Asgari ücretin domino etkisi doğru analiz edilmelidir


11 Kasım 2015

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, asgari ücrette yapılacak artışın yöntemi, zamanlaması ve maliyetinin paylaşımı konusunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaratılan katma değerin en önemli kaynağının emek olduğunu kaydeden Yorgancılar, “Bu nedenle de, emek ücretine ilişkin düzenlemeler, gelir dağılımında önemli sonuçlar doğurmaktadır.  Asgari ücrette net ile brüt arasında yaklaşık yüzde 50 oranında fark olmaktadır. Dolayısıyla asgari ücret çalışan için "az", işveren için ise "yüksek" tir. Bizler işveren olarak elbette ki, asgari ücretin açlık sınırının çok altında kalması taraftarı değiliz.  Ancak, maliyetin tek taraflı karşılanmasını da adil bulmuyoruz” dedi.

 

Asgari ücretin net bin 300 TL olmasının, brüt asgari ücretin bin 600 TL'ye yükselmesi anlamına geldiğini kaydeden Yorgancılar, “Bu durumda asgari ücretli bir çalışanın işverene toplam maliyeti ise bin 915 TL'ye ulaşmaktadır. Bunun işveren açısından anlamı ise asgari ücretli çalışanın toplam maliyetinin yüzde 28 oranında artmasıdır. Diğer taraftan, asgari ücretteki artışın işverenler üzerine getireceği esas yük; bin 300 TL'nin üzerinde fakat buna yakın ücret alan kıdemli/nitelikli çalışanlara yapılmak zorunda kalınacak ücret artışları yoluyla olacaktır. Dolayısıyla asgari ücretteki artışların getireceği ilave maliyeti devlet karşılamış bile olsa, bu yan kanaldan gelecek maliyet işverenler üzerinde çok ciddi bir yük oluşturacaktır. Bunun da ücretler ve ürün maliyetinde yaratacağı artışlar yoluyla enflasyon ve ihracata yapacağı olumsuz etki dikkate alınmak durumundadır. O nedenle; asgari ücrette yapılacak artışın yöntemi, zamanlaması ve maliyetinin paylaşılması konusu oldukça iyi değerlendirilmek durumundadır” diye konuştu.  

 

EBSO olarak önerimiz

 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO olarak yüzde 30'luk asgari ücret artışının işverene getirdiği maliyetin devlet tarafından üstlenilmesinin içinde bulunulan rekabet koşulları açısından en uygun alternatif olduğu görüşünde olduklarını belirtti. Yorgancılar şunları söyledi, “Asgari geçim indirimi dahil olmak koşuluyla, yüzde 30'luk artış sonrasında, asgari ücretin işverene maliyeti yaklaşık 437 TL civarında artmaktadır. Söz konusu bu miktarın asgari ücretliler için işveren adına devlet tarafından karşılanması, işverenin yükünü hafifletirken, işçinin ücreti de artmış olacaktır. Bununla birlikte; diğer brüt ücretlerin de bin 300 TL’lik kısmının vergiden muaf tutulması işveren üzerindeki yükleri hafifletecektir. Bu süreçte, Asgari ücretin bölgesel olarak tespit edilmesi hususunun da masaya yatırılmasında fayda olacaktır. Şayet, asgari ücretin tüm yükünün işveren üzerinde kalması durumunda, İşsizlik artabilecek, Kayıtdışı istihdam artabilecek, Küresel piyasalarda özellikle emek yoğun sektörlerde Türkiye'nin rekabet gücü azalabilecek , Yerli yatırımcıların yurtdışına doğrudan yabancı yatırım çıkışı hızlanacak, emek-yoğun sektörlerde yabancı sermaye girişi yavaşlayabilecek, Hem talep hem de maliyet artışlarından besleneceğinden dolayı enflasyon ilave artış gösterebilecek, bu da geliri artan kesimlerin bu artışın bir kısmını enflasyona yedirmesine neden olacaktır.”

 

ASGARİ ÜCRETTE MEVCUT DURUM VE

NET YÜZDE 30 ARTIŞIN ETKİSİ

NET ASGARİ ÜCRET HESABI

01.Tem.15

İŞÇİNİN ELİNE NET GEÇEN 1.300 OLURSA

BRÜT ASGARİ ÜCRET

1.273,49

1.645,00

AGİ'SİZ NET ASGARİ ÜCRET

910,43

1.183,56

SİGORTA PRİMİ İŞÇİ PAYI (%14)

178,29

230,30

İŞŞİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (%1)

12,73

16,45

GELİR VERGİSİ MATRAHI

1.082,47

1.398,25

GELİR VERGİSİ

162,37

209,74

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ)

90,11

123,38

MALİYEYE ÖDENECEK VERGİ (GELİR VERGİSİ-AGİ)

72,26

86,36

DAMGA VERGİSİ  (BRÜT ÜCRETX 0,00759)

9,67

12,49

İŞÇİDEN YAPILAN TOPLAM KESİNTİLER

272,95

345,60

İŞÇİNİN ELİNE GEÇEN AGİLİ NET ÜCRET

1.000,54

1.299,40

İŞVERENE TOPLAM MALİYET HESABI

   

BRÜT ÜCRET

1.273,49

1.645,00

C- SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI (%15,5)

197,39

254,98

E- İŞŞİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI (%2)

25,47

32,90

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

1.496,35

1.932,88

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.