27.03.2014 EBSO - ROKETSAN TEDARİKÇİ GÜNLERİ TOPLANTISI


ROKETSAN TEDARİKÇİ GÜNLERİ AÇILIŞ TOPLANTISI
27.03.2014Sayın Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı, 

Sayın Roketsan Tedarikten Sorumlu İç Denetleme ve Düzenleme Başkanı, 

Değerli Konuklar,

Basınımızın kıymetli temsilcileri,

Ege Bölgesi Sanayi Odası ve şahsım adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Savunma Sanayide faaliyet gösteren ülkemizin güzide firmalarından olan Roketsan işbirliğinde organize ettiğimiz “Tedarikçi Günleri” etkinliğine hoş geldiniz.  
 
Askeri olduğu kadar ekonomik boyutuyla da stratejik önemini her geçen gün artıran savunma sanayi sektör buluşmasını, ülkemiz ve bölgemiz adına oldukça önemsiyoruz. O nedenle de, bu tür organizasyonları mümkün olduğunca gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
 
Bugün ülkemizin en önemli kırılganlık sebebi olarak gösterilen cari açığın kapatılmasında kuşkusuz ara malı ithalatı büyük önem taşımaktadır. Her platformda ifade etmekteyiz ki, hangi sektör olursa olsun yerli malı üretimine öncelik verilmelidir. Yapmış olduğumuz girişimlerde de özellikle;  Kamu İhale Kanunu’nun 63. maddesinde, değişiklik yapılarak; “yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, %15 olan oranın %25’e çıkartılarak, konulabilir ifadesinin konulacaktır şeklinde düzeltilmesinin sağlanması talebinde bulunuyoruz.

Bu noktada, savunma sanayi gibi stratejik bir sektörde, ihtiyacın yerli üretimle karşılanmasının önemine inanmaktayız. Son yıllarda kayda değer gelişmeler olsa da, henüz yeterli seviyeye ulaşılamamıştır. Yurtiçi katılım oranının artmasında başta Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının tutumu ve kararlığının çok önemli bir payı bulunmaktadır. 
   
Kısaca rakamlarla savunma sanayine baktığımızda; 4,8 milyar dolarlık cirosu, 1,4 milyar dolarlık ihracatı, ödenen her 1000 TL’lik, Kurumlar vergisinin 2 TL’sini karşılayan yapısı ile en önemlisi de her geçen yıl ekonomiye kattığı performansı ile geleceği adına umut vermektedir. 
 
2012 yılında, savunma ve havacılık sanayii sektöründe en fazla ihracatın, 602 milyon 460 bin dolar ile Ankara'dan gerçekleşmiş olması da aslında Roketsan ile işbirliğimizin ne kadar doğru olduğunu ortaya koymaktadır.   
 
Değerli Konuklar,

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 2000’li yılların başında oluşturduğu Yönetim Kurulu Çalışma Gruplarının arasına “Savunma Sanayi Çalışma Grubu”nu da dahil etmiş ve sektörün yönünü belirleme konusunda yerel ve genel ölçekte çözüm ortağı olmayı hedeflemiştir.  
 
Bugünkü buluşmamıza vesile olan Çalışma Grubumuza da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışma grubumuzun da katkıları ile;    Odamız, 2009 yılında Deniz, Hava, Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları olmak üzere tüm kuvvetlerin katılımı ile “1. Müşterek Malzeme Sergisi”ni gerçekleştirmiş,  2011 yılında Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı olan IDEF’e bir stand ile katılmış ve sanayicilerimizin ürünlerinin tanıtımını sağlamıştır. 

Aynı yıl içinde, Odamız bir sanayici heyetiyle Ankara ve Eskişehir’de yer alan TAİ, TEİ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve Alp Havacılık gibi ana yüklenici kurumları ziyaret ederek, sanayicilerimiz ile tanışmalarını ve işbirliği imkanlarını arttırmayı hedeflemiştir.   Son olarak, 2012 yılının başında İzmir’de mevcut ve potansiyel savunma sanayi tedarikçilerinin profilini ve gelişme potansiyelini ortaya koymak amacı ile "Savunma Sanayine Tedarikçi Olabilecek İzmir Firmalarını İçeren Sektör Analizi” projesi hazırlamış, oluşturulan kitapçık sektörün tüm paydaşları ile paylaşılmıştır.   
 
Değerli Konuklar,
 
Yapılan tüm bu çalışmalar ve etkinlikler neticesinde, savunma sanayinin yapılanmasında birinci sırada yer alan ana sistem üreticileri firmalarının başarılı olmaları için daha küçük ve orta ölçekli uzmanlaşmış işletmelerle, işbirliği yapmaları gerekliliği ortaya çıkmıştır.
 
Bu gereklilik doğrultusunda, bugünkü buluşma ile işbirliği potansiyelini arttırmayı hedeflediğimiz organizasyonumuzun tüm katılımcılar açısından faydalı olacağına inanmaktayım.

Yapılacak ikili görüşmelerden maksimum faydayı almanızı diliyor, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Başta Roketsan olmak üzere Odamız Savunma Sanayi Çalışma Grubu’na, huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,
 
 
Ender YORGANCILAR
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı  

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.