Enflasyon hedefini yine yakalayamadık


06 Ocak 2015

 

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2014 enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yılın son ayında akaryakıt fiyatlarındaki düşme ve erkene çekilen sezon sonu indirimleri nedeniyle konfeksiyon ürünlerinde görülen düşüşün enflasyonu beklentilerin de üstünde gerilettiğini kaydeden Yorgancılar, “Nitekim tüketici fiyatlarında Aralık ayında yüzde 0,44, yurtiçi üretici fiyatlarında ise yüzde 0,76 oranında gerileme olmuştur. Böylece yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 8,17, ÜFE'de ise yüzde 6,36 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yıllık ortalama bazında enflasyon yani 2013 yılının ortalama fiyatlarına göre bu yılın ortalama fiyatları ise TÜFE'de yüzde 8,85, ÜFE'de ise 10,25 oranında artmıştır. Bu veriler geçen yılın başında yüzde 5 olarak öngörülen enflasyon hedefinin bu yıl da ıskalandığını ortaya koyuyor” dedi.

 

İç talebin oldukça yavaş büyüdüğü bir ortamda enflasyonun oldukça yüksek düzeylerde seyretmesinde döviz kurlarındaki artış ile gıda ürünlerindeki arz ve maliyet sorunlarına bağlı artışların etkili olduğunu belirten Yorgancılar, “Bu durum Türkiye'de enflasyon hedeflemesine geçilirken kurlar ile enflasyon arasındaki bağın zayıflaması gerektiğine ilişkin teorik zorunluluğun yeterince dikkate alınmadığı anlamına geliyor. Bir başka deyişle, ciddi oranda dış girdi ve dış kaynak bağımlılığı olan bir ülkede enflasyon ile döviz kurları arasındaki bağın zayıf olduğunu varsayarak enflasyonla mücadele stratejisi uygulamak başarıyı zorlaştırıyor” diye konuştu.

 

Kredi maliyetlerini etkiliyor

Yüksek enflasyonun girişimciler ve sanayiciler için bir taraftan yüksek faiz ve yüksek finansman maliyeti, diğer taraftan yüksek ücret artış talepleri ile yüksek işgücü maliyetleri anlamına geldiğini ifade eden Yorgancılar,  “Bu duruma yüksek vergiler nedeniyle artan enerji fiyatları eklendiğinde sanayiciler ve genel olarak da mal ve hizmet üretenler hem küresel pazarlarda hem de ülke içinde yabancılarla rekabette zorlanmaktadır. Diğer taraftan tarım ürünleri fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlar gıda sanayindeki enflasyonu da artırmaktadır. Nitekim üretici fiyatları enflasyonu yıllık olarak yüzde 6,36 düzeyinde iken gıda sanayi ürünlerindeki fiyat artışının yüzde 17,34 olduğu görülmektedir. Ayrıca bu durum 2014 yılında yüzde 8,17 olarak gerçekleşen tüketici enflasyonunun içindeki gıda ve içecek fiyatlarındaki artışın yüzde 12,73 olması sonucunu doğurmuştur” dedi.

 

Arz ve fiyat istikrarı önem kazanıyor

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir’in ülkemizin işsizliği en yüksek illerinin başında gelirken 2014 yılında enflasyonda da birinciliğe yükseldiğini belirterek şöyle devam etti, “İzmir’de 2014 TÜFE enflasyonu yüzde 9,55 olarak gerçekleşmiştir. Balıkesir ve Çanakkale'de de yıllık TÜFE enflasyonu aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Tarımsal üretimin önemli boyutlarda olduğu bu illerde görülen yüksek oranlı enflasyon oranları dikkat çekicidir. Bu veriler gerek İzmir ve Ege gerekse Türkiye genelinde enflasyonla mücadelede tarım ürünlerinde arz ve fiyat istikrarını önemli hale getirmektedir. Bu da tarım politikaları ve tarımsal girdilerdeki vergi oranları konusunda Hükümetimizin yeni adımlar atması gereğine işaret etmektedir." 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.