26.01.2017 Habertürk - "Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" Canlı Yayın


KOBİLERLE GÜÇLÜ VE GÜVENLİ YARINLARA - 26 OCAK 2016

 

Noyan Bey, öncelikle güçlü yarınlarımız için KOBİ’lere ilişkin kıymetli görüşlerin İzmir’de paylaşılmasına vesile olan, değerli şahsınız nezdinde Habertürk ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyona İzmir olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Tüm konuklarımızı şahsım ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşgeldiniz.

EBSO CANLI YAYIN SORU BAŞLIĞI: 

Türkiye’nin en köklü Sanayi Odalarından; Cumhuriyetten sonraki ilk sanayi örgütlenmesi Ege Bölgesi Sanayi Odası. Ne kadar üyeniz var? İzmir’de Sanayiciler hangi sektörlerde, ne kadar üretim yapıyor? Türkiye ekonomisindeki payınız nedir? Şu anda bir daralma var mı?

 

İZMİR’DE SANAYİ / SLAYT 1

13 OSB’mizde, 2 serbest bölgemizde, 5 teknoloji geliştirme bölgemizde Türkiye sanayi üretiminin %7’si üretilmektedir. 64 farklı sektörde aktif üye sayımız 4.956 adettir. Faal nüfusun %32’si sanayide istihdam edilmektedir.

 

İL DÜZEYİNDE GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA /SLAYT 2

İzmir, İstanbul ve Ankara’nın ardından gayrisafi yurtiçi hasıladan %6,2 pay ile 3. sırada yer almaktadır.

 

İZMİR’İN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ / SLAYT 3

İzmir ülke ekonomisinde birçok başlıkta %6-7’lik payı ile 2. ve 3. sırasını korumaktadır. 

Ülke ihracatının %6’sını, ithalatın %4,7’sini, İstihdamın %5,6’sını,

İhracatçı ve ithalatçı firma sayısının %7’sini,

Vergi gelirlerinin %11’ini,

Tarım ürünleri ihracatının %13’ünü karşılamaktadır.

 

YABANCI SERMAYE KÜLTÜRÜ

Kentimizin coğrafi konumu itibariyle üç kıtaya ve 48 ülkeye, 1.5 milyar insanın bulunduğu bir destinasyona 3 saatlik mesafede yer alması, coğrafi ve sosyolojik yönden Batı’ya yakınlığıyla, yabancı sermaye kültürü için bir cazibe merkezi niteliğindedir. İmalat sanayinde hizmet gösteren yabancı firmalarda, İzmir’in ülkemizde ilk sırada yer alması, bunun en somut kanıtıdır.

 

ANA SEKTÖRLER / SLAYT 4

64 farklı sektörde faaliyet gösteren firmaların yoğunlaştığı ana sektörler: Gıda ve içecek, tekstil, demir çelik, kimya, makine, otomotiv yan sanayidir.

 

DIŞ TİCARET HACMİ / SLAYT 5

Bir liman kenti olan İzmir’in, toplam dış ticaret hacminin %48.5’unu ihracat oluşturmaktadır.

Bu da, ilk 3 büyük şehir arasında İzmir’i, yeniden NET İHRACATÇI olmaya en yakın şehir yapmaktadır.

İhracatçı firma sayısı açısından da İzmir ikinci sırada gelmektedir. (İhracatı 8,3 Milyar $, ithalatı 8,8 Milyar $ olmak üzere toplam 17,1 Milyar $’lık Dış Ticaret Hacmine sahiptir.)

 

BÜYÜK RESİM / SLAYT 6

Ülke olarak içerde çok zor günler yaşasak da, olağandışı sınavlardan geçsek de, bizim dışımızdaki hayat çok hızlı akmaktadır.

Yeni dünya düzeni içerisinde; Sanayi 4.0 özelinde Teknolojik Dönüşüm, üretimin batıya çekilme gayretleri, mega kentler, STK’lar, büyük holdingler vasıtasıyla kalkınma, jeopolitik birliktelikler, demografik yapı ve krizlere açık küresel ekonomiler gibi önemli 6 başlıkta yeni yaklaşımlar mevcuttur. O nedenle, küresel ekonomi içerisindeki büyük resmi görmek zorundayız.

Bu yeni yaklaşım içerisinde hedef kitle de, işletmelerin %99’unu oluşturan KOBİ’ler olmalıdır.

 

SANAYİ 4.0

Bu yeni dünya düzeni içinde, teknolojik dönüşümün kuşkusuz en büyük çıktısı Nesnelerin internetinden 3 boyutlu yazıcılara kadar dünyayı değiştirecek 12 teknolojinin göstergesi sanayi 4.0.’dır.

Sanayinin dijitalleşmesi ile; makinelerin kendi kendilerini yönetmelerini ve diğer makinelerle iletişim kurmalarını, akıllı fabrikaları öne çıkaran sanayi 4.0 küresel ekonomiyi şekillendirecek en önemli gelişmedir.

Biz hala sanayi 2.0’da iken sanayi 4.0 neyimize, özellikle de KOBİ’lerin neyine gibi yorumlara kesinlikle katılmıyorum.

Sanayi 4.0 kendi başına yeni bir dönüşüm ve biz bunu doğru kurgularsak, altyapıyı hazırlamakta gecikmezsek üstesinden gelebiliriz. Bazı büyük firmalarımızın bu dönüşümün içine şimdiden girdiklerini memnuniyetle görüyorum. İşte bu noktada KOBİ’lerimizi bu sürece bir an evvel dahil etmemiz gerekmektedir. Geç kaldığımızda sadece bir devrimi daha kaçırmış olmakla kalmayacağız. Geleceğimizi kaybedeceğiz.

Bu bilinçle 2015 yılında farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığımız Sanayi 4.0 kitapçığımızı üyelerimizin tamamı ile Türkiye genelinde Odalarla, kurumlarla paylaştık. Kitabımızın kapağında dedik ki: Sanayi 4.0: Uyum Sağlayamayan Kaybedecek. SLAYT 7

 

KOBİLERİN DÖNÜŞÜMÜ / SLAYT 8

O nedenle, ısrarla altını çizdiğim bir husus var ki: bizim hikayemiz, sanayi 4.0 altyapısına temel teşkil edecek şekilde mutlaka yeniden dizayn edilmelidir. Ve bu hikayenin başrolünde KOBİ’lerimizin olduğu unutulmamalıdır. O nedenle geliştirmekten ziyade DÖNÜŞTÜRMEYE mecburuz. Çünkü başka bir çıkış yolumuz yoktur. Peki bu dönüştürme işini NASIL sağlayacağız? Kilit nokta da budur ve 7 başlığı içermektedir. Dijital altyapı, Güney Kore Mucizesi, İnovasyon yeteneği, Nitelikli işgücü ve geleceğin meslekleri, finansman temini, büyük firmalar tarafından desteklenme ve e-ticaret..

Bu noktada özellikle altını çizmek istediğim 2 başlık var.

 

GÜNEY KORE MUCİZESİ / SLAYT 9

Bu konuda çok şey söylendi ve söylenmeye de devam edecektir. Asya krizine kadar büyük holdinglere çok ciddi destekler sağlayan, marka yaratılması konusunda firmaları teşvik eden Güney Kore,  2000’li yıllarla birlikte, farklı bir hedef kitle seçti. Geleneksel KOBİ yapılandırılmasından ziyade Ar-Ge temelli KOBİ’leri desteklemeyi tercih etti ve ekonomik dönüşümde önemli bir aktör oluşturdu.

İşte bugün geç kalmış olsak da yapmamız gereken budur.

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.