Ekonomiyi üretim değil, tüketim yönlendiriyor


10 Haziran 2015

 

2015 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendiren EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Yüzde 2.3 ile büyüme beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir. Harcamalardaki büyüme açısından bakıldığında baz etkisinin de katkısıyla büyümeyi özel tüketimin çektiği görülüyor. Kamu yatırım harcamaları rekor düzeyde gerilerken kamu tüketimi az da olsa büyümeye katkı yapmıştır. Ancak belirsizlikler nedeniyle toplamda yatırım artışının durması geleceğe ilişkin beklentilerin ne derece olumsuz hale geldiğini ortaya koyuyor” dedi.  Mal ve hizmet ihracatının gerilemesinin geleneksel pazarlarda yaşanan siyasi sorunlar ve canlanamayan AB'nin bir yansıması olduğunu kaydeden Yorgancılar; “Harcamalar açısından büyüme verilerindeki ümit veren tek gelişme dört çeyrektir gerileyen özel sektör makine-teçhizat yatırımlarının artmasıdır. Bununla birlikte sanayi üretim artışının durması, anahtar sektör imalat sanayinin ise sadece binde 8 büyümesi biz sanayicilerin oldukça zor durumda olduğumuzu ortaya koyuyor" diye konuştu.

 

Yerli malı tercihi güçlendirilmeli

İmalat sanayinde gerçekleşen ilk çeyrek büyümesi için yaptığı değerlendirmede ise ekonomik ve siyasi türbülansın olduğu, hukuk devleti algısının zayıfladığı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarının adeta kapandığı bir dönemde iç tüketimin yüzde 4,5 oranında büyürken sektördeki yüzde binde 8'lik büyüme talebin daha çok ithal ürünlere yöneldiği ve de sanayicinin üretim yerine stokları kullanarak nakde geçmeyi tercih ettiği anlamına geldiğine dikkat çeken Yorgancılar, “Stokların yüzde 1,4 gerilemesi de bu değerlendirmeyi destekliyor. Bu durum da; reel sektör uygun bir makro iklimin oluşturulması, yerli malı tercihinin güçlendirilmesi ile sanayide yeni bir yatırım ve ihracat hamlesine olan ihtiyacı ortaya koyuyor" dedi.

 

Belirsizliği kaldıramaz

2015 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretimi durduğunu, tarımsal üretimin yüzde 2.7, hizmet üretiminin ise yüzde 4.1 oranında arttığını ifade eden Yorgancılar, “Uzun yıllardır büyümenin lokomotifi olan inşaat sektöründe üretim 2014'ün son çeyreğinin ardından bu yılın ilk çeyreğinde de gerilemiştir. Oluşan arz fazlası, iç talepteki yavaşlama ve faizlerdeki artış inşaat sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca çok geniş bir kitleye iş imkanı sağlayan ticaret ve ulaştırma sektörlerindeki yüzde bir düzeyinde düşük büyüme sanayi üretim artışının durmasıyla yakından ilgilidir." diye konuştu. Türkiye'nin için bulunduğu ekonomik koşulların ve birikmiş sorunların uzun süreli siyasi belirsizliği kaldıramayacağını vurgulayan  Yorgancılar şunları söyledi, “Siyasi parti liderlerinin diyalog ve uzlaşma rejimi olan demokrasinin gereklerine uygun davranmaları ve buna bağlı olarak demokrasinin niteliğinin artırılması, hukuk devletinin ihtiyaçlarına uygun adalet sisteminin oluşturulması, seçim sistemi ve barajın gözden geçirilmesi, bürokraside kariyer sisteminin oluşturulması, kurumsallaşma alanındaki yetersizliklerin giderilmesi gibi siyaset üstü öncelikli konularda anlaşarak biran önce hükümeti kurmalarını bekliyoruz. Yeni hükümetten de reel sektör ve sanayileşme perspektifli yeni bir büyüme stratejisini bizlerin de katkısıyla belirlemesini ve belirsizlikleri ortadan kaldıracak adımlar atmasını istiyoruz. Kanımızca Türkiye'nin içinde bulunduğu politik, sosyal ve ekonomik koşullar koalisyon hükümetini avantaja çevirmeye son derece uygundur. Zaman koalisyonu bu kez fırsata dönüştürme zamanıdır. Liderlerin bu fırsatı değerlendirecek sağduyuyu göstereceğini düşünüyoruz."

 

Ürün bazlı teşvik sistemi gerekiyor

Türkiye'nin üretim ve tüketim deseni uyuşmazlığını gidererek cari açığı düşürecek ürün bazlı teşvik sisteminin acile devreye sokulması gerektiğine işaret eden Yorgancılar, “Yatırım iklimini olumsuz etkileyen makro ekonomik koşullar ile olumsuz siyasi ve sosyal iklimi değiştirecek yeni bir siyaset dili, üslubu ve anlayışına ihtiyaç bulunuyor. Kurumsallaşma konusu hem devletin hem de firmaların bir numaralı gündem maddesi olmalıdır. Böylece Türkiye sürdürülebilir yüksek büyüme hızlarına ulaşacaktır" diye konuştu. 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.