Yorgancılar: Ekonomik büyüme için fikri ve sınai haklar korunmalı


Yorgancılar: Ekonomik büyüme için fikri ve sınai haklar korunmalı

 

“Ekonomik büyüme için fikri ve sınai mülkiyet haklarını etkin şekilde korumalıyız”

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’dan “fikri ve sınai haklar korunmalı” çağrısı geldi.  Yorgancılar, “Türkiye ekonomisinin dünya genelinde yaşanan sorunlara karşı daha güçlü bir yapıya sahip olması ve istikrarlı şekilde büyümesini sürdürmesi için fikri ve sınai mülkiyet hakları alanındaki performansını daha iyi seviyeye taşıması gerekiyor” dedi.

 

Bünyesinde bulunan 64 sektörden 5 bine yakın üyeyle, Türkiye’nin en köklü ve büyük çatı kuruluşlarından biri olan Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

EBSO olarak “Kalkınmak, sanayileşmektir” anlayışını benimsediklerinin altını çizen Yorgancılar, Türkiye’nin istikrarlı bir büyüme için üretim, ihracat ve doğrudan yatırımlara odaklanması gerektiğine değindi.

Güçlü bir fikri ve sınai mülkiyet hakları sisteminin bu alanlardaki başarı için ön koşul olduğuna dikkat çeken Yorgancılar, “Sanayinin gelişmesi ve özellikle yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi ile ticari marka, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Fikri mülkiyet korunmasının zayıf olduğu durumlarda yatırımlar yapılsa bile, bunların daha çok satış ve dağıtım faaliyetlerine odaklandığı görülmektedir. Bu da ekonomilerin ithalata bağımlılığını artırmaktadır. Fikri mülkiyet haklarının güçlü bir şekilde korunduğu durumlarda ise yatırımlar üretim sektörüne ve inovasyona kaymaktadır” dedi

 

İhracat ve istihdam

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının daha fazla ihracat ve daha fazla istihdamla ekonomik büyümeye katkı sağladığını vurgulayan Ender Yorgancılar, şu görüşleri dile getirdi:

“Fikri mülkiyet hakları endeksindeki 1 puanlık bir iyileşme, uluslararası yatırımcı ülkeye yatırım kararı aldıktan sonra dağıtım ve satış yerine üretim sektörüne yatırım yapma olasılığını yüzde 57 oranında artırmaktadır. Ticari marka hakları ve fikri mülkiyet alanında da Türkiye’nin önünde iki temel konu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi milyarlarca liralık kayba neden olan kaçak ve sahte ürünlerle mücadeledir. Diğeri ise bu tür yasadışı ürünlerin ticaretini teşvik edebileceği gibi ticari marka hakları ile çelişen, logo, renk gibi unsurların kaldırılmasını öngören  “tek tip paketleme” gibi aşırı yöndeki düzenlemelerden kaçınılmasıdır. Dünya’nın önde gelen ekonomileri arasında yer alma yolundaki Türkiye’nin istikrarlı şekilde büyümesini sürdürmesi için ticari marka haklarının korunması ve fikri ve sınai mülkiyet hakları performansının daha iyi seviyelere taşınması kuşkusuz son derece kritiktir.”


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.