Dersleri Büyük, Ödevleri Ağır Bir Süreç


 

                                                                                                                                                                       17 Mart 2020

Küresel salgının ilerlemesi ile birlikte, bilinmeyen yeni bir sürece, yeni bir dünya düzenine doğru hızla yol alıyoruz. Dersleri büyük, ödevleri ağır bir süreç olacak herkes için. Virüs insan yaşamını hedef alırken, ekonomileri de durma noktasına getirdi. Hükümetler çok ciddi ekonomik destek paketleri açıkladılar. Benzer bir paketi biz de Hükümetimizden bekliyoruz ki muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

Bugünkü şartlar itibari ile salgın 2 ay daha sürerse, küresel ekonomiye maliyetinin yaklaşık 76,6 Milyar dolar olması beklenmektedir.

Hal böyle iken, tüm ihracat ve ithalat partnerlerimiz aynı sorunla boğuşurken, içerde de reel sektörümüz sıkıntı içerisindedir.

Bugün itibari ile Maske, dezenfektasyon ve kolonya üretiminde ciddi artış yaşansa da, Çin’de duran üretimden dolayı AB’nin Türkiye’ye ilgisi artmış olsa da, birçok sektörümüz için aynı olumlu durum söz konusu değildir.

Otomotiv, elektronik ürünler yedek parçaları ve kimya sektörü başta olmak üzere girdi ithalatına bağımlı sektörlerimizde stokların tükenmesi ile birkaç ay içinde üretimin sekteye uğraması dahi söz konusu olabilecektir.

O nedenle, uluslararası örneklerde gördüğümüz, liderlerin hiçbir iflasa izin vermeyeceğiz garantisi, moral ve motivasyon açısından önem taşırken, zorunlu işçi çıkarmanın da önüne geçecektir.

Bugün açıklanan “31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılması ve TCMB’nın reel sektörü destekleyen adımları önemlidir.

 

Bununla birlikte,

1.Virüs ile ilgili kullanılacak temizlik malzemelerinin KDV oranının geçici olarak düşürülmesi,

2.Zor durumdaki firmalara sağlanacak destekler ile işçi çıkarılmasının önüne geçilmesi amacıyla işsizlik sigortası fonunun devreye alınması,

3.Kısa çalışma ödeneği uygulamasının getirilmesi,

4.Üreticilerimizin vergi ve prim ödemelerinin ve banka kredilerinin ötelenmesi,

5.Üreticilerimizin belirsiz süre ile ticari faaliyetlerini durdurması halinde faizsiz işletme kredi destekleri, enerji faturalarının ödemelerinde esneklik sağlanması, bunlar yapılırken bu durumun suiistimal edilmesine izin verilmemesi,

6.Mücbir sebep durumu devam ettiği sürece %2 oranındaki işsizlik sigortası işveren payının kaldırılması,

7.Telafi çalışması ile 2 ve 4 ay olarak belirtilen denkleştirme sürelerinin 1 yıla uzatılması,

8.Uzaktan çalışma sistemine ilişkin yasal altyapının netleştirilmesi,

9.İşsiz kalan vatandaşlarımızın elektrik, su, doğalgaz ve kredi borçları ödemelerinin ertelenmesi gerektiği inancındayız.

Bizler de üzerimize düşen her göreve hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Üyelerimiz mutlaka bizimle iletişime geçerek, yaşadıkları konuları iletsinler. Hep birlikte, ortak akıl, bilim ve sağduyu rehberliğinde, bireysel sorumluluklarımızı da yerine getirerek bu süreci en az hasarla atlatmayı diliyorum. 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.