64. Hükümet programının sanayi sektörüne yaklaşımını doğru buluyor, eylem planlarını bekliyoruz


27 Kasım 2015

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 64. Hükümet programını değerlendirdi. Programda genel olarak Türkiye'nin özelde de ekonominin ihtiyaçlarının doğru tespit edildiğini kaydeden Yorgancılar, “Sanayi sektörüne ve özellikle de bu sektörün motoru olan imalat sanayinin ekonomideki ağırlığının artırılmasına yapılan vurgu ve verilen öncelikler oldukça yerinde. Bunları başlangıç için olumlu bir durum olarak değerlendiriyoruz” dedi.

 

Türkiye'nin son 10 yıldır uyguladığı ekonomi politikaları çerçevesinde sıcak para finansmanlı, tüketim çekişli, ithalata dayalı büyümede yolun sonuna gelindiğini, hem iç hem de dış dinamiklerin eski politikalara başarı şansı tanıyacak durumda olmadığını belirten Yorgancılar, “Türkiye'nin yeni ve iddialı bir başlangıca ihtiyacı var. Dünde iyi veya yanlış yapılan ve yapılamayanları yaşayarak öğrenmiş bir bakanın yani Sayın Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesi de uygun olmuştur. Ancak ekonomi politikalarında yenilenme ve Türkiye ekonomisinin yeniden yapılanması konusunda daha detaylı alt stratejilere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Hükümetimizin bizlerle de işbirliği yaparak ortak akıl ile yeni bir yatırım, üretim ve ihracat öncelikli büyüme modeli geliştirmesini bunu da entegre sektörel gelişme stratejileri ile desteklemesini bekliyoruz. Bu noktada dünden farklı olarak bilgi toplumu referanslı, yani bilgi bazlı sanayileşme için strateji ve teşvik sistemi gerekliliğine vurgu yapmak istiyoruz" diye konuştu.

EBSO’nun önerisinin yer alması sevindirdi

Program incelendiğinde ise; Girdi Tedarik Stratejisinin (GİTES) güncellenmesi, büyük ölçekli yatırımların ve stratejik sektörlerin teşvik edilmesine devam edilecek olması, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığının korunması ve para politikalarının yeniden enflasyona odaklanacak olmasının yanı sıra işgücü piyasasında esnekliğin sağlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Yorgancılar şöyle devam etti, “Damga vergisinin gözden geçirilecek olması, imalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilmesi, kamu alımlarında yerli üreticilere öncelik tanınacak olması, şeklindeki öngörüler bizler için önemli ve anlamlıdır. Bunların yanında yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranını yüzde 6’dan yüzde sıfıra indirileceğinin taahhüt edilmesi çok faydalı bir önlem olacaktır. Yine ileri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlara 5. bölge desteklerinden yararlandırılacak olması son derece doğru bir karardır. Ancak Türkiye’de her ilde OSB yapmak yerine önceliğin var olanların kapasitesinin kullanılmasına verilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Ayrıca EBSO olarak devletin TOKİ aracılığıyla anahtar teslim fabrika kurma talebimizin programda yer almasını görmek bizleri mutlu etti."

Tohum ancak iklim uygun olursa ürün verir

EBSO Başkanı Yorgancılar ayrıca ‘tohum ancak iklim uygun olursa verimli ürün verir’ sözüne atıfta bulunarak, “Bu bağlamda hukuk devleti boyutundaki aksaklıkların giderilmesi, kamuda liyakat temelli kurumsal yapıların oluşturulması, bürokrasinin azaltılması ve hızlandırılması, TL'nin aşırı değerlenmesine izin verilmemesi, enflasyonun ve faizlerin tek haneye geleceği ortamın oluşturulması, enerji maliyetlerinin rakip ülkeler düzeyine çekilmesi, komşu ülkelerle ilişkilerin gözden geçilmesi gerekiyor. Programda öngörülen önlemler ancak bu önlemlerin alınarak makro iklimin iyileştirilmesi durumunda işe yarayacaktır. Hükümetimizin buna da dikkat etmesi gerekiyor" dedi.


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.