17.03.2014 EBSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı


MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

17 Mart 2014

Çok Değerli Üyelerimiz,

Kanun gereği yılda 2 kez yapılması zorunlu olan Meslek Komitelerimizin 2013-2016 dönemi ikinci Ortak Toplantısı’na hoş geldiniz.

Yaklaşık 1 yıldır bu çatı altında yeni dönemde birlikteyiz. Mevzuat, hizmetlerimiz ve birimlerle ilgili sizlere gerekli bilgiler verildi, gerekli dokümanlar dağıtıldı. Ümit ediyorum ki, Odamızın işleyişine hakimiyetiniz sağlandı. Ancak, bugün bir kez daha altını çizmek istediğim önemli noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle,  meslek komitelerimizin Odaların belkemiği olduğunu her fırsatta ifade ediyorum. Komitelerimiz verimli çalıştıkça, sektörü ile ilgili etkin konuları gündeme getirdikçe Yönetim Kurulumuz da, Meclisimiz de,  verimli sonuçlar elde edebilecektir.

Sizlerin konuları, görüşleri ve önerileri bizler için her zaman öncelikli olmuştur.

Bu anlamda, çalışmalarımızın ve burada harcanılan emeğin kalitesini arttırmak daha etkin sonuçlara ulaşabilmek için sizlerden bazı beklentilerimiz ve ricamız bulunmaktadır. SLAYT 1

 • Toplantılara katılım konusunda hassasiyet göstererek, komitelerimizin etkinliğini artırmanız,
 • Konularınızla ve önerilerinizle Yönetim Kurulu’muzu yönlendirmeye devam etmeniz,
 • Sektörel konularınızı, bizlerle zamanında paylaşmanız,
 • Çok önemseyerek oluşturduğumuz sektör kurullarını sizlerin de önemsemeniz, kurulun etkin ve verimli   çalışmasını sağlayarak, sektörle ilgili kapsayıcı birer rapor hazırlamanız ve kurulda üniversite-sanayi işbirliğini arttırmaya yönelik faaliyetlere  yoğunlaşmanız,
 • Ankara büromuzun hizmetlerinden faydalanmanız,
 • Sizlere göndermiş olduğumuz ekonomik değerlendirme anketlerimize cevap vermeniz,
 • Odamız Yönetim Kurulu Çalışma Gruplarından ve YOİKK çalışmalarından mutlaka yararlanmanız,
 • Odamız hizmetleriyle ilgili, web sayfamızda yer alan Müşteri Şikayet ve Dilekleriniz Bölümüne öneri ve şikayetlerinizi bildirmeniz önemle rica olunur.

Değerli Arkadaşlar,

Yeni bir çalışmamızı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Pilot uygulama olarak yaptığımız Meslek Komitelerimizin performansını ölçmeye yönelik bir çalışma içindeyiz. Burada amacımız, sizleri teşvik ederek, yapılan hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini arttırmayı sağlamaktır.

Bunun için de belirlediğimiz 5 kriterimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2014 yılı için tespit edilen hedefler: SLAYT 2

1-Meslek Komitesi toplantılarına % 100 katılım sağlamak    

2-Yönetim Kurulu'na yılda toplam 6 adet meslek komitesi kararı sunmak

3-Yönetim Kurulu'na sunulan meslek komitesi kararlarının %100 olumlu karşılanmasını sağlamak

4-Meslek Grupları ile ilgili yılda 1 adet etkinlik (Bilgilendirme, seminer, vb.) yapmak

5-Katılımcıların etkinlikten memnuniyetini %100 gerçekleştirmek

 

Bu kriterler kapsamında öne çıkan ilk 5 Komitemizi sizlerle paylaşarak, emekleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. SLAYT 3

BOYA VERNİK VE KAPLAYICI MADDELER

YAĞ

İNŞAAT TESİSAT

DİĞER KİMYASAL VE ECZACILIK ÜRÜNLER

ATIKLARIN GERİ KAZANILMASI

 

Tüm Komitelerimizin düzenlemiş olduğu etkinlikler de slaytta görünmektedir. Bizler de elimizden geldiğince bu tür etkinliklere destek vermeye özen göstermekteyiz. Kırmızılı olanlar, Yönetim Kurulu’na sunulan ve desteğimizi alan etkinliklerdir. SLAYT 4-5

Değerli Komite Üyelerimiz,

Göreve geldiğimizden bu yana hizmet kalitemizi artırma, Odamızın farklılığını ortaya koyma gayretimizde oldukça yol kat ettik. Yürütmekte olduğumuz yönetim sistemleri ve aldığımız ödüller bunun bir göstergesi olmuştur. Kalite yolculuğumuzda Mükemmellik Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar ve sahip olduğumuz yönetim sistemleri ile Türkiye’deki Odalar arasında farklı bir konumda olduğumuzun da altını çizmek isterim. Kuşkusuz bu başarıda, personelimizden, tüm organlarda görev yapan arkadaşlarımıza kadar herkesin rolü büyüktür. Emeği geçen herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunmak isterim. Zira üye memnuniyet anketlerimiz de bu sonucu doğrulamaktadır.

ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ SLAYT 6-8

2013 yılı sonunda ilk defa bir dış kuruluşa üye memnuniyet anketimizi yaptırdık. Ve oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıktı.

Memnuniyet oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir,

Üyeler tarafından tercih edilen iletişim kanalının %83 gibi yüksek bir oranla “e-posta” olduğu görülmektedir. Bu durum EBSO üyelerinin online iletişime neredeyse tamamen uyum sağladığını göstermektedir.

Oda yönetimine bakış incelendiğinde genel olarak adil, üyelere eşit mesafeli ve ulaşılabilir olduğu görülmektedir. Belirtilen konular Türkiye genelinde ticaret ve sanayi odalarının en çok eleştirildiği konular arasında yer almaktadır. Bu nedenle mevcut sonuçlar yönetimin bir başarısı olarak görülmelidir.

Yine üyelerin önemli beklentileri arasında yer alan oda yönetiminin üyeleri iyi temsil etmesi ve ilgili mercilerde haklarının aranması konusunda da önemli bir destek ve pozitif yaklaşım mevcuttur.

Odanın “doğa, çevre” vb. konulardaki çalışmaları önemli oranda destek görmüş olsa da diğer sonuçlar ile birlikte incelendiğinde iyileştirmeye açık bir durumdur.

Oda Çalışanları ile ilgili alınan sonuçlar, anketteki sorulara verilen en yüksek oranlardır.

Dünden bugüne neler yaptık, diye baktığımızda öne çıkanlar; SLAYT 9

 • ATR-Menşe Şahadetnamesi, Form A, Eur.1, Eur-Med Satış ve Onay İşlemleri için Alsancak Ofisimizi açarak gelirlerimize ciddi katkı sağlanması,
 • EBSO Vakfı’nın Kamu Yararına Vakıf Statüsü Kazanması
 • Kemalpaşa OSB’nin tüzel kişilik sorunun çözümü
 • Üye Aidatında Online Ödemenin Gerçekleştirilmesi
 • Odamız Stratejik Planının Hazırlanması ve çalışmaların bu yönde yürütülmesi,
 • Toplam Kalite Hareketi kapsamında alınan ödüller ve yürütülen yönetim sistemleri
 • TOBB’da İzmir’i ve Ebso’yu en yüksek derecede temsil
 • Türk Ticaret Kanunu’ndaki birçok maddenin düzeltilmesi hususundaki girişimlerimiz
 • Pek çok sanayicimizi, gerek İzmir’de gerekse Ankara’da ilgili bürokratlarla görüştürerek sorunların bire bir çözümünü sağlama
 • Sektörel sorunların çözümü noktasında ısrarlı girişimlerimizi sürdürme
 • 2012 yılında açıklanan Teşvik Sistemi’nde uygulanan bazı maddeler
 • Birçok sanayicimizin gerek Belediye, gerekse diğer kamu hizmetleri ile ilgili yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında aracı olunması.

BOYA KİMYA SLAYT 10-11

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; sektörel konuları gündeme taşıyıp sanayicilerle hükümet ve bürokrasideki ilgili makamları bir araya getirerek çözüm bulma arayışını, 5 Aralık 2013 tarihinde Türkiye’deki bütün sanayi odaları bünyesindeki boya ve kimya sektörü ile sürdürdük.

Kimya Sanayi İstişare Toplantısı’nda Türkiye’de solvent bazlı boya ve kimya sektörünün sorunlarını ve çözüm yollarını tartıştık. ÖTV, teminat mektubu çözümleri ve işletmelerin sigorta yaptıramaması gibi sorunlar çözülemezse sektörün üretim yapamaz hale geleceği uyarısında bulunduk.

İşte bu nedenle de, sizler bizlere konularınızı ulaştırdığınız takdirde, gerek yüz yüze gerekse, yazılı olarak çözüm arama girişimlerimizi sürdüreceğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Değerli Komite Üyelerimiz,

Özellikle de bulunduğumuz süreç itibari ile her an ekonomideki gelişmeleri takip etmek durumundayız. Yönetim Kurulu’na geldiğimiz günden itibaren, güncel ekonomik konuları; gerek aylık Meclis toplantılarımızda, gerek kurumlarla yapmış olduğumuz toplantılarda, gerekse konuşmacı olarak davetli olduğumuz platformlarda dile getirmekte ve basın röportajlarımız ile farkındalık ve kamuoyu yaratmaya çalışmaktayız. Türkiye genelinde, Oda başkanları arasında yazılı ve görsel basında yer alma oranımız da, gösterdiğimiz gayreti ortaya koymaktadır.

