Enerji fiyatlarındaki gerileme üreticilere yansıtılmalı


04 Aralık 2014

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, petrol fiyatlarında son 5 ayda yaşanan yüzde 30 düşüşün iç piyasaya yeterince yansıtılamadığını belirterek, “Enerji fiyatlarındaki gerileme üreticilere yansıtılmalı” dedi. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Dünya petrol fiyatlarındaki büyük gerileme üzerine açıklamada bulundu. Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 30’a yakın gerilemenin henüz iç piyasaya yeterince yansıtılmamasının yerli üreticilerin gerek iç, gerekse uluslararası piyasalarda rekabet gücünü olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Yorgancılar, “Diğer taraftan; Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 50’den fazlasının doğalgaz santrallerinde gerçekleştiriliyor olması, doğalgaz fiyatlarının önemini de artırıyor. Böylesi bir dönemde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti oldukça kritik. Rusya’nın doğalgaz fiyatlarında indirime gideceği yüzde 6’ lık oran oldukça düşük bir seviyedir. Hem petrol hem doğalgaz hem de elektrik maliyetlerinin rakipler düzeyine çekilmesi yerli üreticilerin hem iç, hem de dış piyasalarda rekabet gücünü artıracaktır” dedi. Uzun vadeli anlaşmalar nedeniyle enerji fiyatlarındaki gerilemenin gecikmesine karşı devletin enerji girdileri üzerindeki vergilerde indirime gitmesinin uygun olacağını belirten Yorgancılar, “Bunun ilk uygulamasının da sanayicinin kullandığı elektrik, doğalgaz ve petrol üzerinden yapılmasını istiyoruz" dedi.

Pozitif etkilerine odaklanılmalı

2013 yılında neredeyse cari açığa eşit oranda yaklaşık 56 milyar dolarlık enerji ithalatı yapıldığını, bunun milli gelirin yaklaşık yüzde 6’sı gibi oldukça yüksek bir düzeyine ulaştığına dikkat çeken Yorgancılar, "Küresel talep artışı yavaşladı. İç talepte artış da yavaş seyrediyor. Bu nedenle işsizlikte belirgin bir artış bulunuyor. Böylesi bir ortamda dünya enerji fiyatları geriliyor. Dünya enerji fiyatları arttığında bu iç piyasaya hemen yansıtılırken fiyat düşüşleri olduğunda aynı şeyi göremiyoruz. 2015 yılında yüksek oranlı bir büyüme için hem iç hem de dış talep eşanlı olarak devreye sokulmalıdır. Bunun için anahtar enerji maliyetlerinin düşürülmesidir. Bu yapıldığında maliyeti düşen sanayiciler daha düşük fiyatla mal satabilecek bu da hem içeride hem dışarıda talep artışı sağlayarak büyümeyi de hızlandıracaktır” diye konuştu.

Proaktif politika zamanı

Yorgancılar, düşen cari açığın belirgin bir şekilde gerilediği ortamda enerji girdi fiyatları aşağıya çekilmediği takdirde hem ihracat hem de iç talep potansiyeli zayıflayacağını ifade ederek şunları söyledi; “Stratejik davranılarak enerji fiyatlarındaki gerileme avantaja dönüştürülmeli, bu geçiş sürecinde devlet mutlaka vergi indirimlerini gündeme almalıdır. Böylece daha hızlı büyüyecek ekonomi de diğer vergilerdeki hasılat artışıyla enerji girdilerindeki vergi indirimini fazlasıyla telafi edecektir. Gün reaktif değil, proaktif davranmayı gerektiriyor." 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.