Kamu harcamaları ve ihracatla büyüdük


31 Mart 2015

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dördüncü çeyrek ve 2014 büyüme verilerini değerlendirdi. Yorgancılar,  Yeni ve yenilikçi bir sanayileşme ve büyüme stratejisine olan ihtiyaç ortadadır” dedi.

 

2014 yılında da ekonominin yüzde 4'lük Orta Vadeli Program hedefinin gerisinde büyümesinin, 2015 yılında ise daha yavaş büyüme beklenmesinin endişe verici olduğunu ifade eden EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Yavaşlamada dünya ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler kadar içerdeki tıkanmışlığın da büyük rolü var. 2002 sonrasında başlayan ve 2008 krizi sonrası adeta patlama gösteren küresel likidite bolluğunu yatırımları artırmak yerine tüketimi artırmak, geleceğin üretimine katkısı olmayan türden inşaatlar yapmak için kullandık. 2014 yılında dış kaynak girişinin yüzde 40 azalması bu kaynaklarla ve tüketimle büyüyen ekonomiyi yavaşlattı” diye konuştu.  2014’ü kurların desteği ile ihracat artışı ve kamu harcamalarının kurtardığını ifade eden Yorgancılar, tüketim ile finansal ve arazi rantları arasına sıkışan ekonomi zeminini yatırım ve ihracat odaklı olarak değiştirmek gerektiğini kaydetti.  Yorgancılar, “Reel yatırımları artırmak, çok daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmek, hukuk sistemine ilişkin kaygıları azaltmak ve sanayicide yeni bir heyecan yaratacak teşvikleri devreye sokmak gerekiyor. Aksi halde artan işsizlik ve derinleşen toplumsal sorunlar bizi bekliyor olacaktır" diye konuştu.

İhracattan gelmesi olumlu

2009’un ardından en düşük ikinci büyüme hızının gerçekleştiğini belirten Yorgancılar, “Bu veriler OVP hedeflerinin tutmadığını, hesapların hatalı yapıldığını ortaya koymaktadır. Küresel likidite bolluğunun imkan verdiği yüksek cari açık-yüksek büyüme ikilisinden düşük cari açık-düşük büyüme ikilisine geçilmiştir” dedi.  Yıllık yüzde 2,9 düzeyindeki büyümenin yavaşlayan küresel talebe rağmen ihracattan gelmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Ancak kamu tüketimi yüzde 4,6 oranında büyürken özel tüketim artışının sadece yüzde 1,3 düzeyinde kalması düşündürücüdür. Kur artışları, yükselen faizler, borçluluk oranındaki artış ve halkın reel gelirindeki artışın yavaşlaması böyle bir sonucu yaratmıştır. 2015 yılında iç talepte kamu dışında bir hızlı canlanma olasılığının bulunmaması 2015 yılında da büyümenin ihracata bağlı olacağını ortaya koymaktadır. Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Euro bölgesindeki siyasi ve ekonomik sorunlar ile yılın ilk iki ayında ihracatın gerilemesi ihracatla büyümeyi de güçleştirmektedir. Mevcut iklim devam ederse 2015 yılında 2014 yılı büyümesini de arar duruma gelebiliriz. Yeni ve yenilikçi bir sanayileşme ve büyüme stratejisine olan ihtiyaç ortadadır" dedi.

Uyarı sinyalleri

Büyüme verilerinin 2015 ve sonrası yıllar için de uyarı niteliğinde sinyaller verdiğini aktaran Yorgancılar, “Özel sektör toplam yatırımlarının son çeyrekte ancak binde 9, yıllık bazda ise binde 5 artması gelecek yılların üretim kapasitesi ve büyüme hızı konusunda da endişe yaratmaktadır. Ayrıca özel sektör makine-teçhizat yatırımlarının 2014 yılının tüm çeyreklerinde gerilemesi ve yılı yüzde 3,7 küçülerek kapatması ekonomi yönetiminin çok dikkat etmesi ve hızlı hareket etmesi gereğine işaret ediyor "dedi

Sanayi sektörü açısından durum

2014 yılını sanayi sektörü açısından da değerlendiren Yorgancılar, seçimler nedeniyle büyümenin ancak kamu kaynaklı olabileceğini belirterek şunları söyledi, "Sanayinin kalbi olan imalat sanayi 2013 ve 2014 yıllarında 3,7 oranında büyümüştür. Bu büyümenin gerisinde ise daha çok ihracat bulunmaktadır. Ancak bu büyüme ne halkın refahını ne de Türkiye ekonomisini bir üst lige taşıyamaz. Yatırım ikliminin acilen beslenmesi, sanayileşmenin yeniden gündeme alınması gerekiyor. Ancak seçimler nedeniyle büyümeyi kamu harcamaları besleyebilir. Bu da sürdürülebilir bir durum değildir.  Büyümenin sürdürülebilirliği için yatırım, yatırımlar için uygun makro politikalar ve iklim gerekiyor. Yabancı doğrudan yatırımlara olan ihtiyaç çok artmıştır. Ancak hukuk sistemindeki sorunlar bu konuda ümitli olmayı zorlaştırıyor. Yeni kurulacak hükümeti oldukça zorlu bir mücadele bekliyor."

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.