Birkaç slaytla ekonomide gündemi oluşturan konularla devam etmek istiyorum.

Sizlerin de takip ettiği gibi oldukça zor bir dönemden geçmekteyiz. Büyüme oranları yeniden revize edilirken, FED kararları ile gelişmekte olan ülkelerin üzerindeki baskı artarken, bizim de içinde olduğumuz ülkeler, bildiğiniz gibi kırılgan ekonomiler arasında gösterilmeye devam edilmektedir.

Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki, küresel krizle birlikte gelişmekte olan ülkelerin parlayan yıldızının sönmeyeceğidir. O nedenle Türkiye, gelişmekte olan ülkelerden kopmamalı, rekabet gücünü kaybetmemeli aksine artırmalıdır. Bunun için de mevcut riskler, dikkatle değerlendirilmelidir.

Oysa ki, aylardır Türkiye’nin gündemini siyaset oluşturmaktadır. Diliyor ve temenni ediyoruz ki, seçimler sonrasında ekonomide atılması gereken adımlar atılır. Uzun zamandır yapılması gereken reformlar hayata geçirilir. Ve en önemlisi de, siyasi ve toplumsal arenada olukça yükselen ayrımcılık, ötekileştirme söylemlerinden uzaklaşılır. Herkesin üzerine düşen hassasiyeti göstermesi en büyük temennimizdir. Bu vesileyle, hayatını kaybeden tüm gençlerimize Allahtan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum.

EKONOMİ SUNUM SLAYT 12-16

ÇEK SLAYT 17-19

TOBB ile Kredi Kayıt Bürosu arasında 1 Mart 2013 tarihinde imzalanan protokole istinaden Oda/Borsa üyelerimizin kendilerine ait Çek ve Risk raporlarına ulaşmaları ve bunları isterlerse üçüncü kişilerle paylaşmaları mümkün hale getirilmiştir. Oda olarak bu hizmeti biz de vermekteyiz. Bu şekilde kişi, karşı tarafın geçmiş performansını görmekte ona göre hareket etmektedir. Sizlere geçen sene gerekli bilgilendirmeyi yapmıştık. Ancak anketimize verilen cevaplardan anladığımız, bu tür bir veri havuzundan üyelerimizin haberdar olmadığıdır. Detaylarına TOBB’un ana sayfasından veya Odamız sicil servisinden ulaşabilirsiniz.

ŞURA SLAYT 20

4 Martta gerçekleştirilen 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şura’da 59 sektör temsilcisinin 5’er dakikalık yaklaşık 5 konusu Sayın Ali Babacan başkanlığında Ekonomi Bakanına ve Kalkınma Bakanı’na TOBB’da anlatılmıştır.

Özellikle gördük ki, hangi sektör olursa olsun ortak olup, öne çıkan ilk 5 konu şunlar olmuştur:

 • Enerji maliyetlerinin yüksek olması,
 • TRT payı ve KKDF gibi alınan fonlar ile ÖTV gibi alınan ek vergilerin kaldırılması/indirilmesi ve KDV iadeleri
 • Teşvik sisteminin yeniden yapılandırılması,
 • Kayıtdışının önlenmesi,
 • Ar-ge teşvikleri ve Mesleki Eğitim

Her bir madde bizlerin de sürekli gündeme getirdiği, çözülmesi için gayret sarfettiğimiz konulardır. Sektör temsilcilerinin de aynı sorunları sürekli talep ettiklerini dile getirmeleri, konuların bir an evvel çözümünü gerektirmektedir.

Değerli Komite Üyelerimiz,

Üretimi harekete geçirecek iç talebin canlandırılması yönündeki her türlü uygulamanın destekçisi ve takipçisi olduğumuzu bilmenizi isterim.

Temennimiz, üretim ve istihdamın arttırılmasına yönelik tedbirlerin ve sektörlerimizin rekabet edebilirliğini arttırıcı önlemlerin bir an evvel hayata geçirilmesidir.

Gerek Yönetim Kurulumuzla, gerek meclis üyelerimizle, gerekse de siz meslek komitesi üyelerimizle; birlik ve beraberlik içerisinde olmamız, sorunları aşmamızda bizlere güç vermekte, başarı şansımızı arttırmaktadır.

O nedenle de, bugüne kadar verdiğiniz tüm destekler için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Saygılarımla,


Ender YORGANCILAR                         

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı

 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.