20.12.2018 TÜRKİYE TEKNOLOJİ BULUŞMALARI


 

Değerli Hazerun,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Ege Bölgesi Sanayi Odası ve şahsım adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

TOBB öncülüğünde; Odamız, İzmir Ticaret Odamız ve İzmir Ticaret Borsamızın destek ve işbirlikleriyle gerçekleştirilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın İzmir ayağına hoş geldiniz.

Dünyanın içinde bulunduğu değişim ve dönüşüm sürecinde, Sanayi 4.0 ile birlikte üretimden şehirleşmeye kadar her şeyin akıllısını konuşur hale geldik.

2005 yılından bu yana konunun önemini anlatan, Türkiye genelinde bu farkındalığı yaratan biri olarak çok açıkça ifade etmek isterim ki, bu süreç sancılı ama imkansız değildir. Doğru hamlelerle bize de yeni fırsatlar yaratacaktır. Bugün konuşacağımız dijitalleşmeden e-ticarete kadar olan konular da bu sürecin merkezinde yer almaktadır.

Ülkemizdeki firmaların %99’u KOBİ ise, ihracatımızın %55’i, ithalatımızın %38’i, istihdamın %73,5’u KOBİ’ler tarafından gerçekleştiriliyorsa bu süreçte bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gEreken, hedef kitlemiz de çok açık olarak KOBİ’lerdir.

Şu an ülke olarak, ekonomik açıdan zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ancak biz, özellikle de bu süreçte teknolojiyi kullanarak ticaret yapmayı çok önemsiyoruz. Ama öncesinde bizim dijitalleşme altyapımızı kurmamız gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 verileri diyor ki; firmalarda bilgisayar kullanımı %97, internet kullanımı %95 ama web sayfası olanların oranı %66.

Yani, biz dijitalleşme ve e-ticaretten bahsederken, bu oran çok düşük olup, ne kadarının aktif olduğu da muamma.

Dünya genelinde, Sanayi 4.0 ile birlikte 5 yıl içinde birçok şirketin operasyonlarının %70’inden fazlasının dijitalleşmesi bekleniyor. Yapılan araştırmalar, dijitalleşen şirketlerin kaynaklarını artırmadan, gelirlerini sektörlerinin %9 üzerinde büyüttüğünü, verimliliklerinin %80’lere kadar artırdığını ortaya koymaktadır.

O nedenle de, firmalarımız özellikle bazı organizasyonlarında ivedilikle harekete geçmek zorunda.

Geçen sene “Sanayi 4.0 Eğilim Anketi” hazırladık ve üyelerimizin Sanayi 4.0 farkındalığında ve dijitalleşme seviyesinde nerede olduklarını tespit etmeye çalıştık. Önemli bulgulara ulaştık.

Anketimize katılanların %59’u KOBİ.

Sanayi 4.0 ve dijitalleşme konusunda farkındalığı olanların oranı ortalama %77.

Bu konuda yol haritasını geliştiren ve uygulayanlar ise sadece %3 civarında. %24’ünün ise yol haritasını geliştirme aşamasında olması, Sanayi 4.0’ın sahiplenilmesi açısından oldukça önemlidir. Sanayi 4.0 ile ilgili alt teknolojilere hakimiyetin olduğunu da gördük.

Ancak, üyelerimiz dijitalleşmenin öneminin farkında olmakla birlikte, dijitalleşme önündeki en büyük engel olarak yüksek maliyeti göstermiştir. İkinci sırada bu dönüşüme ihtiyaç duyulmaması, üçüncü sırada da yeterli yetkinlikte personelin olmaması belirtilmiştir.

Dijitalleşmenin uzun vadede maliyetlerin geri dönüşümünün yarattığı olumlu etki iş dünyasına doğru anlatılmalıdır.

Ülke genelinde yapılan farklı çalışmalarda da benzer bir sonucun çıkmış olması, aslında nereden başlanacağını da göstermesi açısından önemlidir.

Değerli Konuklar,

Demografik fırsat penceremiz, Sanayi 4.0 sürecinde öncelikle bilim ve eğitim stratejilerimizi yeniden kurgulamamız gerektiğini göstermektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın açıkladığı, ilgili komisyonda benim de başkanlık yaptığım, “Dijital Dönüşüm Yol Haritası”nın eylem alanları 6 maddede toplanmıştır. Bunlar;

  1. İnsan (Eğitim altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi)
  2. Teknoloji (Teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi)
  3. Altyapı (Veri iletişim altyapısının güçlendirilmesi)
  4. Tedarikçiler (Ulusal teknoloji tedarikçilerin desteklenmesi)
  5. Kullanıcılar (Kullanıcıların dijital dönüşümünün desteklenmesi)
  6. Yönetişimsel (Kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi)

Evet, görüldüğü gibi Bakanlığımızın da eylem planının ilk adımını insan ve eğitim oluşturmaktadır. Biz buna Eğitim 4.0 dedik ve gerçekleşene kadar da talep etmeye devam edeceğiz.

Devlet nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve dijitalleşme sürecinde özellikle de KOBİ’lerimizin doğru bilgilendirilmesini sağlamakla ve ilgili mevzuatları düzenlemekle yükümlü iken, peki KOBİ’ler ne yapabilir?

Konuşmamın başında belirttiğim web sayfasının aktif olduğunu varsayarak, oturduğumuz yerden e-ticaret imkanını kullanabiliriz.

Benim çok önemsediğim bir konu. Dünyanın en değerli markalarından olan Ali Baba.com’u bizzat yerinde ziyaret etmiş, CEO’su ile yemek yemiş biri olarak, çok geç kaldığımızı üzülerek belirtmek isterim.

Alibaba’nın 11 Kasım Bekarlar Günü cirosunu hatırlayan var mı? 85 saniyede 1 Milyar Dolarlık Satış, 24 saatte 30 milyar Dolarlık bir satış başarısı.

Türkiye’nin son açıklanan bir aylık ihracat rakamı bunun yarısı. (Ekim: 15.7 Milyar dolar) Nasıl? Fena değil de mi?

O nedenle, İzmir’in E-ticarette merkez olmasına dair bir hayalim vardı. İlk etapta Kayseri seçilmiş olsa da, İzmir2deki dijital eğilimin buna imkan vereceği inancındayım.

Bugün, e-ticaret ile ilgili devlet desteği de verilmektedir. Lütfen takip edin ve lütfen bu fırsatı iyi değerlendirin.

Henüz yeni bir gelişmeyi de paylaşmak isterim. Ticaret Bakanlığımızın verdiği yetkiyle, TOBB e-ticaret sitelerine Elektronik Ticarette Güven Damgası Tebliğ’ine göre güven damgası tahsis edecek. Böylece, söz konusu web siteleri ile tüketici arasında güven tesisi resmi olarak sağlanacaktır.

Bugün 1,6 Trilyon dolar olan e-ticaret hacminin 2020 yılında 3 Trilyon dolar olması bekleniyorsa, bu pastadan acilen faydalanmak zorundayız. Bu anlamda TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi’nin kurulması da sektöre güç katmaktadır.

Görüldüğü gibi devlet ve firmalarımızın çatı örgütü elini taşın altına koymuştur. Firmalarımızdan da benzer bir proaktif yaklaşım ve cesaretle, dijitalleşme, e-ticaret hususunda eyleme geçmesini bekliyoruz.

Her türlü desteği, Odamızdan da TOBB’dan da alabilirsiniz. Bu anlamda toplantımızın faydalı olması dileği ile konuşmamı tamamlamak isterim.

 

Saygılarımla,

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.