18.05.2015 EBSO - TATARİSTAN SANAYİ VE EKONOMİSİ İŞ VE YATIRIM OLANAKLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


 

18 Mayıs 2015

Tataristan Sanayi ve Ekonomisi İş ve Yatırım Olanakları BilgilendirmeToplantısı

 

 

Sayın Cumhurbaşkanım,

Sayın Valim,

Değerli Konuklar,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası ve şahsım adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, sizleri Odamızda ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifadeyle sözlerime başlamak istiyorum.

Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’un önderliğinde, Tataristan Cumhuriyeti’nden gelen çok değerli temsilcilerin yer aldığı heyet, Tataristan Sanayisini, Ekonomisini ve aynı zamanda Tataristan’da mevcut İş ve Yatırım Olanakları konusundaki bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşmak üzere aramızda bulunmaktadır.

Ben de çok detaya girmeden, Odamızda ağırlama şerefi duyduğumuz çok değerli Tataristan heyetine öncelikle İzmir ve daha sonra Odamız hakkında çok kısa bilgiler vermek istiyorum.

İzmir, yaklaşık 4,5 milyon nüfusuyla, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’ya yakınlığı sayesinde sahip olduğu stratejik konumu ile, gelişmiş ulaşım altyapısı ve uluslararası havaalanı ile, bölgesinde bulundurduğu 5 önemli limanı, 13 adet Organize Sanayi Bölgesi ve 2 adet Serbest Bölgesi ve uluslararası fuarları ile tam bir ticaret ve sanayi bölgesidir.

İzmir aynı zamanda sahip olduğu yatırım olanakları, kaliteli ve uygun maliyetli iş gücü ve tamamen dünya ile entegrasyonunu sağlamış bankacılık yapısı ile yabancı yatırımcılar için tam bir cazibe merkezi konumundadır. Bugün aralarında dünya devlerinin de yer aldığı 2.130 adet yabancı sermayeli firma da, yatırım için İzmir’i seçerek, bu şehirde mevcut olan ticari güven ortamını kanıtlamaktadır. Bu firmaların 48 tanesinin de Rusya Federasyonu sermayeli olduğunu söylemekte yarar görmekteyim.

İzmir, az önce de belirttiğim üzere ticarette ve sanayide sahip olduğu potansiyeli, Türkiye ekonomisine katkı anlamında da göstermektedir. Türkiye’nin sanayi üretiminin %7’si İzmir’de gerçekleştirilmekte olup, bunun yanı sıra toplam ihracatın da %6,1’ini İzmir gerçekleştirmektedir. Bu da İzmir’i ihracat anlamında İstanbul’dan sonra 2. Sıraya yerleştirmektedir. Aynı zamanda Türkiye’nin toplam işgücünün %6’sı da İzmir’den karşılanmakta olup İzmir içinde istihdam edilenlerin 3’te 1’i sanayi sektörlerinde çalışmaktadır.

Tabii ki İzmir’in Türkiye ekonomisine sağladığı bu katkının altında şehrimizde birçok sanayi sektörünün aktif olarak yer alması yatmaktadır. Demir Çelik’ten Kimya’ya, Otomotiv’den Çimento’ya, Gıdadan Tekstile toplam 64 farklı sanayi sektöründe şehrimizde faaliyette olan firmalarımız bulunmaktadır. Bu kadar geniş bir üretim penceresi olan İzmir’in hemen hemen her ülkeyle dış ticarette dengeyi yakaladığını görmekteyiz. 2014 yılında 9,6 milyar $’lık ihracat yapan İzmir, buna karşılık 9,9 milyar $’lık ithalat rakamına ulaşmıştır.  

Sayın Cumhurbaşkanım ve Değerli Konuklar,

Ege Bölgesi Sanayi Odası ise 1954 yılında Türkiye’nin ilk ve tek bölge Odası kurulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı, 64 farklı sanayi sektöründe yaklaşık 4.500 üyeyi bünyesinde barındıran bir Odadır.

Odamız gerek yurtiçi gerekse yurtdışında sahip olduğu kalite belgeleriyle üyelerine daima eşit, hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermeyi amaç edinen bir kuruluştur.

Bu anlamda tam 20 yıl önce, ISO 9000 Kalite Sertifikasını Türkiye’de alan ilk Oda olarak gurur duymanın yanısıra, 2002 yılından bu yana Avrupa Odalar Birliği olan EUROCHAMBRES tarafından “Akredite Oda” belgesine layık görüldüğümüzü belirtmek isterim. Bu belge, bizim Oda olarak bir kişi veya kuruluşa Avrupa’nın herhangi bir Oda’sında aldığı hizmetin aynısını verebildiğimizi göstermektedir.

