Cari açığında, işsizliğin de panzehiri sanayileşmedir


19 Ekim 2014

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ihracat artışının, cari açığın ve işsizliğin panzehirinin ‘sanayi’ sektöründe olduğunu belirterek, “Ekonomi politikası yapımcılarının sanayi sektörünün bu çok işlevli konumu dikkate alarak yeni bir sanayileşme ve teşvik vizyonu hazırlamalarını bekliyoruz" dedi.

 

Ağustos ayı ödemeler dengesi ve istihdam verilerinin yayımlanmasının ardından bir değerlendirme yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ocak-Ağustos dönemi cari açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında gerileyerek 29,5 milyar dolar olduğunu ve yıllık bazda cari açığın 48,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Yorgancılar, “Bu tek başına olumlu bir gelişme. Ancak bu iyileşmenin oldukça yüksek yan etkileri olmuştur. Nitekim bu yıl için büyüme hedefi yüzde 5'ten yüzde 3,3'e çekilirken, işsizlik de çift haneli rakamlara dayanmıştır. Türkiye'nin "kırk katır mı, kırk satır mı" noktasına gelen büyüme-cari açık ikileminden kurtulması gerekiyor" diye konuştu.

Finansman kalitesine dikkat

Ocak-Ağustos döneminde cari açığın yüzde 43'ünün sıcak para, yüzde 29'unun doğrudan yabancı yatırımlar, yüzde 24'ünün ise dış borç ve kredilerle finanse edildiğine dikkat çeken Yorgancılar “Cari açığın finansman kalitesi oldukça düşük. Hala ekonomiyi taşıma suyla döndürüyoruz. Ayrıca bu dönemde ülkemize cari açığın yüzde 30'u oranında yani 9 milyar dolar düzeyinde kaynağı belli olmayan (net hata ve noksan) para girişi yaşanmıştır. Bu olmasaydı ülkenin döviz rezervlerinde gerileme olacak, kurlarda daha yüksek dalgalanmalar görülebilecekti” uyarısında bulundu.

Yedi aylık rakamlar tabloyu ortaya koyuyor

Türkiye'de cari açığın ancak büyüme hızı düşürülerek azaltılabildiğini ifade eden Yorgancılar, bunun da sanayi üretimini ve istihdamını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. 2014’ün ilk sekiz ayında sanayicinin önünü göremediğini ve sektörün üretiminin sürekli zik-zak çizdiğini belirten Yorgancılar, şunları söyledi, “Bu durum sanayi sektöründe istihdamın da Nisan ayından itibaren gerilemesine neden olmuştur. Dolayısıyla 2014 yılının ilk 7 ayındaki ülke genelindeki işsizlik oranlarının geçen yılın aynı aylarına göre yüksek olmasında sanayi sektöründeki olumsuz gelişmelerin de rolü olmuştur. Bu yıl Türkiye cari açığını; üretimi artırmaktan daha çok tüketimi kısarak gerçekleştirmektedir.  Türkiye'nin cari açığını üretimini, daha çok da nitelikli imalat sanayi üretimini arttırarak azaltması gerekmektedir. Tarımda istihdamın gerilediği, hizmet sektöründe istihdam artışının yavaşladığı bir durumda işsizlikle mücadelede sanayi yatırımları ve üretim artışı çok kritik bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla ihracat artışının da, cari açığın da, işsizliğin de panzehiri sanayi sektöründedir. Ekonomi politikası yapımcılarının sanayi sektörünün bu çok işlevli konumu dikkate alarak yeni bir sanayileşme ve teşvik vizyonu hazırlamalarını bekliyoruz."  

 

 

 

 

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.