Güçlü kadın, güçlü toplumdur


07 Mart 2017

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kadınların toplumun hem mimarı, hem de aynası olduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Yorgancılar, “Bir toplumun ilerleyişi ve kalkınması ancak kadınların emekleriyle ve çabalarıyla mümkündür. Kadınların konumu ve gördükleri değer de, toplumun ruhunu yansıtır ve gelişmişlik düzeyini gösterir. Modern toplumlar, bu değerin farkındalığıyla, geliştirdikleri politikalarla kadınların iş hayatında, siyasi ortamda; bilim, kültür, sanat camiasında ve daha nicelerinde hak ettikleri konuma erişerek toplumsal gelişmenin itici gücü haline gelmelerini sağlamıştır, sağlamaya da devam etmektedir” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili mesajında ülkemizde de, Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasındaki ve çağdaşlaşma yolundaki en büyük mücadelelerden birinin, kadınların toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi olduğuna vurgu yapan Yorgancılar, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey kadının eseridir.’ ve ‘Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.’ sözleri ve ayrıca kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesi, geçmişte kadınlarımıza atfedilen değeri açıkça göstermektedir” diye konuştu.

Kadına şiddet kabul edilemez

Günümüzde ise kadınlarımızın hak ettikleri değeri göremediklerini üzülerek gözlemlediklerini ifade eden Yorgancılar, “Nüfusun yüzde 49,8’inin, yani nerdeyse yarısının kadınlardan oluştuğu ülkemizde, okuma-yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazladır. Benzer şekilde, kadın istihdam oranının erkek istihdam oranının yarısında olması, kadınlarımızın iş hayatında da erkeklerin oldukça gerisinde bırakıldıklarının göstergesidir. Konuyla ilgili asıl utanç tablosu ise kadınlarımıza yönelik şiddettir. Ülkemizde her 10 kadından 4’ünün yani kadınların yüzde 35,5’inin şiddet görmesi, kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. 2016’da 260’ı aşkın kadının öldürülmüş olması da konunun bir diğer çarpıcı olgusudur. Küresel bir güç olma yolunda iddialı hedefleri olan ülkemizde bu veriler büyük bir çelişkidir. Gerek siyasi, gerekse hukuki kararlarda çok daha ciddi adımlara ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Bu tabloyu değiştirmeliyiz

Bu olumsuz tabloyu değiştirmenin hepimizin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Yorgancılar şöyle devam etti; “Çünkü, güçlü kadın güçlü toplumdur. Güçlü toplumlar da bir ülkenin en büyük avantajıdır. Tıpkı istihdam alanında yakın zamanda başlatılan seferberlik gibi, kadınlarımızın güçlenmesi için de seferberlik başlatılmalıdır. Mücadelemizin başarıya ulaşması ve kadınlarımızın modern bir topluma yaraşır konuma ulaşmaları temennisiyle, tüm kadınlarımızın gününü içtenlikle kutluyor, kadınlarımıza değerin bir gün değil, bir ömür boyu verilmesini diliyorum.”


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.