Ekonominin siyaset üstü yaklaşıma ihtiyaç gösterdiği bir konjonktüre girdik


07 Ekim 2014

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, dolardaki hızlı yükseliş, komşu ülkelerdeki kaotik savaş ortamı, genel seçimlerin yaklaşması ve ABD Merkez Bankası FED’in parasal genişlemeyi Ekim ayında bitirecek olması gibi faktörlere dikkat çekerek ekonominin siyaset üstü yaklaşıma ihtiyaç gösterdiği bir konjonktüre girildiği uyarısında bulundu. Yorgancılar, “Rüzgarlar ters esmeye başladı. İşte bu nedenle ekonomi politikası vizyonu ve uygulamaları siyaset üstü olmalıdır. Merkez Bankası rahat bırakılmalı, bütçe disiplini bozulmamalıdır” dedi.

Türkiye'nin dış kaynak ve girdi bağımlılığı ile bunun arkasında yatan markalı teknolojik ürün üretememek gibi yapısal sorunları olduğunu belirten Yorgancılar, “Bu hem bir kök neden hem de bir sonuç olarak üretim ve tüketim deseninin örtüşmemesine neden oluyor. Böylece üretimle değil de daha çok tüketimle büyüyen bir ekonomi olarak da tasarruf açığı ve cari açık sorunu ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu yapı gerek iç, gerekse küresel dinamiklerdeki değişim nedeniyle sürdürülemez hale geldi. Şimdi yeni bir hikaye ve yeni bir heyecan gerekiyor” diye konuştu.

Rüzgarlar ters esmeye başladı

Komşu ülkelerdeki kaotik savaş ortamı ve Türkiye'ye yansımaları ile genel seçimlerin yaklaşması ve ABD Merkez Bankası FED’in parasal genişlemeyi Ekim ayında bitirecek olması gibi faktörlerin Türkiye’nin yeni bir hikaye yazmasının önünde engel teşkil ettiğini kaydeden Yorgancılar, “Ayrıca iç ekonomik birimlerin beklentileri bozulurken, sıcak para getiren küresel spekülatörlerin risk iştahı da azaldı. Önümüzdeki bir yılda cari açıkla birlikte çevrilmesi gereken yaklaşık 200 milyar dolar dış borç var. Dış kaynak girişi sağlanmadığında ve dış krediler yenilenmediğinde kurların daha da artması kaçınılmaz olacaktır. Rüzgarlar ters esmeye başladı. İşte bu nedenle ekonomi politikası vizyonu ve uygulamaları siyaset üstü olmalıdır. Merkez Bankası rahat bırakılmalı, bütçe disiplini bozulmamalıdır” dedi.

AB çıpası canlandırılmalı

Bunun yanı sıra AB çıpasının yeniden ve güçlü olarak canlandırılması çağrısında bulunan Yorgancılar, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in etkin olarak devreye sokulması gerektiğini vurguladı. Yorgancılar, “İktidar ve muhalefet böylesi zorlu bir ekonomik, siyasi ortamda daha yoğun bir diyalog ve işbirliği sürecine girmeli, çatışma dilinin yerini hoşgörü almalıdır. Bunlar yapılamadığında bu zorlu dönem Türkiye'ye ve insanımıza çok pahalıya mal olabilir. İktidarından muhalefete, sivil toplum örgütlerinden bireylere kadar her kesimin bunun bilincinde hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu.

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.