Eğitim sistemi ideallerimizle uyumlu olmalı


04 Ekim 2014

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin eğitimde vizyon yenileme ve niteliksel sıçrama yapmaktan başka şansı kalmadığını söyledi. İnsanın kilit, eğitimin anahtar olduğunu kaydeden Yorgancılar, “Türkiye'nin güncel ekonomik sorunlarının başında gelen üretim-tüketim deseni uyuşmazlığı, düşük tasarruf oranı, genel ahlak ve iş ahlakı standartlarındaki yetersizlik gibi sorunların çözümü ancak eğitim ve onun yetiştireceği; dürüst, çalışkan, yenilikçi iyi insanlarla mümkün olabilecektir” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, potansiyeli büyük, kat etmesi gereken yolu uzun, ekonomisindeki sorunlarının yapısal boyutu derin olan Türkiye’nin ekonomide olduğu kadar politik, sosyal ve kültürel alanlarda da aşılması gereken sorunları bulunduğunu söyledi. Gelişmekte olan bir ülke olarak böylesine iç içe geçmiş, birbirini besleyen sorunların çözülmesi halinde Türkiye’nin 21. yüzyılın gerçekten parlayan yıldızı olabileceğini vurgulayan Yorgancılar, “Çağımız insanı yeniden, yeni bir bakış açısıyla keşfetmenin ve niteliklerinde sıçrama yaratmanın çağıdır. Bunun anlamı insanın kilit, eğitimin anahtar olmasıdır. Böylesi bir çağa ayak uydurmak için Türkiye'nin eğitim sisteminin temel unsurları olan öğretmen, sistem ve öğrenci kavramlarını ortak akıl ile yeniden tanımlaması gerekmektedir” dedi.

Model yenilenmeli

Bu süreçte öncelikle öğretmen yetişme modelinin yenilenmesi gerektiğini ifade eden Yorgancılar, “Öğretmen olabilecek istek, yetenek ve idealizme sahip kişiler liseden itibaren özel eğitime alınmalı ve öğretmen oluncaya kadar burslu okuyabilmelidir. Bu öğretmenlere kendi alanlarında özel yeteneği olan çocukları ilköğretimden itibaren keşfetme görevi vermeliyiz. Ayrıca fizik, kimya, matematik, edebiyat, sanat gibi temel alanlarda keşfedilecek çocukların eğitim göreceği özel lise ve üniversiteler kurulmalıdır. İyi yetişmiş öğretmenlerin özellikli öğrencileri keşfedebilmesi ve iyi insanlar yetiştirebilmesi için eğitim sisteminin de öğrenciyi merkeze alacak şekilde, sorgulayan, tartışan, aklı özgürleştiren niteliklere sahip olması gerekmektedir” diye konuştu.

Çözüm mümkün

Gelinen noktada niteliksel sorunlarımızı niceliksel önlemlerle çözmenin artık mümkün olmadığına dikkat çeken Yorgancılar, “Türkiye'nin eğitimde vizyon yenileme ve niteliksel sıçrama yapmaktan başka şansı kalmamıştır” dedi. Toplumsal olduğu kadar Türkiye'nin güncel ekonomik sorunlarının başında gelen üretim-tüketim deseni uyuşmazlığı, düşük tasarruf oranı, genel ahlak ve iş ahlakı standartlarındaki yetersizlik gibi sorunların çözümünün ancak eğitimle mümkün olduğunu belirten Yorgancılar şöyle devam etti, “Bu sorunların çözümü ancak eğitim ve onun yetiştireceği; dürüst, çalışkan, yenilikçi iyi insanlarla mümkün olabilecektir. Bunun için vakit kaybetmeden harekete geçilmeli, tüm toplum kesimleri bu niteliksel devrime kafa yormalıdır. Mevcut yetişmiş kuşağın ülkenin geleceğine ve gelecek nesillere yapabileceği en büyük katkı bu olacaktır."


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.