Tedbiri elden bırakmamak kaydıyla 2015’ten umutluyuz


 

02 Ocak 2015

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, gerek küresel alanda, gerekse ülkemizde siyasetin ve güvenliğin öne çıktığı zor bir yılın geride kaldığını belirterek, yeni yıldan en büyük beklentilerinin 2014’ün son çeyreğinde açıklanan yapısal dönüşüm programlarının hayata geçirilerek 2015’e dair planların kağıt üstünde kalmaması olduğunu söyledi. Yorgancılar, “Kuşkusuz bizi yine zor bir yıl beklemektedir. Her ne kadar risklerimiz fırsatlarımızdan fazla görünse de, tedbiri elden bırakmadığımız sürece 2015 yılına dair umutluyuz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, küresel ekonomideki gelişmelerin ışığında kırılganlıklar ve bazı göstergelerdeki olumsuzluklar dikkate alındığında 2015’in ülkemiz için «yeni bir sanayi-üretim hikayesinin ve heyecanının hayata geçirilmesine” olan ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Yorgancılar, “Reel sektör temsilcileri olarak bizler; bir yandan üretimin teşvik edilmesinin Türkiye’nin kalkınması açısından önemini 2015 yılında da vurgulamaya ve sanayicilerimizin konularının ısrarla takipçisi olmaya devam ederken, diğer yandan üretmeye, istihdam yaratmaya, ihracat yapmaya yine devam edeceğiz. Çünkü, üretim yoksa kalkınmak hayaldir” diye konuştu.

Risklere dikkat

2015’e ilişkin değerlendirmesinde küresel ve ulusal arenada hem siyasette hem de ekonomideki belirsizliklerin Türkiye’nin önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Yorgancılar, ABD Merkez Bankası (FED)’in faizi artırması ya da artıracağını açıklaması ile yabancı sermayenin ülkeyi terk etmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, jeopolitik risklerin artması, en büyük ihracat partnerimiz Avrupa Birliği’nde durgunluğun sürmesi ile ABD’nin Rusya’ya tutumu ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Rusya’da yaşanan ekonomik sıkıntıların, ihracat, inşaat ve turizm sektörlerine olumsuz etkilerinin yanı sıra sermayenin sanayiden ziyade rant ekonomisini tercih etmeye devam etmesi, seçim yılı ve seçim ekonomisinin olumsuz etkileri, Barış sürecinin çözümsüzlüğünün yaratacağı kaos ve daralan ekonomide işsizliğin artması riskler arasında yer alıyor” dedi.

Fırsatlara odaklanmalı

2015’in sadece risklerle anmanın doğru olmadığını belirten Yorgancılar, petrol fiyatındaki düşüş, Rusya’daki ekonomik ve siyasi sıkıntıların, yabancı fonların Türkiye’yi tercih etmesine neden olması, Ortadoğu’daki kaosun sona ermesi ve Türkiye’nin ilişkilerindeki iyileşme, G-20 Dönem Başkanlığı ve Yapısal Dönüşüm Programı ile uygulanacak reformların, motivasyon anlamında olumlu yansımaları 2015 yılının önemli fırsatları olarak dikkat çektiğini söyledi. Yorgancılar, şöyle devam etti, “Kuşkusuz bizi yine zor bir yıl beklemektedir. Her ne kadar risklerimiz fırsatlarımızdan fazla görünse de, tedbiri elden bırakmadığımız sürece 2015 yılına dair umutlarımızı diri tutmak istiyoruz. Doğru politikaların proaktif bir şekilde uygulanması ile, mevcut potansiyeli ile her zaman stratejik önemini koruyan ülkemiz, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma ekseninde dinamik bir ivme yakalayarak, 2023’e daha emin adımlarla ilerleyebilecektir. Yeter ki boş gündemlerle, odaklanmamız gereken ekonomiden uzaklaşmayalım ve yeter ki birlik ve beraberliğimizi bozma girişimlerine mahal vermeyelim. Küresel barışın kalıcı biçimde tesis edilmesi, yükselen Türkiye imajının artarak devam etmesi ve toplumsal refahımızın artması temennilerimle, hoşgörü ve uzlaşının hakim olduğu huzurlu ve bereketli bir yıl diliyorum.”

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.