Dürüst girişimci, kurallara uyan işletmeler ne zaman hak ettiği şekilde ödüllendirilecek


Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı mali affının 2011 yılında çıkarıldığını belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, henüz 3 yıl geçmişken yeniden bir af gündeme getirilmesi ve hazırlanan kanun taslağının Meclis'e sunulmasını değerlendirdi. Yorgancılar, “Çıkarılan aflarla vergisini, sigorta primini ve diğer kamu yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak ödeyen girişimciler kendilerini oldukça kötü,  hissediyorlar. Bu düzenlemelerle vergi adaleti ve genel olarak hakkaniyet anlayışı zedelenmektedir” dedi.

Yapılan bu tür uygulamaların, dürüst çalışanların dışında tersini yapanları ödüllendiren düzenlemeler olarak sosyolojik ve ekonomik boyutta yarattığı tahribatı açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Yorgancılar, toplumların ve ekonominin kurallarla değil, istisna ile yönetildiği durumlarda sürdürülebilirlik ve iç huzurun sağlanmasının, adalet duygusunun korunması güçlüğüne dikkat çekti. Yorgancılar, “Her defasında bu kez son denilerek açıklanan mali aflar, adeta "sondan bir önceki"ne dönüşmüş durumdadır. Ayrıca düzgün, dürüst ve kurallara uygun çalışmak ise cezalandırılıyormuş hissini yaşatmaktadır. Yine haksız rekabetin önleyicisi olması gereken devletimiz bu konuda düzenli ödeyenleri de ödüllendirmelidir"  diye konuştu

Kurallara uyum teşvik edilmeli

Kurallara uymamanın, kamu yükümlülüklerinden kaçınmanın teşvik edilir hale getirilen bir ülkede gerçek teşvikin yıllardır bu tür yasal düzenlemelerle haksız rekabete uğrayan düzgün ve dürüst  girişimci ve işlemelere verilmesi gerektiğini söyleyen Yorgancılar daha önce bu tür aflardan en az iki kez yararlanmış olanların yeni düzenlemeden yararlandırılmaması gerektiğini belirterek, adalet duygusunun korunarak kamusal ödemelerini tam ve düzenli olarak ödeyenlere "nitelikli girişimci teşviki" verilmesini önerdi. Yorgancılar şöyle devam etti, “Bu çerçevede, vergisini düzenli ve zamanında ödeyen işletmelerin vergi matrahına en az yüzde 5 oranında güvenilirlik ve dürüstlük muafiyeti anlamına gelecek "Kamusal duyarlılığı yüksek işletme-girişimci teşviki (K Grubu işletme)" sağlanmalıdır. SGK primlerini, düzenli ve tam olarak ödeyen işletmelere belli bir oranda "K Grubu işletme indirimi" sağlanmalıdır.  Diğer kamusal yükümlülüklerin ifasında herhangi bir eksik/yanlış ödeme yapmayan, gecikmesi bulunmayan işletmelere ilgili kamu yükümlülüklerin tümünde en az yüzde 5 oranında "K grubu işletme indirimi" sağlanmalıdır. Ayrıca tüm kamusal yükümlülüklerini düzenli ve tam olarak yerine getiren işletmelere yatırım teşvik uygulamalarında; örneğin enerji, kredi faizi, arazi tesisi, gümrük indirimi gibi olası tüm alanlarda ilave "K grubu işletme teşviki" getirilmelidir.”

Zorunlu hale geldi

Yorgancılar, bu teşvik edici düzenlemeler hayata geçirildiği takdirde zedelenen adalet duygusunun yeniden güçlendirilmesinin yanı sıra özendirici imkanlardan faydalanmak isteyen işletmeleri daha dikkatli olmaya yönelterek mali afları ve af beklentilerini anlamlı olmaktan çıkaracağını vurguladı. Yorgancılar, “”Çalışkan, dürüst, adil ve huzurlu bir toplum, istikrarlı ve gelişen bir ekonomi için bu düzenlemeler artık zorunlu hale gelmiştir” dedi. 


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.