27.01.2017 Eximbank ve Kredi Garanti Fonu Destekleri


EXİMBANK VE KREDİ GARANTİ FONU DESTEKLERİ - 26 OCAK 2017

 

 

Geçmiş Dönem Ekonomi Bakan Yardımcımız ve Türk Eximbank’ın Çok Değerli Genel Müdürü,

Kredi Garanti Fonu’nun Sayın Genel Müdürü, (İsmet Gergerli)

Bayanlar, Baylar, Basınımızın Kıymetli Temsilcileri

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşgeldiniz.

Sayın İsmet Gergerli’ye bugün aramızda oldukları için, kıymetli, vakitlerini bizlere ayırdıkları için teşekkürlerimi sunmak isterim.

Sayın Adnan Yıldırım, Ankara’ya Bakan yardımcısı olarak gittiğinden beri bir İzmirli olarak bizleri hep başarıları ile gururlandırdıkları için, her zaman üyelerimizin, konularımızın destekçisi olduğu için ve henüz göreve yeni atanmasına karşılık bugün bizleri onurlandırdıkları için birlikte mesai yapmış biri olarak özellikle teşekkürlerimi sunmak isterim.

Yeni görevinde de başarılarının devamını diliyorum. Hayırlı olsun.

Bugün üyelerimizin de gösterdiği yoğun ilgiyi görünce konunun sizler için ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha anlıyoruz. Çünkü, biliyoruz ki küresel ekonomide baş döndüren gelişmeler ve belirsizlik finansmana erişimi her geçen gün zorlaştırmaktadır. KOBİ’lerimiz için de, kapasitelerini genişletebilmek, ihracat kredileri ile dünyaya açılabilmek için finansmanın temini hayati önem taşımaktadır.

Türkiye olarak çok zor bir yılı geride bıraktık. Olağanüstü olayların yaşandığı, olağanüstü bir yıl olarak kuşkusuz 2016 tarih sayfalarında farklı yer alacaktır. İçerde yaşadıklarımıza küresel belirsizlikler de eklenince, firmalarımız açısından önünü görebilmek çok daha zor olmuştur.

2017 yılının ilk ayını geride bırakmaktayız ve görüyoruz ki, bu yıl da hiç kolay geçmeyecektir. O nedenle, özellikle de KOBİ’lerimizin istedikleri hamleleri tek başına yapması güçleşmektedir. Aslında son birkaç yıldır ülkemizde önemli destekler sağlanmaktadır. Ancak, gerek tanıtımı, gerekse anlaşılırlığı çok net olmadığı için ve bürokrasi yüzünden çok sıcak bakılmayabiliyor. İşte bu süreçte ülkemizin en önemli 2 finansman sağlayıcısını sizlerle buluşturmak istedik. 

Bu zor günlerde, özellikle yenilenen yapısıyla Kredi Garanti Fonu’nun ismini çok daha sık duymaktasınız. TOBB Başkan Yardımcılığım dolayısıyla kendileriyle birçok projede yer aldık. Son olarak TOBB Nefes Kredisi kapsamında birlikte önemli bir projeye imza attık ve çok yoğun ilgi gördüğünü bizler de başvurulardan anlamaktayız. Şirketlere, %9.9 faizle kredi imkanı tanıyoruz ve 10 milyarlık kredi için bankalara teminatı, yüzde 85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) dolayısıyla devlet vermiş oluyor. Bankaların burada riski sadece yüzde 15’tir. Bu projede Kredi Garanti Fonu’nun rolü çok önemli. Bu vesileyle katkıları için sayın genel Müdürümüze huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.

Aslında bir konunun altını çizmek isterim. Sadece mali açıdan zor durumda olan, faaliyetini sonlandırma noktasına gelen firmalar için değil, özellikle de süreç dolayısıyla konjonktürel bir sıkışıklık içinde olan ama gelecek vaad eden, üreten firmalarımızın desteklenmesini üretim adına, istihdam ve ihracat adına, çok önemsiyorum. O nedenle bugün tüm desteklerin detaylı bir şekilde sizlerle paylaşılacak olması önemlidir.

İçinde yaşadığımız sürecin belki de en kilit kurumlarından birisi Türk Eximbank’tır. Neden kilit?

Çünkü, sınırların kalkması ile birlikte küreselleşen dünyada ticaret başka bir noktaya evrilmekte. Yeni dünya düzeninin en önemli yaklaşımlarından birisi de, artan jeopolitik birlikteliklerdir. Yani ülkeler ticari ve enerji ağırlıklı olmak üzere kıtalar arası anlaşmalara imza atmakta ve dışarda kalan ülkeleri dolayısıyla firmaları ticaret noktasında sıkıştırmaktadır. TTIP, TPP, CETA bunlardan bazıları.

Böyle bir sistem içerisinde özellikle de KOBİ’lerimiz için ihracat yapabilmek güçleştiği gibi ülkemiz için de döviz kaynakları azalmaktadır. Bu süreçte, KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini genişletmesi, daha çok döviz getirmeleri çok önemli bir hale gelmiştir. İşte bu yüzden Türk Eximbank’ın küresel değişimler karşısında proaktif yaklaşımı dünden daha değerlidir.

Hükümetimiz de bu süreçte ekonomiyi canlandırmak, yatırımları teşvik etmek ihracatı artırmak adına çok önemli adımlar attı. Önemli kararlar aldı. Bizim de çok sıklıkla dile getirdiğimiz Eximbank’ın sermayesinin artırılması bu adımlardan bir tanesidir. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yenilerini beklediğimizi de ifade etmek isterim.

Örneğin Barter sistemi uygulamasına geçilmesi hususunda Eximbank destek olabilir mi?

Eximbank’ın kredi teminat kriterleri yeterli gelmediği zaman, sanayiciler aynı anda beş farklı özel bankadan ihracat öncesi kredi transferi sağlayabiliyordu. Şu anda sistemde sadece 2 olan banka sayısı daha fazla artırılabilir mi?

Ya da e-ticarette Alibaba örneğinden yola çıkarak ürettiğini e-ihracat yoluyla satan firmalara farklı destek yolları açılabilir mi?

Veya hedef Pazar-hedef ürüne yönelik verilen krediler var mıdır?

İzmir, ülke genelinde ihracatçı firma sayısı açısından ikinci, ihracat rakamları açısından 3. şehirdir. Yani İzmirli firmalarımızın ihracat kültürü oldukça gelişmiştir. Bu firmalarımıza yapılan her yatırım, verilen her kredi ülke ekonomisine katlanarak döviz olarak gelecektir.

O nedenle, döviz kazandıran şehirler bazında belki kriterler konularak özel dönemlerde özel destekler sağlanabilir mi?

Sözlerimi bu sorularla tamamlarken, toplantımızın verimli geçmesi dileğiyle, saygılarımı sunuyorum.

 

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.