28.11.2014 OSBÜK EGE BÖLGESİ OSB'LERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


EGE BÖLGESİ OSB’LERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

28 Kasım 2014

Sayın Başkanlar,

Değerli Konuklar,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Şahsım ve Ege Bölgesi Sanayi Odası adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Odamıza ve İzmir’e hoş geldiniz. 2002 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren OSB üst kuruluşunun çok değerli Başkanı ve üyelerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk duymaktayız.

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak bizler; sürdürülebilir büyümenin ancak üretimle olacağını, üretimin de merkezinin Planlı Kalkınma Modeli çerçevesinde OSB’ler olduğunun bilincindeyiz.

Bu farkındalıkla; İzmir’de 10 OSB’nin kurucu ortaklarından biriyiz ve OSB’lerimizin, konularına çözüm bulma noktasında her zaman hassasiyet içerisinde hareket etmekteyiz.

Biliyoruz ki, üretimi gerçekleştirdiğimiz yerler olan OSB’ler, her türlü denetime açık konumlarıyla başta; vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kayıtlı ekonomiye katkıları, kayıtdışı istihdamı önlemedeki fonksiyonları ve kentsel dönüşüme etkileri ile çok önemli bir yere sahiptir.

Bizler sayının arttırılmasından ziyade, mevcut OSB’lerin sorunlarının giderilerek yatırımcılar ile buluşturulmasını öncelik olarak görmekteyiz.

Bu kapsamda, 6525 Sayılı Kanun ile birlikte; OSB içinde yer alan taşınmazların, finansal kiralama sözleşmesine konu edilmesi hususundaki girişimlerimiz olumlu sonuçlandı.

Son olarak da; fabrika kurulum desteği talebimize olumlu yanıt almış olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız.

2011 yılından bu yana hazırladığımız dosyalarda ilettiğimiz talebimize ilişkin Odamızda gerçekleştirdiğimiz toplantıda da Sayın Bakan; “sanayi gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli ile, kamu arazileri aracılığıyla sanayicinin projesine uygun fabrikasını da yapalım. İster kiraya verelim. Üretim başladıktan sonra kirasını ödesin, isterse aynı mortgage sistemi gibi 30 yıl vadeyle satalım” diyerek desteğini açıklamıştır.

Huzurlarınızda kendisine konularımıza olan yaklaşımlarından ötürü bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum.

Değerli Başkanlar,

Yatırım çekemeyen, alt yapı sorunlarını halledememiş OSB’lerin anlamı, ülke kaynaklarının heba edilmesi demektir.

O nedenle de çalışmalarımızı mevcut OSB’lerimiz ekseninde yapmaktayız. Bugün kurucu ortağı olduğumuz 10 OSB’nin 30 milyon m2’lik toplam alanının yaklaşık %38’i boş parsel olarak yatırımcılarını beklemektedir. Tüm gayretimiz, boş alanın doldurulmasına ilişkindir.

Bunun için de öncelikle; sınır illerde yaratılan haksız rekabeti önlemek için, OSB’ler dolana kadar KOMŞU ilin teşvik oranlarından faydalandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu hususta da talebimizde ısrarlıyız.

Ayrıca,

  • Kent içinde kalmış sanayi tesislerinin süratle Organize Bölgelere taşınması,
  • KOSGEB’e verilen %1’lik payın kaldırılması,
  • İnşaat yapımına ilişkin 2 yıllık yasal sürenin uzatılması,
  • İstihdam etme zorunluluğuna ilişkin 9 ayrı başlıkta, OSB’lerde ve küçük sanayi sitelerinde ortak kümelenmeye gidilmesi

gibi konuların da takipçisi olduğumuz hususlarını paylaşarak, saygılarımı sunuyor, sizlere verimli bir toplantı diliyorum.

 

Ender YORGANCILAR

Yönetim Kurulu Başkanı

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.