28.09.2017 İZKA - EKOVERİMLİLİK İÇİN SANAYİ 4.0 ZİRVESİ


EKO VERİMLİLİK İÇİN SANAYİ 4.0

Kalkınma Bakanlığımızın Sn. Müsteşar Yardımcısı

EUROADA, Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği’nin Çok Değerli Başkanı

Çok Değerli Katılımcılar,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Ege Bölgesi Sanayi Odası adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, yurtdışından gelen misafirlerimize güzel İzmirimize, hoşgeldiniz demek istiyorum. Bu değerli organizasyonu hazırlayan İzmir Kalkınma Ajansımıza, işbirliğinden ötürü EUROADA’nın değerli başkanına teşekkürlerimi sunuyorum.

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; Sanayi 4.0’ı çok önemsedik ve son 3 yıldır kesintisiz konuyu gündemde tutarak önemli bir farkındalık oluşturduk ve bu konudaki önerilerimizin dikkate alınıyor olduğunu görmekten de büyük mutluluk duymaktayız. Çünkü, İzmir’de ülke sanayi üretiminin %7’si karşılanmakta olup, faal nüfusun %32’si sanayide çalışmaktadır. 64 farklı sektörde yaklaşık 5.000 sanayi kuruluşu faaliyetlerini İzmir’de sürdürmektedir. Bununla birlikte, imalat sanayinde yabancı sermayeli firmaların %18’i İzmir’de olup, bu oran ile İzmir yıllardır 1. sıradadır.

Diğer yandan, baktığımızda İzmir’de yükselen sektörler arasında; bilgi ve iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, havacılık ve savunma sanayi ile sağlık biyoteknolojisi yer almaktadır. Tüm bunlar, İzmir’de Sanayi 4’ü neden ısrarla gündeme taşıdığımızın da birer göstergesidir.

Toplantı vesilesiyle dağıtmış olduğumuz Sanayi 4.0 kitapçığımız, genişletilmiş haliyle ikinci baskıdır ve 2015 yılındaki ilk baskının yoğun ilgi görmesi sebebiyle talep üzerine basılmıştır. Kitapta dedik ki: “Uyum Sağlayamayan Kaybedecek.” Çünkü Sanayi 4.0, fabrikalardan şehirlere, bireyden topluma kadar geniş bir kesimi ve tüm sektörleri öylesine etkileyecektir ki, uyumda sorun yaşayan gerçek anlamda geride kalacaktır. Zamanla da yok olup gidecektir.

Bu nedenle de “Sanayi 4.0 Eğilim Anketi” hazırladık ve üyelerimizin Sanayi 4.0 farkındalığında ve dijitalleşme seviyesinde nerede olduklarını tespit etmeye çalıştık. Ankete katılanlar tarafından Sanayi 4.0’ın %89,4 oranında fırsat olarak görülmesi, firma eğilimlerinin pozitif yönde olduğunu gösterirken, Sanayi 4.0 Fırsat mı Tehdit mi? endişelerini de sonlandırmıştır.

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; kendimize misyon edindiğimiz Sanayi 4.0 sürecini anlatırken her zaman Eğitim 4.0’ın altını çizdik ve ayrı düşünülemeyeceği vurgusunu yaptık. Çünkü, teknolojide öne çıkan, katma değerli üretim ile refah seviyesini artıran toplumların eğitimdeki başarılarına bakıldığında doğru orantılı ilişki çok net görülecektir. Diğer yandan, teknolojide öne çıkan ülkelerde sürücüsüz ve uçan arabalardan yapay zeka çalışmalarına, 3D printerlarla kök hücreden köprü yapımına, laboratuvar ortamında et üretiminden, karanlık fabrikalara kadar farklı alanlarda farklı gelişmelere imza atılmaktadır. Sanayi 4.0 Kitabımızın içinde konuyla ilgili videolara da karekod aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Bugün Sanayi 4.0’ı farklı bir boyutu ile konuşuyor olacağız. Bir adım daha öteye geçerek, eko verimlilik, temiz üretim kavramlarını birlikte ele alacağız. Çevreci politikalar ve enerji verimliliğine katkısından ötürü son yıllarda Dünya genelinde elektrikli araç sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona ulaşmıştır. Geçen yıl dünyada en fazla elektrikli araç Çin'de satılırken onu ABD ve Norveç izlemiştir. Hindistan ise 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil satma kararı almıştır. Benzer kararlar, farklı ülkelerde son dönemde sıklaşmaya başlamıştır. Hali hazırda eko verimlilik konusunda çok önemli başarılara imza atmış ülkeler bulunmaktadır. Şimdi Sanayi 4.0 bu süreci daha da hızlandırarak, atıklardan, hammadde, su ve enerji tüketimine kadar maliyetli birçok kalemde önemli olanaklar sağlamaktadır. Bu da hep konuştuğumuz, rekabette öne geçebilmek açısından avantajı bizlere sunmaktadır.

Diğer yandan, Japonya dünyayı yeni bir kavram olan “Toplum 5.0” ile tanıştırarak 3 ana soruna dikkatleri çekmiştir. Sanayi 4.0’ı toplumsal açıdan ele alarak; ülkenin yaşlanan nüfusu, doğal afetler açısından çok riskli bir coğrafyaya sahip olması ve çevre kirliği ile enerji maliyetlerinin getirdiği sorunları gündeme taşımıştır. Aslında baktığımızda bu 3 ana başlık tüm dünyanın öncelikli sorunlarıdır. Toplum 5.0, Sanayi 4.0’ın getirdiği teknolojik yenilikleri topluma en verimli şekilde entegre ederek, ülkenin geleceğinde risk teşkil eden konuları ortadan kaldırabilecek süper akıllı bir toplumu ifade ediyor. Yani dünyanın farklı bölgelerinde, Sanayi 4.0’ın kazanımları ve olası kayıpları için şimdiden önlemler alınmakta, bu yönde politikalar geliştirilmekte ve eyleme geçilmektedir.

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak geçmişten bugüne sanayinin gelişimini, dönüşümünü hedeflerken ve bu yönde çalışmaları sürdürürken, çevresel değerleri de öncelik almayı ilke edindik. Bu açıdan baktığımızda, üstün teknoloji ile donatılmış üretimin, aslında hem ekonomik, hem de kaynak boyutunda sağladığı verimlilik ve çevreci yönü, Sanayi 4.0’ı önemsediğimiz ve önemsenmesine inandığımız taraflarıdır. Ülke olarak, işletme sahibi olarak ve birey olarak yeni çağ, vizyoner olmamızı gerektirmekte ve yöntemlerimizi değiştirmek için bizlere fırsatlar sunmaktadır. Bugünden o uyum sürecini yakalarsak, sancısız bir geçiş mümkün olabilecektir.

Ülkemizde de yabancı sermayeli firmalar tarafından Sanayi 4.0’a uyumlu fabrikalar olduğunu biliyoruz. Diğer yandan, birçok yerli fabrikamızda da Sanayi 4.0’a geçildiğini, geçilmek üzere olduğu haberlerini alıyoruz ki bu çok umut vericidir. Ümit ediyorum ki, bugün burada paylaşılacak fikirler, ufkumuzu geliştirerek bizlere yeni bir vizyon yaratma yönünde yardımcı olur ve Bölgemizde sanayinin dönüşümünü hızlandırır.

Bu inançla, başarılı bir toplantı geçirmemizi diliyor, çok değerli paylaşımlarından ötürü konuşmacılarımıza, katılımlarınızdan ötürü sizlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

 

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.