EBSO üyeleri yılın ikinci yarısından umutsuz


09 Ağustos 2015

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından her sene 6 ayda bir gerçekleştirilen ‘Ekonomik Değerlendirme Anketi’ sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarını değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “EBSO üyesi sanayicilerin yılın ikinci yarısından umutsuz olduğunu belirtti. Sanayicilerin ankete verdikleri yanıtta yılın ikinci yarısına ilişkin en büyük risk faktörü olarak siyasi belirsizliği gördüğünü, ardından terör ve kurlardaki istikrarsızlığın geldiğini ifade eden Yorgancılar, “İş dünyası olarak bizler o nedenle de bir an önce güçlü bir hükümetin kurularak Türkiye’nin bekleyen sorunlarına çözüm bulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, her sene 6 ayda bir EBSO tarafından yapılan “Ekonomik Değerlendirme Anketi” çalışmasının, 2015 yılının ilk yarısındaki gerçekleşmeler ve ikinci yarısı için beklentileri içerdiğini bilgisini paylaştı. Sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde EBSO üyesi sanayicilerin yüzde 46,9’unun 2015 yılının ilk yarısını küçülme ile kapattığını, yüzde 34’ünde herhangi bir değişimin olmadığını, yüzde 18,8’inin ise büyüme gösterdiğini kaydeden Yorgancılar, “Bu kapsamda ankette üyelerimizin yüzde 44,5’inin ciro ve karlarında azalma olurken, yüzde 24,2’sinin ciroları artmış ama karın azalmış, yüzde 18’ininin ciro ve karında değişiklik olmamış, yüzde 13’ünün ise ciro ve karlarında artış yaşandığı ortaya konmuştur. İlk soru ile bağlantılı olarak ciro ve karlarında azalma yaşayan firmalarımızın küçülmesi de kaçınılmaz olmuştur” dedi.

Maliyet düşürmeye odaklandı

Ekonomik koşullar açısından yılın ikinci yarısına ilişkin görüşüne başvurulan üyelerin yüzde 59,4 gibi oldukça yüksek bir oranda olumsuz beklentiye sahip olduğunu, yüzde 29,7’sinin herhangi bir değişiklik beklemediğini, yüzde 10,9’unun daha olumlu olacağı inancını dile getirdiği ifade eden Yorgancılar, “Yılın ikinci yarısında Türkiye’de öncelik verilmesi gereken ilk 3 konuya verilen cevaplar yüzde 22,7 ile Hukuk devletinin güçlendirilmesi, yüzde 19,5 ile Dış politikanın yenilenmesi, yüzde 17,2 ile İç talebin canlandırılmasıdır. İlk yarıda küçülmeye gittiklerine işaret eden üyelerimiz 2015 yılının ikinci yarısında da en öncelikli ilk 3 stratejilerini yüzde 31,2 ile maliyetleri düşürme, yüzde 28,1 ile iç pazar için yeni stratejiler geliştirme yüzde 14,8 ile yeni dış pazarlara yönelme olarak belirlemişlerdir” diye konuştu.

Yeni yatırım planlayan üyeler

Küçülen, ciro ve karları azalan üyelerin yüzde 57’sinin yılın ilk yarısında yeni bir yatırım gerçekleştirmediğini, yüzde 31’inin ağırlıklı olarak modernizasyonla sınırlı kalan yeni yatırım gerçekleştirdiğini, yüzde 10’9’unun ise yatırımları projelendirme aşamasında kaldığını belirten Yorgancılar, ikinci yarıya ilişkin daha olumsuz bakan üyelerin yüzde 43’ü de yeni bir yatırımı bu dönemde yapmayı düşünmediklerini, yüzde 27’lik bir bölümünün ikinci yarıda yeni yatırımlardan ziyade modernizasyon, tamamlama gibi mevcutlar üzerinden yatırım planladığını bilgisini verdi.

 

Endişe kaynağı üç konu

Üyelerin ilk yarıda işlerinin olumlu gelişmesinin önündeki en önemli 3 engeli olarak yüzde 39,1 ile seçim ortamı ve getirdiği belirsizlikleri, yüzde 17,2 ile kayıtdışılık ve haksız rekabet koşulları yüzde 11,7 ile de döviz kurlarındaki oynaklık olarak sıraladığını kaydeden Yorgancılar  “İş dünyası olarak bizler o nedenle de bir an önce güçlü bir hükümetin kurularak Türkiye’nin bekleyen sorunlarına çözüm bulmasını bekliyoruz. Diğer yandan artan kurlarla birlikte; Türkiye’nin önemli konularından biri olan özel sektörün borçlanmasına ilişkin sorduğumuz soruda üyelerimizin yüzde 53,9’unun döviz borcu olduğu, yüzde 46,1’inin de dövizle borçlanmadığını gördük. Geçen seneki benzer bir soruda borçluyum diyenlerin oranı yüzde 63 idi. Bu da mevcut risklerden dolayı üyelerimizin dövizle borçlanmaktan kaçındığını göstermektedir ki, biz bunu 100 büyük sanayi kuruluşu çalışmamızda geçen seneye göre azalan borçluluk rakamlarında da teyit etmiştik. Borçlanmayan, yatırım yapmayan dolayısıyla kar etmeyen ve küçülen şirketlerin sayısı arttıkça büyüme oranlarımız da yüzde 3 ortalamasında sıkışıp kalmaya ne yazık ki devam edecektir. Çünkü sanayi büyümenin en önemli itici gücüdür” diye konuştu.

Duyarsız kalamayız

2015 yılının ikinci yarısında Türkiye ekonomisini etkileyebilecek en önemli 3 gelişme ile ilgili soruya yüzde 53,1 ile siyasi riskler, yüzde 14,1 ile terör sorunu, yüzde 12,5 ile de kurlardaki istikrarsızlık yanıtlarının verildiğini belirten Yorgancılar şöyle devam etti, “EBSO olarak her zaman ifade ettiğimiz bir husus var ki; bizler siyaset yapmamakla birlikte, üreten, istihdam sağlayan, döviz kazandıran, ülke kalkınmasında elini taşın altına koyan bir kesim olarak ülke meselelerine duyarsız kalamayız. Bizler üyelerimizin çözüm bekleyen konularına kamuoyu oluşturmakla ve bunları ilgili kişilere aktarmakla görevliyiz. Ülkemizin kalkınmasını hızlandıracak, yaşam kalitesini artıracak adımların atılıp atılmadığına bakıyoruz.  Bu bilinçle üyelerimize Hükümetin oluşumuna ilişkin tercihlerini sorduğumuzda;  yüzde 61,7 ile AKP-CHP koalisyonu, yüzde 14,8 ile AKP-CHP-HDP koalisyonu yüzde 14,1 ile Erken seçim ve yüzde 9,4 ile AKP-MHP koalisyonu yanıtı verilmiştir. Tüm bu sonuçları, milletin iradesi ile seçilmiş TBMM çatısı altındaki siyasi iradenin dikkatle değerlendirmesini ve bir an evvel ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yol alarak, önce akıtılan kana ve gözyaşına, sonra da artan belirsizliğe ve risklere son verilmesini sağlamasını bekliyoruz.”

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.