İstihdam artışının merkezinde sanayi sektörü olmalı


10 Eylül 2016

 

Türkiye'nin en önemli sosyo- ekonomik sorununun işsizlik olduğunu ve işsiz sayısının konjonktürel ve yapısal nedenlerle artma eğilimi göstereceğini ifade eden Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar “İşsizliğin kalıcı çözümü ancak sanayileşmenin hızlanmasıyla mümkündür. Sanayileşme işsizliğin olduğu kadar cari açığın, yetersiz büyümenin de panzehiridir” dedi.  

Bu nedenle sanayi yatırımlarının daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Yorgancılar, tek başına teşviklerin de yatırım artışı için yeterli olmayacağına değinerek, “Yeterli iç ve dış talebin olmadığı, belirsizliğin arttığı, gelecek öngörüsünün kısaldığı ve risk iştahının azaldığı bir ortamda yani makro ekonomik koşullar iyileşmediği sürece sanayi yatırımlarında yeterli artış olmayacaktır. Bu nedenle döviz kurlarında istikrarın sağlanması, faizlerin makul düzeylerde kalması, enerji maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, bütçe dengelerinin korunması, AB ile ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi, komşularla siyasi ilişkilerin iyileştirilmesi, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Fetö terör örgütü ile mücadelede girişimcilere yönelik adımlarda yanlış yapılmaması, sermayenin ürkekleştirilmemesi, geleceğe güven duygusunun beslenmesi çok büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Tüm yollar nitelikli sanayileşmeye çıkıyor

Son yıllarda yaşanan gelişmelerin ışığında turizm sektörünün çok kaygan bir zeminde olduğunu, teknolojik gelişmeler ve sosyo- kültürel gerekçelerle tarımdaki istihdamın daha da azalacağını, ticaret ve ulaşım sektöründeki gelişmelerin daha çok sanayi üretimiyle ilişkili gerçekleştiğini ortaya koyduğuna dikkat çeken Başkan Yorgancılar, “Bütün yollar nitelikli sanayileşmeye çıkıyor. Sanayileşme kalıcı istihdam, kalıcı istihdam düzenli gelir, düzenli gelir ise daha fazla tasarruf ve yatırım anlamına gelecektir. İstihdam, yatırım, üretim gibi reel alanlardaki sorunların sanayileşmeyle çözülmesi, dış kaynak bağımlığı, döviz kurlarında dalgalanma, yüksek faiz gibi finansal sorunları da minimize edecektir. Bu bağlamda yeni teşvik tedbirlerini oldukça yerinde buluyoruz. Ancak makro iklimin iyileştirilmesi ve yabancı doğrudan yatırım girişinin artırılması için ilave önlemlere ihtiyaç bulunuyor” dedi.

Ekonomik konularda da mutabakat

Bu noktada da hukuk devleti algısının iyileştirilmesi, demokrasi standartlarının yükseltilmesi, partiler arasında siyasi olduğu kadar ekonomik konularda da mutabakat anlayışının geliştirilmesinin uygun olacağını vurgulayan Yorgancılar şöyle devam etti, “Ayrıca eğitim-üretim ilişkisinin özellikle meslek liseleri ve meslek yüksek okulları ile mühendislik fakülteleri arasında daha etkin kurulması gerekiyor. Bu yapılabildiğinde yükte hafif pahada ağır yani yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması mümkün olabilecektir. Kısacası, "kalkınmak sanayileşmektir sözüne yeniden işlerlik kazandırılması gerekiyor."


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.