26.11.2015 1.YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ZİRVESİ


I.YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ZİRVESİ-26.11.2015

Çok Değerli Konuklar,

Basının Saygıdeğer Temsilcileri,

Ege Bölgesi Sanayi Odası adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Odamız ve Ege Yönetim Danışmanları Derneği işbirliği ile İzmir’de ilk kez gerçekleştirilmekte olan I. Yönetim Danışmanlığı Zirvesi’ne hoş geldiniz.

Ekonomi ve iş dünyasının hiç olmadığı kadar hızlı ve kapsamlı bir değişim içerisinde olduğu, aklın sınırlarının zorlandığı, yakın geçmişte bilimkurgudan ibaret olarak nitelendirilen teknolojilerin, bugün hayal edilenin ötesine geçildiği bir çağı yaşıyoruz.

Gün geçmiyor ki; yeni bir teknolojiyle tanışmayalım ve şaşırmayalım.  Bir asır önce tamamen beden gücüne dayanan üretim süreçleri gün geçtikçe yerini akıl gücüne, makinelere ve robotlara bırakmaktadır.

İş dünyası olarak; akıllı fabrika, dijital üretim, nesnelerin interneti, otonom robotlar, bulut bilişim sistemi, vb. gibi pek çok yeni kavramla ve uygulamayla tanışırken, yola eski yöntemlerimizle devam etmemizin de mümkün olmadığını görebilmekteyiz.

O nedenle küresel rekabet ortamında, modern yönetim prensiplerine hakim olmamız her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Öyle ki; yenilikçiliğin rekabeti artırdığı, artan rekabetin ise daha başka yenilikleri getirdiği bir döngüde işlerimizi yönetmeye çabalıyoruz.

Artık ne dünyanın düzeni aynı sistem içerisinde işliyor, ne üretim şekli aynı, ne de istihdam edilen çalışanın iş yapış şekli ve beklentileri aynı.

Bu kadar çok değişkenle birlikte, aynı yöntemle yola devam etmek başarısızlığa da davetiye çıkarmakla eşdeğerdir. Yarının stratejilerini dünkü alışkanlıklarımızla ne kadar sürdürülebilir kılabiliriz? İtibar yönetiminde ne kadar başarılıyız? Bu sorulara cevap bulmak zorundayız.

İşte bu nedenlerle, yönetim anlayışımızı yeniden biçimlendirmemiz, yani “geleceği yakalamamız” amacı doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu toplantının çok önemli olduğu kanısındayım.

Nobel ödüllü yazar Bernard Shaw insanları üçe ayırmış:

* Bir şeyleri gerçekleştirenler

* Bir şeyleri seyredenler

* Gerçekleşen şeylere hayret edenler

Sizler bugün bu toplantıya katılma arzusu gösterdiğinize göre, bir şeyleri gerçekleştirme isteği ile buradasınız. Sizleri tebrik ediyorum. Çünkü, artık seyretmenin ötesine geçmemiz gerekmektedir.

Ümit ediyorum ki, bugün burada paylaşılacak fikirler, ufkumuzu geliştirerek bizlere yeni bir vizyon yaratma yönünde yardımcı olur. Bu inançla, başarılı bir toplantı geçirmemizi diliyorum.  

Saygılarımla,

 

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.