Büyümeyi dış ticaret belirledi


Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, 2014 ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yorgancılar, yüzde 2.1’lik büyüme rakamının beklentilerin altında olduğunu ifade ederek,  "Türkiye'nin tüketim ve inşaat sektörü ile daha fazla büyümesinin mümkün olamayacağı, sanayi üretimine ve ihracata dayalı büyüme fikrinin, politik ve konjonktürel altyapısının oluşturulması gerektiği artık görülmelidir. Genel seçimler nedeniyle kamu harcamaları yoluyla büyümeye yönelmek ise olumsuz küresel konjonktür nedeniyle akla getirilmemelidir. İhtiyacımız olan şey rekabetçi-gerçekçi kur ve yatırım ikliminin iyileştirilmesidir" dedi.

Özel tüketimin yavaşladığını,  yerel seçimlerin ardından kamu harcamalarında frene basıldığını ve özel yatırımlardaki gerilemenin dikkat çektiğini kaydeden Yorgancılar, “Uzun süredir tüketim ve ithalata dayalı olarak büyüyen bir ekonomiye sahiptik. Yüksek faiz ve yüksek risk algısı tüketim artışını adeta durdurunca hem ithalat hem de yatırımlar geriledi. Reel sektör kurlardaki artışın da desteğiyle ihracata yönelerek ikinci çeyrekte büyümenin daha düşük kalmasını engellemiş oldu” diye konuştu.

Kamu harcamaları ve ihracat

Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1, yılın ilk yarısında ise yüzde 3,3 oranında büyümesini değerlendiren Yorgancılar, “Harcama büyümesi boyutundan bakıldığında; özel kesim yatırımlarının iki çeyrektir gerilediği bir dönemde ithalattaki gerileme ve ihracat artışı yani net dış ticaret ile kamu tüketim harcamalarının büyümeyi bu düzeyde tuttuğu görülüyor. Özel tüketim artışı ise durma noktasına geldi. Bu beklenen bir gelişmeydi. Zira kredilerle tüketim artışını sonsuza dek sürdürmek mümkün değildir. Halkın borçluluk düzeyinin çok yükseklere gelmesi nedeniyle yılın kalan bölümünde de benzer bir durum söz konusu olacaktır. Bu durumda yılın kalan bölümünde büyüme hızını kamu harcamaları ile ihracat belirleyecektir” dedi.

Üretim açısından durum

Üretim yönünden büyümenin çok belirgin bir şekilde yavaşlamış olmasına rağmen inşaat yanında finans-sigortacılık, madencilik, elektrik-gaz-buhar-iklimlendirme ve ulaşım-depolama sektörlerinin ekonomideki belirleyiciliğini vurgulayan Yorgancılar, “Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2, yılın ilk yarısında ise yüzde 3,6'lık büyüme performansı gösteren imalat sanayi, büyümenin motoru olmuştur. İmalat sektöründe yılın ikinci çeyreğinde yakın komşu ülkelerdeki ciddi sorunlara rağmen ihracat yüzde 5,1 artarken ithalat yüzde 8 gerilemiştir. Sektörün yılın ilk yarısında yüzde 3,3 olan GSYİH artışının üzerinde gerçekleşen büyümesinin arkasında yerli girdi talebinde ve ihracattaki artış bulunmaktadır. Bu gelişme rekabetçi kurun yerli üretim ve sanayici açısından önemini bir kez daha ortaya koymaktadır" diye konuştu.   

Programa sadık kalınmalı        

Türkiye'nin ekonomik boyutta bir yol ayrımına geldiğini, yeni hükümet programından da ekonomi yönetiminin bunun farkında olduğunu gördüklerini vurgulayan Yorgancılar şunları söyledi, "Beklentimiz bu programın niyetler manzumesinden öteye geçerek uygulanmasıdır. Çünkü böylece yatırım ikliminin iyileştirilmesi, sanayi sektörü üretim deseninde yapısal dönüşüm sağlanarak bilgi çağı ürünlerinin üretilmesi, yerli üretim deseni ile tüketim deseninin uyumlaştırılması sağlanabilecektir. Türkiye için orta ve uzun vadede başka bir çıkış yolu da görünmemektedir."

KUTU…KUTU…

2013-2014 İKİNCİ ÇEYREKLERİNDE TEMEL GÖSTERGELER

BÜYÜME (%)

2013

II. Çeyrek

2014

II. Çeyrek

GSYİH

4,6

2,1

İ. Sanayi

3,7

2,0

Özel Tüketim

5,6

0,4

Kamu Tüketimi

8,0

2,4

Özel Yatırımlar

-0,8

-4,1

Kamu Yatırımları

27,3

-0,9

Mal-hizmet ihracatında büyüme %

0,0

5,5

Mal-hizmet ithalatında büyüme %

12,5

-4,6

Cari Denge (milyon Dolar)

-20.526

-12.479

Toplam kredilerde artış %

22,8

23,9

Tüketici Kredisi artış oranı %

24,1

13,7

Döviz sepeti (0,5 € + 0,5 $)

2,121

2,506

(0,5 € + 0,5 $) artış oranı %

3,08

18,15

İ. Sanayi ihracatı (milyon Dolar)

35.665

37.495

İ. Sanayi ihracat artışı %

-3,0

5,1

İ. Sanayi ithalatı (milyon Dolar)

53.164

48.911

İ. Sanayi ithalat artışı %

14,0

-8,0

TÜFE enflasyonu %

1,33

2,05

ÜFE enflasyonu %

1,95

-0,37

Kaynak: TÜİK, TCMB ve Hazine verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır.

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.