Ekonomi birinci çeyrekte hızlı büyüdü


11 Haziran 2018

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 2018 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Yorgancılar, “Türkiye, 2017 yılındaki büyüme performansını bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettirmiştir. Yüzde 7,4 düzeyindeki büyüme bizim beklediğimiz bir sonuçtu. EBSO olarak 3 ayda bir yaptığımız Sanayi Eğilim anketinde çıkan sonuçlardan oluşturduğumuz EBSO İmalat Sanayi Durum Endeksi, büyüme oranı ve imalat sanayi üretim endeksi verileri bir araya getirildiğinde korelasyonu da yüksek çıkmış ve 2018 ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7’nin üstünde olacağına dair sinyalleri vermişti. O nedenle sonuç, bizim için sürpriz olmadı” dedi.

Özellikle yatırımlarda, daha da önemlisi 2017 yılı ilk çeyreğinde yüzde 12 oranında gerileyen makine teçhizat yatırımlarının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyümesinin dikkate değer oluğunu kaydeden Yorgancılar, “Ancak, son 2 çeyreğin de gerisine düşmüştür. Bu kapsamda, “Yerli Makine Alan KOBİ’ye Faizsiz Kredi Desteği”nin etkilerini ileriki çeyreklerde görmeyi ümit ederim. Ancak, geldiğimiz noktada hızlı büyümenin önemli ve de olumsuz yan etkileri yani yüksek maliyeti olduğu gerçeğini göz ardı etmemize engel olmamalıdır. Nitekim yüksek enflasyon, yüksek faiz, artan cari açık, büyüyen bütçe açığı, hızla artan kamu borç stoku yüksek büyümenin algısını zayıflatmaktadır. Ayrıca, döviz sepetinin (0,5 Euro + 0,5 Dolar) yüzde 15,4 oranında arttığı ilk çeyrekte mal hizmet ihracatının sadece binde beş, buna karşılık mal ve hizmet ithalatının yüzde 15,6 oranında artması ekonominin dışa bağımlılık düzeyine ilişkin endişe duymamıza neden olmaktadır. Dolayısıyla büyüme verileri artık Türkiye’nin yeni bir makro ekonomik yol haritasına ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Seçim sonrasında kurulacak hükümetin ilk işi de bu olmalıdır” diye konuştu.

Ekonominin kilit sektörü sanayi

Açıklanan verilere ilişkin ilk çeyrekte tarım sektörünün yüzde 4. 6, hizmetler sektörünün yüzde 10 sanayi sektörünün yüzde 8. 8, inşaat sektörünün yüzde 6. 9 oranında büyüdüğünün ortaya konduğunu ifade eden Yorgancılar, bu veriler, 2017 yılında olduğu gibi, sektörler boyutunda dengeli büyümenin devam ettiği anlamına geldiğini kaydetti.  Yorgancılar şöyle konuştu, “Bilindiği gibi ülkemiz ekonomisinin kilit sektörü sanayidir. Zira büyüme hızı ile en yüksek bağlantı katsayısına sahip sektör sanayidir. Bir başka ifadeyle sanayi, özellikle de imalat sanayi büyüdüğünde tüm sektörler dalga dalga büyümektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin çıkışı da geleceği de nitelikli sanayi yatırımları ve üretimindedir. Yılın ilk çeyreğinde sektörün yüzde 8. 8, 2017 yılı son çeyreğiyle aynı oranda, büyüdüğü, sektörde istikrarın sürdüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, sanayi sektörü performansının oldukça sevindirici olduğu söylenebilir. Yine sanayi sektörünün en önemli alt boyutunu oluşturan imalat sanayinin yüzde 9. 3 oranında büyüdüğü görülmektedir. Bu büyüme, yılın ilk çeyreğinde sanayi sektörü ihracatının yüzde 8. 7, ithalatın yüzde 21, istihdamının yüzde 7. 2 arttığı bir ortamda gerçekleşmiştir. Büyüme oranına yakın istihdam artışı, kur artışlarının üretim ve istihdam üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymaktadır. Ancak ithalat artışı, önemli orandaki kur artışlarına rağmen, üzerinde durmamız ve acil kalıcı çözüm üretmemiz gereken bir konudur. Diğer yandan; Euro Bölgesi %2,5 büyürken, Çin’in %6,8, Hindistan’ın %7,7 büyüdüğü gerçeğini gözardı etmemeliyiz.”

