞLİ ŞB.

TR41 0006 2000 3550 0006 2955 45

VAKIFBANK 

KEMERALTI ŞB.

TR32 0001 5001 5800 7297 1306 92

T.İŞ BANKASI 

İZMİR ŞB.

TR16 0006 4000 0013 4000 0740 80

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI

İZMİR ŞB.

TR64 0003 2000 0000 0034 1133 78

 

4- Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,

5- İşyeri mülkiyetinde ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,

6- İşyeri kiralık ise kira kontratı,

7- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki (üretim adresindeki) personele ilişkin SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi,

8- Ana hesap bazında özet mizan,

9- İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı listesi (Ek:1),

10- Varsa, işyerindeki kiralık makine teçhizatın listesi (Ek:2),

11- Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi;

12- Varsa leasing sözleşmesi, leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

13- Varsa taşeron sözleşmesi, taşeron firmanın SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

14- Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

15- Vergi levhası fotokopisi,

16- Kalite Belge ve sertifikalarının fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

17- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi,

18- Reçine; vernik; tiner, antipas; alüminyum bolyaları; deniz boyaları; aerosol; solvent esaslı yapıştırıcılar; baz yağ kullanılmayan hidrolik fren sıvıları, antifriz, benzin-motor katıkları, pas ve korozyon önleyici, madeni yağ katıkları, asfalt emülsiyonlar astarlar, macunlar, pastalar, wakslar, vb. ürünler için son üç yılının fiili üretim miktarlarını gösterir YMM onaylı belgeler

19- Baz yağ içeren madeni yağ, yağlama müstahzarı ve gres üretenler için YMM onaylı Ek:A Üretim Yetkinlik Değerlendirme Formu,

20- Yetkili oto tamir ve bakım servisleri için bayi sözleşmesi ve yetki belgesi sureti

21- YMM ve/veya SMMM nin faaliyet belgesi/ruhsatı

22- Daha önce başka bir odadan alınmış kapasite raporu varsa fotokopisi.

 

Kapasite Raporu müracaatı için gerekli belgeleri Odamıza eksiksiz olarak elden getirebilirsiniz veya eksiksiz olarak  burcin.tanerler@ebso.org.tr ve utku.kilicer@ebso.org.tr e-posta adreslerine (konu kısmına firmanın adını belirterek) pdf olarak gönderebilirsiniz.

 

KAPASİTE RAPORU SURET TASDİĞİ :

Hazırlanan orijinal kapasite raporu firmaya bir nüsha olarak verilmektedir. Raporun geçerli olduğu 2 yıl boyunca talep eden kuruluş ve mercilere onaylı suretlerinin verilmesi gerekmektedir. 

Not : Ücreti kapasite raporu sayfa başına 18 TL olup toplam azami ücret 216 TL'dir. (12 sayfanın üstü ücretlendirilmemektedir.)

 

KAPASİTE RAPORU DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ:

Geçerlilik süresi devam eden onaylı kapasite raporlarında, kapasite hesabını etkilemeyen değişiklik taleplerinde (ilk değişiklik işlemi ve iletişim bilgisi değişiklikleri hariç); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin aşağıdakı hesaplarından birine 140 TL ücret yatırılması gerekmektedir.

ALICI BANKA ŞUBE ŞUBE KODU HESAP NO IBANNO
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ 153 69072 TR350004600153888000069072
VAKIFBANK MERKEZ ŞUBESİ 184 2068017 TR210001500158007293586413
T.İŞ BANKASI AKAY 4201 785529 TR100006400000142010785529
ZİRAAT BANKASI AKAY 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032
HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİCARİ  1311 16000038 TR140001200131100016000038

 

 

İletişim:

Ayşen ŞAHİN
Genel Sekreter Yardımcısı

Telefon         : 0 232 455 29 52
Faks              : 0 232 483 99 37
e-mail            : aysen.sahin@ebso.org.tr
 

Utku KILIÇER
Sanayi Şefi

Telefon         : 0 232 455 29 48
Faks              : 0 232 483 99 37
e-mail            : utku.kilicer@ebso.org.tr
 

Burçin TANERLER
Sanayi Birimi Uzman Yard.

Telefon         : 0 232 455 29 43
Faks              : 0 232 483 99 37
e-mail           : burcin.tanerler@ebso.org.tr

 

 

Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.