Odamızda mükemmele ulaşma arzusu, her geçen gün artarak 2014 yılında aldığımız 2 ödülle sonuçlarını vermiştir. “Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü” ve “Türkiye Mükemmellik Ödülü” bizlere kalite yolculuğunda yaptığımız çalışmaların ne derecede başarılı olduğunu göstermiştir.

Belirlediğimiz vizyon ve misyonumuz sayesinde, her geçen gün kalite anlayışımızı geliştirerek, mükemmel Oda olma yolunda kararlı adımlarımızı atacağız.

Değerli Konuklar,

Son olarak Tataristan Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki ticari ve ekonomik durum hakkında da kısa bilgiler vermek istiyorum. Az sonra değerli konuklarımızın konuşmalarından da dinleyeceğimiz üzere Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu içinde, ekonomisi en güçlü ve iktisadi faaliyetleri en canlı olan bölgelerden birisidir.

Ayrıca Tataristan Cumhuriyeti’nin gerek özerk bir Türk Cumhuriyeti olmasından dolayı gerekse bölgenin çoğunun Müslüman olmasından dolayı hem tarihsel hem kültürel hem de dini yönden ciddi bağlılıklarımız bulunmaktadır.

Yalnız, kültürel ve tarihsel olarak bu kadar yakın olan iki bölgenin karşılıklı ticaretine baktığımızda maalesef aynı şeyleri söylemek mümkün olamamaktadır. 2014 yılı rakamlarına göre Türkiye ile Tataristan arasında sadece 508 Milyon $’lık bir hacim yakalanmış olup, bu rakamın 325 Milyon $’ı Türkiye’nin Tataristan’a ihracatı, 183 Milyon $’ı ise Tataristan’dan yaptığı ithalattır.

Bu da göstermektedir ki, Rusya Federasyonu ile 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz 31,2 Milyar $’lık ticaret hacminin içinde Tataristan’ın payı sadece %1,6’dır. Bu rakamın neden bu kadar düşük olduğunu her iki tarafın da karşılıklı olarak sorgulaması gerekmektedir. Ortada bir sorun var ise bu sorunların nedenleriyle birlikte tespit edilip, çözüm yollarının araştırılması gerekmektedir. 

Biz İzmir olarak geçtiğimiz yıl, Rusya Federasyonu ile 1,4 Milyar $’lık bir ticaret hacmi yakalamışız. Yani Tataristan Cumhuriyeti’nin Türkiye ile yakaladığı ticaret hacminin neredeyse 3 katı.  İşte bu yüzden bir an önce karşılıklı adımlarla bu rakamları daha yukarılara çekmemiz gerekmektedir.

Tabi karşılıklı ticaretin gelişmesi için vize ve ulaşım kolaylığı olmazsa olmaz 2 temel unsurdur. Malumunuz üzere yakın tarihte Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki vize zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bu çok olumlu bir adım olsa da maalesef Tataristan’a yönelik uçuşlarda henüz istenen pozisyon oluşmamıştır. Türk Hava Yolları İstanbul’dan Kazan’a haftanın her günü aktarmasız sefer düzenlemesine rağmen, bu bizce yeterli değildir. Öncelikle diğer havayolu firmaları tarafından da Kazan’dan İstanbul’a aktarmasız seferlerin başlatılması, zaman içerisinde ise Ankara, İzmir gibi şehirlerimizin de Kazan ile doğrudan bağlantılı uçuşlara sahip olması ticaret ivmesini hızla yukarıya çekecektir.

Her ne kadar karşılıklı ticaret seviyemiz beklentimizin altında olsa da, inşaat sektöründe sağlanan kuvvetli işbirliği bizleri memnun etmektedir. Bugüne kadar aralarında Başbakanlık Binası, Kazan Havaalanı, Parlamento Binası gibi önemli yapılarda Türk firmalarının imzası bulunmaktadır. Türk firmalarımız bu güne kadar Tataristan’da yaklaşık 2 milyar dolarlık inşaat projesi tamamlamışlardır.

Ayrıca, Efes Pilsen, Kastamonu Entegre, Hayat Kimya, Şişecam ve Coşkunöz gibi Türk firmaları da yatırım için Tataristan’ı tercih etmiş bulunmaktadırlar.

Sayın Cumhurbaşkanım ve Değerli Konuklar,

Sözlerime son verirken, karşılıklı atılacak adımların Tataristan ile Türkiye arasındaki ticareti en kısa sürede arzulanan seviyeye çıkaracağını ümit eder, sizleri Odamızda ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti tekrar ifadeyle, saygılarımı sunarım.

 

 

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.