Ekonomide yeni bir anlayış ihtiyacı

Yorgancılar ayrıca yılın ilk çeyreğinde harcamalar yönünden büyüme verileri incelendiğinde özel tüketimin yüzde 11, kamu tüketiminin yüzde 3. 4, yatırımların yüzde 9. 7 oranında büyüdüğünün görüldüğünü belirterek “Bu yılın ilk çeyreğinde kredi faizlerindeki artışa rağmen tüketici kredilerinin yüzde 15. 2 büyüdüğü dikkate alındığında özel tüketimin kredi ile büyüdüğü söylenebilir. Bu durum faiz artışı beklentisine bağlı olarak vatandaşların tüketimi öne çektiği anlamına gelmektedir. Hem tüketim hem de yatırımlardaki yüksek oranlı artış mal ve hizmet ithalatının çift haneli büyümesini açıklamaktadır” dedi.  Gelinen noktada 24 Haziran seçimlerinin sadece bir seçim olmaktan öte anlam taşıdığını vurgulayan Başkan Yorgancılar “Seçim ile yeni bir sisteme geçiyoruz. Hem ekonominin içinde bulunduğu zorlu koşullar, hem de yeni politik sistem değişikliği ekonomide de yeni bir anlayışa olan ihtiyacı belirginleştirmektedir. Ayrıca, ilk çeyrekteki yüksek büyümenin sürdürülemeyeceği de ortadadır. Türkiye’nin hızla nitelikli sanayileşmeye, talebi artacak ürünlerin üretimine odaklanması gerekiyor. Bu çerçevede önce döviz kurlarında istikrarın sağlanması, ardından entegre bir enflasyonla mücadele programının hazırlanması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu ülkenin insanı ve potansiyeli bu amaçları gerçekleştirmeye yetecektir” diyerek sözlerini tamamladı. 

 

 

2016-2017-2018 YILI I ÇEYREKLERİ EKONOMİK DURUM

 

 

 

 

 

I ÇEYREK

 

2016

2017

2018

Artış %

GSYİH BÜYÜME HIZI %

4,8

5,4

7,4

37,0

SEKTÖREL

TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI %

-3,4

5,6

4,6

-17,9

HİZMET SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI %

2,6

6,5

10,0

53,8

SANAYİ SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI %

8,1

6,7

8,8

31,3

    İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI %

7,8

6,0

9,3

55,0

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI %

2,5

5,2

6,9

32,7

HARCAMA

ÖZEL TÜKETİM %

2,5

3,8

11,0

189,5

KAMU TÜKETİMİ %

12,4

9,0

3,4

-62,2

YATIRIMLAR %

6,2

3,0

9,7

223,3

MAL VE HİZMET İHRACATI %

1,9

10,1

0,5

-95,0

MAL VE HİZMET İTHALATI %

2,8

0,9

15,6

1633,3

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER

İSTİHDAM (Bin kişi)

26.456

26.956

28.166

4,5

İŞSİZ (Bin kişi)

3.224

3.900

3.354

-14,0

İŞSİZLİK ORANI (%)

10,0

11,6

9,8

-15,5

SANAYİ İSTİHDAMI

5.276

5.251

5.627

7,2

TOPLAM İHRACAT (Milyon Dolar)

34.670

37.809

41.160

8,9

TOPLAM SANAYİ İHRACATI (Milyon Dolar)

33.148

36.190

39.344

8,7

TOPLAM İTHALAT (Milyon Dolar)

46.797

50.435

61.892

22,7

TOPLAM SANAYİ İTHALATI (Milyon Dolar)

43.793

47.034

56.904

21,0

DIŞ TİCARET DENGESİ (Milyon Dolar)

-12.127

-12.626

-20.732

64,2

CARİ DENGE (Milyon Dolar)

-8.055

-8.383

-16.392

95,5

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞİ (Milyon Dolar)

2.837

3.016

2.168

-28,1

YABANCI PORTFÖY YATIRIM GİRİŞİ (Milyon Dolar)

3.256

4.327

2.943

-32,0

TURİZM GELİRLERİ (Milyon Dolar)

4.066

3.370

4.425

31,3

TOPLAM MEVDUATLAR(Milyon TL)

1.091.835

1.279.500

1.484.027

16,0

TOPLAM KREDİLER (Milyon TL)

1.531.927

1.837.313

2.185.329

18,9

TİCARİ KREDİLER (Milyon TL)

1.104.909

1.359.241

1.632.148

20,1

TÜKETİCİ KREDİLERİ + KREDİ KARTI (Milyon TL)

384.422

427.482

492.604

15,2

TAKİPTEKİ KREDİLER (Ort. Milyon TL)

50.525

60.089

64.724

7,7

KARŞILIKSIZ KALAN ÇEK TUTARI (Milyon TL)

4.916

3.909

3.266

-16,5

TL MEVDUAT FAİZİ (YILLIK %)

11,4

10,5

13,7

30,3

DOLAR MEVDUAT FAİZİ (YILLIK %)

2,1

2,7

3,2

17,9

EURO MEVDUAT FAİZİ (YILLIK %)

1,3

1,4

1,6

17,7

BORSA İSTANBUL ENDEKSİ (ORT.)

74.775

86.317

116.581

35,1

ABD DOLAR KURU (ORT.)

2,949

3,694

3,814

3,2

EURO KURU (ORT.)

3,248

3,934

4,686

19,1

(0,5 EURO+0,5 DOLAR)

3,099

3,814

4,250

11,4

EURO/DOLAR PARİTESİ (ORT.)

1,102

1,065

1,229

15,4

TÜFE ENFLASYONU (Üç aylık toplam %)

1,76

4,29

2,74

-36,1

ÜFE ENFLASYONU (%)

0,75

6,28

5,21

-17,0

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (Milyon TL)

46

-14.922

-20.423

36,9

BÜTÇE NAKİT DENGESİ (Milyon TL)

-2.854

-9.110

-21.891

140,3

MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU (Milyar TL)

684,1

794,0

913,2

15,0

HAZİNE ORT. BORÇLANMA FAİZİ( Yıllık, Bileşik %)

10,7

11,3

12,9

14,8

 

 

 

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.