25.09.2019 EGE YENİLİK, ARAŞTIRMA, EĞİTİM, REHBERLİK VE UYGULAMA MERKEZİ (EGEVASYON) PROJESİ İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞTAYI


 

Değerli Konuklar,

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

“Ege Yenilik, Araştırma, Eğitim, Rehberlik ve Uygulama Merkezi (EGEVASYON)” Projesi kapsamında Fizibilite Çalıştayı için bir aradayız. Projeyi Ege Bölgesi̇ Sanayi Odası Vakfımız (EBSOV) İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütmektedir.

Proje Koordinatörü, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi ve EBSOV Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Sayın Atilla Sevinçli’ye ve Proje yöneticisi Sayın Haluk Soyuer hocamıza teşekkür ediyorum.

Dünya genelinde birçok alandaki değişimi hep birlikte görüyoruz. Dünya bir dönüşüm içerisinde ve en çok da üretim, bu dönüşümün merkezinde yer almaktadır. Teknolojideki değişimle birlikte, hayal edilenler bugün gerçek oluyor. Bizlerin de geleneksel yöntemlerle sürdürdüğümüz iş yapış şeklini sorgulamamız gereken bir süreç bu.

Ülkemizdeki firmaların %99’u KOBİ olup, ihracatımızın %55’i, ithalatımızın %38’i, istihdamın %73,5’u KOBİ’ler tarafından gerçekleştiriliyor.

Ancak, KOBİ’ler bugün üretimden ihracat sürecine kadar dönüşümün oldukça gerisinde kalmaktadır. Bu da ülkemiz performansına direkt yansımaktadır.

Örneğin, imalat sanayi ürünleri içinde ihraç edilen ileri teknoloji ürünlerinin payı; Dünya genelinde %16 iken Türkiye’nin payı sadece %3,5’larda.

Benzer şekilde kg başına ihracat Türkiye’de ortalama 1,32 dolar iken, Japonya’da 4 dolar, Almanya’da 3,7 dolardır.

Aradaki farkı kapatmak için firmalarımızı bu dönüşümün içine bir an evvel dahil etmemiz gerekmektedir. Hükümet nezdinde birçok destek, eylem planı ve son olarak 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklansa da önemli olan uygulamada ne kadar yer bulduğudur.

Bu ve benzeri nedenlerle, kuracağımız inovasyon merkezi ile verilecek eğitimlerden, pratik uygulamalara kadar KOBİ’leri bu yeni dünya düzenine hazırlamayı amaçlıyoruz.

İşte bu noktada ortak aklın gerekliliği inancıyla, siz değerli paydaşlarımızın desteğini rica ediyoruz. Değerli görüşleriniz ile merkezimizin; vizyon, misyon ve stratejilerinin belirlenmesini çok önemsiyoruz.

Diğer yandan, yıllardır konuştuğumuz Üniversite-sanayi ve kamu üçgenindeki işbirliğinin söz konusu İnovasyon Merkezi ile hangi noktalara odaklanması gerektiğini, zaman ve emek kaybı yaşanmadan daha verimli ilişkilerin nasıl kurulacağı hususunda da yönlendirmeleriniz bizler için çok kıymetli olacaktır. 

Şimdiden katkılarınız için çok teşekkür ediyor, verimli bir çalıştay diliyorum.

 

Saygılarımla,

Ender YORGANCILAR

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.