BAŞKAN'IN MESAJI

CUMHURİYETİMİZİN 100. YIL DÖNÜMÜ

Yıllardır heyecanla beklediğimiz, hedefler koyduğumuz 2023 yılı geldi ve ilk ayını da bitirmek üzereyiz. Küresel ekonomi kendi sorunları ve belirsizlikleri ile mücadele ederken, Türkiye özelinde biz sanayiciler de tüm bunlara eklenen yerli konularımızla faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz.

Küresel resesyon, küresel enflasyon, küresel salgın, küresel iklim değişimi vs. derken, en sorunlu, en belirsiz dönemin içinde, sisli, puslu yolda takılmadan, düşmeden ilerlemeye çalışıyoruz.

Öyle ki, S&P 2023 için açıkladığı raporunun başlığını, "Kolay Çıkış Yolu Yok" diye isimlendirirken, yıla dair de ipuçlarını vermektedir.

İşte böylesine zorlu bir süreçte ve bizim için çok özel ve anlamlı bir yılda, en az hata ile maksimum verimi ve sonucu almak zorundayız. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, bu farkındalıkla, konularımızın çözümü noktasında kesintisiz çalışmaya devam ediyoruz. 

Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Dr. Nureddin Nebati’nin katılımı ile Oda ve Borsa ve Birlik olarak ortak bir toplantı gerçekleştirdik. Söz konusu toplantıda detaylı konularımızın yer aldığı dosya ile birlikte, konuşmamda özellikle;

  1. İhtiyaç duyduğumuz dönüşüm stratejisine,
  2. Ticaret yapmamızı kolaylaştıracak uluslararası anlaşmalara,
  3. Yüksek Enflasyonun sanayimize ve ülkemize verdiği zarara,
  4. Finansmana Erişimde yaşanan sıkıntılara,
  5. Reel kurların seviyesinin gerçekçi olmamasına vurgu yaparak,

Küresel ekonominin hiç olmadığı kadar kaos ve belirsizliğin içinde olduğu bir süreçte fırsatlardan yararlanabilmek adına atacağımız adımların stratejik önem taşıdığını belirttim.

Yılda iki kez yapmakta olduğumuz Ekonomik Değerlendirme Anketi’nin analizinde de üyelerimizin ana konusu, “finansmana erişim” olmuş ve firmaların %73’ü uygun maliyette ve istenilen miktarda kredi alamadığını belirtmiştir.

Firmalar tarafından, 2023 için en büyük ilk 3 risk olarak; kurlarda istikrarsızlık, dış talepte ve iç talepte yavaşlama görülmektedir. Geçen sene de, ilk sırayı kur istikrarsızlığı ve enflasyon almış ve gerçekleşme de o yönde olmuştu.

Firmaların %53’ü 2023 yılı ilk yarısında ekonominin kötü olmaya devam edeceğini, %26’sı ise iyileşme başlayacağını düşünüyor.

Genel olarak, firmalarımızda karamsar bir bakış açısı hakim olsa da, bizler 2023 yılında temkinli iyimserliğimizi koruyarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü ile birlikte, tek vücut bir şekilde küresel ekonominin tüm güçlüklerini, akılcı politikalarla, ortak akılla aşacağımıza yürekten inanıyorum.

 


Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Önceki YazılarıYayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.