Yeni Yılda İstikrar ve Güven Ortamının Sağlanması En Büyük Beklentimiz


 

02.01.2022

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar “Artık her açıdan daha umutlu ve daha iyisinin geldiğini öngörebildiğimiz yeni yıllara ihtiyacımız var. Daha umutlu ve iyi yıllar için ülkemizde uzun vadeli stratejilere ihtiyaç duyuyoruz. Potansiyelimiz her daim umut yaratıyor, bu sebeple söz konusu potansiyeli mutlaka kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

2021 yılında dünya ve Türkiye ekonomisi ile sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendiren ve 2022 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Küresel üretimin yüzde 3,1, küresel ticaret hacminin ise yüzde 8,2 gibi rekor düzeylerde küçülmesine neden olan pandemi 2020 yılını “kayıp yıl” haline getirdi. 2021 ise “kısmi onarım yılı” niteliğinde geçti” dedi.

2021 yılının dündeki hataları yarına taşıyamayacağımızı ortaya koyduğunu hatırlatan Başkan Yorgancılar “2021 yılı her şeyi yeniden düşünme, her şeyi yeniden kurgulama zorunluluğuna işaret etmiştir. Nitekim, insan-ekoloji dengesinin yeniden kurulması gereği belirginleşmiştir. Artan navlun maliyetleri ve karbon salınımının azaltılması zorunluluğu, yakından tedariki önemli hale getirmiştir. Başta sağlık ve gıda olmak üzere bazı stratejik alanlarda kendine yeterlilik büyük önem kazanmıştır. İstihdamın devamlılığı ve artışı açısından sanayi sektörünün önemi adeta yeniden pekişmiştir. Her ülkenin coğrafi konumu ve üretim deseni çerçevesinde sektörel bazda etkin rekabet stratejilerine sahip olmasının önemi kendini daha da derinden hissettirmiştir. Dolayısıyla pandemiyle geçen son iki yıl tüm ekonomik aktörler için zorunlu ve pahalı bir okul niteliği kazanmıştır” diye konuştu.

2021 yılının Türkiye ekonomisi açısından üretimde “onarım” yılı olduğunu ancak bu onarıma istikrar kazandırmak gerektiğini ifade eden Yorgancılar “Başta sanayiciler olmak üzere tüm ekonomik birimler böylesi bir yılı daha önce görmemiş olabilir. Özellikle, kur hareketliliğindeki aşırı oynaklıklar biz sanayicileri adeta hem yoğun sisli havada, hem buzlu bir zeminde, hem de trafik ışıkları iyi görünmeyen bir yolda ilerlemek zorunda bırakmıştır. Buna rağmen, baz etkisiyle de olsa, 2021 yılında ekonomi yüzde 10, sanayi sektörü 10’unun da üzerinde büyüyecek gibi görünmektedir. Ekim sonu itibariyle sanayi sektöründe istihdam artışının 900 bin kişiye, ihracat artışının yüzde 35’e yaklaşması oldukça sevindiricidir. Bu zorlu yılda gerçek başarılarından dolayı sanayicilerimizi kutluyorum” dedi.

2022 yılının daha büyük zorlukları getirme potansiyeli bulunduğunu söyleyen Başkan Yorgancılar “Döviz kurlarındaki istikrarsızlık bizi adeta pusulasız bırakmaktadır. Kur artışlarına bağlı enflasyonist etkiler ücret artışlarından da beslenecektir. Maliyet enflasyonu ve düşük büyüme yani stagflasyonist eğilimler güçlenmiştir. Kredi faizlerinde yılın son günlerinde görülen artışlar bizleri karamsarlığa itmektedir. İhtiyacımız olan düşük enflasyon, düşük faiz ve gerçekçi kur düzeyine bir an önce ulaşmak zorundayız. Bunun için öncelikle ekonomik, sosyal ve siyasi iklimin güven vermesi, ardından fiyat istikrarını sağlayacak, yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek güçlü ve bütünsel bir ekonomi politikası programının hazırlanması gerekmektedir. Sorunlar ve çareler bellidir. Yapılması gereken ortak akıl ve güçlü bir ekip ile yola çıkılması ve kamuoyunun desteğinin alınmasıdır. Bunlar yapılabildiğinde 2022 yılı onarımın ötesinde yeniden yapılanma yılı olabilecektir. Aksi halde ekonomimiz patinaj yapmaya devam edebilecektir. Biz sanayiciler her zaman olduğu gibi yeni yılda da daha güçlü bir ekonomi, daha umutlu bir toplum için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.