Ekonomide Gelinen Nokta Yapısal Dönüşümü Kaçınılmaz kılıyor


Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, gündemdeki faiz tartışmalarına değinerek yüksek faiz ile kur arasında sıkışmış bir ekonomi görüntüsünden kurtulmak gerektiğine dikkat çekti. Yorgancılar, "Yurtdışındaki rakiplerinin ödediği düzeyde reel faiz ödemek sanayicilerin en büyük isteği ve beklentileridir. Ancak bunun suni olarak değil yapısal koşulların oluşturulması yani enflasyon ve cari açığın daha düşük düzeylere çekilmesi ile sağlanması gerekir. Ekonominin dinamikleri ve yasalarını dikkate alınmadan faizlere yapılacak müdahaleler 1994 yılında olduğu gibi Türkiye'yi bulanık bir iklime sürükleyebilir. Yüksek politik konjonktür ve küresel gelişmeler faiz indirimi konusunda çok dikkatli davranmayı gerektiriyor" dedi.

 

 

Özkaynak yetersizliği

 

Türkiye'nin tasarruf yetersizliği, firmaların ise özkaynak zayıflığı içinde bulunduğunu vurgulayan Başkan Yorgancılar "Enflasyonun mevcut düzeyi ve dış kaynak ihtiyacı dikkate alındığında faizlerde yapılabilecek ciddi bir düşüş firmaların finansman maliyetlerini geçici olarak azaltabilir, iç talebi canlandırabilir. Ancak bu durumda kurları mevcut düzeyde tutmak zorlaşır. Artacak döviz kurları ise yüksek oranlı dış girdi bağımlılığına bağlı olarak enflasyonu yükseltecek ve bu durumda faizleri tekrar artırmak gerekecektir. Böylece Türkiye daha yüksek faiz ve döviz kurlarıyla karşılaşılabilecektir. Bunu da kimsenin isteyeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

 

Gerçekçi kur beklentisi

 

Sanayicilerin tercihinin doğal olarak düşük reel faiz ile TL'yi aşırı veya eksik değerlendirmeyen yani gerçekçi kur olduğunu söyleyen Yorgancılar şöyle devam etti, "Bunun için öncelikle yapısal kaynakların ortadan kaldırılarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlanmalıdır. Yine ekonomide yapısal değişimin gerçekleştirilmesi, özellikle de imalat sanayinde üretim deseninin inovatif yüksek teknoloji ürünleri yönünde değiştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla öncelikle Türkiye'nin gerçek gündemine; ekonomi ve üretime odaklanması gerekiyor. Yaşanan ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler, insan-istihdam-üretim-kalkınma düzleminde yeni bir modele, bu modelin merkezine de inovasyon bazlı sanayileşmenin konulmasına ihtiyaç bulunduğunu bir kez daha açık bir şekilde ortaya koyuyor."

 


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.