26.02.2016 VERGİ DENETİMİNDE MÜKELLEF HAKLARI YILI PANELİ


2016 VERGİ DENETİMİNDE MÜKELLEF HAKLARI YILI PANELİ-26.02.2016

Vergi Denetim Kurulu’nun Sayın Başkanı,

Vergi Dairemizin Değerli Başkanı

Çok Değerli Katılımcılar,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Ege Bölgesi Sanayi Odası adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Geçen ay benzer bir toplantıyı Odamız ev sahipliğinde yapmış ve yine çok değerli katılımcılarımızla başarılı bir toplantı gerçekleştirmiştik. “Vergi Denetiminde Mükellef Hakları” Panel başlığını oldukça anlamlı buluyorum. Çünkü, ben de bir mükellef olarak vergi denetimine tabi tutuluyorum ve mükellef odaklı bir yaklaşım ile Gelir İdareleri’nin yeniden yapılanmış olmasını çok önemsiyorum.

Günümüzde OECD ülkelerinin hemen hemen tamamında biz de dahil olmak üzere Mükellef Hakları Bildirgelerinin açıklanmış olması, konunun hassasiyetini ortaya koymaktadır. Özellikle de, vergilendirme sürecinin etkin, adil ve şeffaf hale getirilmesinin hedeflenmesi herkesi memnun edecek bir uygulamadır. Çünkü yapılan bir araştırmada son on sene içinde gerek Türk, gerekse yabancı sermayeli şirketlerin rahatsızlık duyduğu konuların başında, vergi incelemesinden ziyade, yapılış şekli ve objektif, adil olmadığı hususları ilk sırada gelmiştir.

Vergi denetiminden beklentinin; vergi kaçağının önlenmesi, vergi ödeyenle ödemeyen arasındaki haksız rekabetin giderilmesi, vergi gelirlerinin yasama organının iradesine uygun olarak toplanması ve aynı şekilde prensip ilkelerine göre yerinde harcamaların yapılması suretiyle ekonomik istikrarın sağlanması ve yasaların gereği yerine getirilerek Devlet’in otoritesinin korunması olduğunun çok iyi farkındayız. Ancak şu da çok iyi fark edilmelidir ki, vergi denetimi, mükellefle idare arasındaki ilişkinin en hassas noktasıdır.

Bu hassasiyet sadece yerine getirilmesi gerekli yükümlülüklerle sınırlı olmayıp, işin psikolojik boyutu da devreye girmektedir. Bunun da denetim elemanlarınca dikkate alınmasını istiyoruz. Çünkü, vergi incelemesinin, hiçbir matrah farkı bulunmasa bile, bir maliyeti vardır ve bu bazen çok ağır olabilmektedir. Bu nedenle de, vergi denetiminden ne beklediğimize dair bazı maddeleri kısaca paylaşmak istiyorum.

 1. Vergi denetiminin kanunda yazılı olduğu şekilde, işletmede yapılması ve verilerin işletme içinden temin edilmesi,
 2. İncelemenin mutlaka zamanaşımı süresi içerisinde bitirilmesine hassasiyet gösterilmesi,
 3. Zamanaşımı süresi içerisinde tamamlanamayan incelemelerin takdir komisyonuna sevk edilerek uyuşmazlıkları artırıcı süreçlerden kaçınılması,
 4. İnceleme ve bitirme tutanaklarının düzenlenmesinde tutanak içeriğinde incelemeye yönelik tüm detayların tutanağa yazılması ve mükellefin ifadelerinin doğru yer alması,
 5. İncelemelerin tamamlanması için öngörülen 6 ay ve 1 yıllık sürelerde bitirilmesi, zorunlu olmadıkça bu sürelerin uzatılmaması,
 6. İnceleme sürecinin; mükellef, müşavir ve vergi inceleme elemanı arasında uyumlu bir şekilde yürütülmesi, gereksiz gerginliklere yol açılmaması,
 7. Mükelleflerin önemli vekesin durumlar dışında, yersiz ve haksız yere “kod”a alınmamasına özen gösterilmesi,
 8. Sadece büyük ve kurumsal olmanın, tek başına inceleme kriteri olamayacağı dikkate alınarak, bu yaklaşımdan uzaklaşılması,
 9. Bilmeden ve bilme imkanı olmadan, sahte ve yanıltıcı belge kullanımında orantısız ceza uygulamasına son verilmesi,
 10. İnceleme elemanlarının uygulamalarının da denetlenmesi, performanslarının takip edilmesi,
 11. Gecikme faizlerinin de uzlaşma kapsamına alınması sağlanmalıdır.

Sonuç itibariyle; esas olması gereken şirketlerimizin uluslararası alanda var olarak, ekonomimizi büyütecek yönde faaliyetlerini sağlamasıdır. Çünkü bu bir döngüdür ve ticari hayatını devam ettiremeyen mükellefin, ülkeye katkısı da önlenmiş olacaktır.

O nedenle; şirketleri eğitici, gönüllü uyumu sağlayıcı, adaletli, şeffaf, bütün mükelleflerin sektörel özellikleri dikkate alan, hem denetim hem de idari anlamda vergi denetiminin uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracağı ve aynı doğrultuda ülke ekonomisine olumlu katkı sunacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bizim ısrarla bir talebimizi de son olarak ifade etmek isterim: Vergisini düzenli ödeyenlere de SGK modelinin anlamlı bir şekilde uygulanması gerektiğine inanıyoruz.

Ümit ediyor ve diliyoruz ki, dile getirilen tüm görüşler Yeni Vergi Usul Kanunu’nda daha fazla dikkate alınır ve her geçen gün iyileştirilen mükellef haklarında hep daha iyiyi arama isteğimiz ve gayretimiz devam eder.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarak, konuşmamı burada tamamlamak istiyorum.

Saygılarımla,

 

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.