Bir Güney Kore Mucizesi’nden çıkarımlar: ‘Bizde başarabiliriz’


11 Eylül 2016

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin geçmişten bugüne izlediği yol ve ekonomik açıdan kat ettiği aşama söz konusu olduğunda her zaman bir Güney Kore örneğine gidilerek bizi nasıl geçtiklerine vurgu yapıldığını söyledi. Yorgancılar, “Biz vurgu yapmanın ötesinde G. Kore mucizesinin ne olduğunu detaylarına inerek anlamaya çalıştık. Almamız gereken dersler var mı diye baktık. Ve önemli çıkarımlarda bulunduk. 1980’li yıllara kadar sizin bir tık daha yukarıda olduğunuz bir ülke düşününüz ki, izlediği yollarla bugün dünyanın 11. büyük ekonomisi, 2025 yılında da tahminen 7. büyük ekonomisi olabilsin” diye konuştu. 

G. Kore’nin Türkiye’nin 2023 yılı kişi başı gelir hedefine 2015 yılı itibari ile ulaştığını, Türkiye’nin yaklaşık 4.5 katı büyüklüğünde bir ihracat hacmine sahip olduğunu ifade eden Yorgancılar, petrol ve doğal gazı olmayan ama rafine petrol ihracatı yapabilen G. Kore’nin son 20 yılda otomotiv, elektronik ve telekomünikasyon sektörlerinde dünyanın bütün ülkelerinde satışları bulanan markalara sahip olduğunu hatırlatarak “Bu başarı hikayesinin anahtarı olarak biz 3 çıkarımda bulunduk. Eğitim, teşvikler ve transformasyon süreci” dedi.  

Eğitim her ortamda öncelikli konu

Bu hikayenin içinde, hangi parti iktidara gelirse gelsin, eğitimin her zaman en öncelikli konulardan birisi olduğuna değinen Yorgancılar, nitelikli öğretmen ve nitelikli öğrenci yetiştirmenin temel alınması, günün şartlarına göre eğitimin şekillenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Yorgancılar, “Transformasyon süreci, hikayenin gövdesini oluşturmaktadır. Güney Kore, tıpkı Çin’de olduğu gibi taklitçilikten, teknoloji transferine ve devamında kendi teknolojilerini üretebilen bir seviyeye ulaşıyor. Adım adım, ilmek ilmek dokuyarak bu başarıyı yakalıyor. Hikayenin bir başka altbaşlığı önce çok büyük firmaların geniş desteklerle marka yaratmasına imkan tanınması, belirlenen stratejik sektörler için verilen teşviklerin performanslarının ölçülmesi ve son olarak da KOBİ’lerin Ar-Ge yapmasının teşvik edilmesi. Her birinin somut çıktılar elde etmesi ve sonuçta da, alınan patent sayısı bakımından Dünyanın ilk beş ülkeden birisi olması” diye konuştu.

Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok

Bu noktada Amerika’yı yeniden keşfederek enerjimizi boşa harcamamıza gerek olmadığına vurgu yapan Yorgancılar şunları söyledi, “İzlememiz gereken yol, G.Kore’nin kalkınma sürecindeki 3 temel belirleyiciyi kendi yapımıza ve günün gereklerine uygun kurgulayabilir ve orta gelir tuzağından uzaklaşabiliriz. G.Kore o günkü şartlara göre bazı adımlar atmıştır. Biz bu 3 başlığı temel alarak, bugünkü şartları ve kendi gerçeklerimizi yoğurarak, ayakları yere basan, bizi somut çıktıya götürecek alanlara yönelmeliyiz. Belki de otomobil yapmak yerine, Sanayi 4.0 sürecinin de altyapısını oluşturan yazılıma yönelerek, otomobil yazılımı konusuna uzmanlaşabiliriz gibi. Ama artık konuşmanın değil, eyleme geçmenin zamanıdır.  Bu yönde, siyasi irade de, kadrolarımız da mevcuttur. Firmalarımızda da bu istek ve gayret fazlasıyla vardır.” 


YKB - Diğer Konuşmalar


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.