Daha temiz bir çevre, daha güzel bir dünyadır


5 Haziran 2017

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için yayınladığı mesajda çevreyi korumakla ilgili yürütülen çalışmaların ve bu konuyla ilgili yürütülen politikaların günümüzde her zamankinden daha fazla önem kazandığına dikkat çekti. Yorgancılar, “Verimli Anadolu toprakları çevre politikalarını, ülkemiz adına da çok önemli kılıyor. Kuraklık gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya olan ülkemizin bu doğal zenginliklerinin korunması için, çevre eğitiminin küçük yaşlardan itibaren bireylere aşılanması gerekiyor. Ayrıca, Hükümet ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğinin güçlendirilmesi de bu alanda büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bu atalarımızın canıyla kazanılan bu vatana karşı bir borcumuz olmakla birlikte, gelecek kuşaklara karşı da sorumluluğumuzdur” dedi.

Bilim insanlarının sunduğu somut kanıtlarla yadsınamaz bir gerçek haline gelen küresel iklim değişikliğinin etkilerinin, her geçen yıl daha derinden hissedildiğini kaydeden Yorgancılar, “Gelişmiş ülkeler, çevreye zarar veren yakıt ve enerji politikalarından vazgeçerek, temiz enerji formüllerini uluslararası anlaşmalarla yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Bu süreçte, özellikle yenilenebilir enerji her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Fosil yakıt kullanımı terk edilirken;  güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşıyor” diye konuştu.

Öncü çalışmalara imza atıyoruz

Dünyanın bir taraftan hızla artan nüfusunu, bir taraftan da küresel iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak, eko-verimliliğe ve temiz enerji politikalarının yaygınlaştırılması için küresel ölçekte çaba içerisinde olunması gerektiğini belirten Yorgancılar, konuyla ilgili en önemli uluslararası düzenleme niteliğindeki Paris Anlaşması’ndan ABD gibi büyük bir ülkenin geri çekilmiş olmasını üzüntüyle karşıladığını ve kararın tekrar gözden geçirilmesini temenni ettiğini belirtti. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın çevre ile ilgili çalışmalara büyük önem verdiğini ifade eden Yorgancılar, şöyle devam etti, “Sanayinin temiz çevre politikasıyla uyum içerisinde olmasına ve temiz enerjiye büyük önem veren Odamız, doğanın korunması konusundaki farkındalığın artırılması için her zaman çaba içerisindedir. Çevre ile ilgili konuları devamlı olarak gündemde tutarak, çevre açısından en olumlu ve başarılı çalışmaları olan sanayi tesislerini ve sanayi bölgelerini teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla 2000 yılından beri gerçekleştirdiğimiz ödüllendirme çalışması, bunun en somut örneğidir. Bu vesileyle çevreyi koruma bilincinin yaygınlaştığı, yenilenebilir enerji politikalarının küresel ölçekte temellerinin sağlamlaştığı ve çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakabilmemiz ümidiyle, Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum.”

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.