26.10.2021 TSE STANDARTLARA YÖN VER SEMİNERİ


 

Sayın TSE Başkanı (Prof. Dr. Adem Şahin)

Değerli Başkanlar, Katılımcılar,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Şahsım ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

“Standartlara Yön Ver” farkındalık kampanyası temasıyla yapılan toplantıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, amacına ulaşmasını diliyorum.

Hayatın akışı içerisinde genel olarak standartlar, düzeni sağlamak açısından önemli olmakla birlikte, sanayi ve ticari açıdan da daha kritik bir değere sahiptir. İnsanı, toplumu, çevreyi gözeten bir anlayış, güvenilir ürün, güvenilir hizmet sürdürülebilir gelecek için de her kesim tarafından önemsenmelidir.

İşletmelerimiz için standartların, teknik olarak ürünü yakından tanıma ve geliştirme fırsatı yarattığı için ar-ge kültürünün gelişmesine de ciddi etkileri olduğu inancındayım. Bu da, önce ürüne, sonra üretime, firmaya ve ülke ekonomisine pozitif getiri anlamı taşır ki, odaklanılması gereken husus da buradadır. Çünkü, zaman zaman istenilen standartlara uyum sağlamak maddi, manevi meşakkatli olabiliyor. Firmalarımız veya çalışanlar bu kapsamda süreci daha yavaşlatıyor da olabilir. Ancak, sonuçta mutlaka ekonomik bir kazanım elde edildiği unutulmamalıdır.

Zira, yapılan çalışmalarda, standart kullanımının Avrupa gayrisafi yurtiçi hasılasını %1 artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Uluslararası ticaret sürecinde ise, standart ağının içinde, istenilen standartlarda üretim yapabilmek, ciddi rekabet avantajı sağlamaktadır ki, günümüzde bu çok daha önemli hale gelmiştir.

Özellikle yaz dönemlerinde sık rastladığımız; ihracatta istenilen standartlarda üretimi yapılmadığı için geri gönderilen tonlarca meyve ve sebzeye tanık oluyoruz ki, bu gibi kaynakların heba olmasına izin verilmemelidir.

O nedenle, standartlara uygun üretim yapabilmek; ortak bir dilde buluşmak ve çok rahat anlaşmak gibidir. Küresel ticaretin çok büyük bir bölümü doğrudan standartlardan etkilenmektedir. O nedenle de, standartlar ticaretin artmasını destekler. Şartlar çok net olduğu için üreticiler ve tüketiciler açısından yol gösterici ve bir güven unsurudur.

Standart sağlanamadığında uluslararası pazara girme şansının olmadığını bilirsin. Sağladığında da, pazardan pay alırken, hem zaman avantajı, hem de maliyet tasarrufu ile dolaylı fayda da elde edersin.

Yine yapılan çalışmalar, standartların işgücü verimliliğini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir ki, bu da yine direkt ürüne ve firmaya pozitif katkı anlamına gelmektedir.

Sayın Başkanım,

2018-2022 dönemi Türk Standartları Enstitüsü Stratejik Planı’nda yer alan sanayi vurgusu için teşekkür ediyor, birlikte bunu başaracağımıza yürekten olan inancımı ifade etmek istiyorum. Planda deniyor ki;

“Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi bir Türkiye inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sanayimizin daha az maliyetle yüksek kaliteli üretim yapmasının, inovasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesinin, uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlayarak uluslararası pazarlara girmesinin anahtarı konumunda olan Türk Standardları Enstitüsü, Bakanlığımızın gerçekleştirdiği çalışmaların önemli sacayaklarından birini oluşturmaktadır.”

Evet, biz sanayi 4.0’ı konuşurken, sanayi 5.0 ile küresel ekonomi başka bir yöne evrilmektedir. Her yeni teknoloji ile yeni ürünler ortaya çıkmakta, uluslararası standartlar değişmektedir. Bu anlamda, TSE’nin çalışmaları, yön göstericiliği, destekleri çok kıymetlidir. Maliyetler konusunda da anlaşırsak, sanayicimizin söz konusu standartlara uyumunu hızlandırmış olacağız.

İşletmelerimiz için durum böyleyken, Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, üyelerimizden bağımsız olarak kurumsal gelişimimiz açısından standartları çok önemseyen ve bunun da gereklerini yaparak öncü olan bir Oda olduğumuzun da altını çizmek isterim.

Bu kapsamda; 1995 yılında ISO 9000 Kalite Sistemi’ni benimseyen ilk Odayız. 2011 yılında 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni hayata geçiren ilk 5 Odadan biriyiz. Uluslararası Akredite Olmuş ilk Odalardan biriyiz. 2016 yılında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgesini aldık.

Bu anlamda, standardizasyonun kurumsal gelişime kattığı faydalara da yakından tanığız.

O nedenle, biz de Standartlara Yön Ver kampanyasını gönülden destekliyor, verimli bir toplantı olmasını diyorum.

 

Saygılarımla,

Ender YORGANCILAR

Yönetim Kurulu Başkanı

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.