15.11.2016 EBSO SANAYİ 4.0 ZİRVESİ


SANAYİ 4.0 ZİRVESİ-15 KASIM 2016

Sayın Rektörüm, 

Sayın Meclis Başkanım,

Sayın İl Müdürüm,

Geçmiş Dönem Başkanlarım, Kurumlarımızın Çok Değerli Başkanları,

Değerli Konuklar, Bayanlar, Baylar,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri

Ege Bölgesi Sanayi Odası adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Toplantımıza katılan çok değerli başkanlarımıza, kıymetli fikirlerini bizlerle paylaşacak olan konuşmacılarımıza ve bu güzel topluluğa teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum.

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; Sanayi 4.0 sürecini çok önemsiyor ve bu hususta elimizden geldiğince aktif olmaya gayret ediyoruz.

Son 1,5 yıldır kesintisiz olarak Sanayi 4.0 konusunu işliyor ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Geçen sene, “Bilgi çağının ötesine hazırlanın.” “Uyum sağlayamayan kaybedecek.” başlıklarıyla hazırladığımız Sanayi 4.0 kitabı kamuoyunca büyük bir ilgiyle karşılandı.

Evet kitabımızda “Uyum sağlayamayan kaybedecek” dedik.

Çünkü, Dünyayı başka bir yöne sürüklemeye başlayan küresel krizden bu yana, rekabet farklı bir şekle büründü. Varlığımızın devamı için üretim, üretimin sürdürülebilirliği için de şüphesiz ki bu rekabet ortamı ile baş edebilmemiz gerekmektedir. Ancak, bu mevcut geleneksel üretim yöntemlerimizle mümkün görünmemektedir.

Bugün dünya, 4. Sanayi devrimi ile farklı bir dil konuşurken, bizim geleneksel üretim teknolojileri ve mevcut politikalarımız ile bir üst lige çıkmamız çok güç bir hale gelmiştir. Rekabet etmemiz her geçen gün zorlaşmaktadır.

Ve daha da önemlisi, küresel rekabet sıralamasında en yüksek düzeyde yer alan ülkelere bakıldığında her birinin inovasyonu ciddi bir şekilde desteklediği ortaya çıkmaktadır.

Söz konusu inovasyon bugün sanayi 4.0 altyapısını oluştururken, yaşamı kolaylaştırmak adına; akıllı şehirlerde, akıllı binalarda ve hatta akıllı buzdolaplarında, akıllı bakımda bugünden kendini göstermektedir.

Ben bu noktada, Sanayi 4.0’ın en önemli ayağının eğitim olduğuna inanıyorum. Zira, böylesi kapsamlı ve hızlı ilerleyen bir teknolojik süreci yönetmek, teorik ve pratik anlamda donanımlı bireyler sayesinde mümkün olabilmektedir.

Sanayi 4.0’a ayak uydurmak istiyorsak öncesinde Eğitim 4.0 altyapısını kurmamız ve sanayi dönüşümünü bu kapsamda değerlendirmemiz gerektiğini her platformda ifade ediyorum. Genç nüfus avantajımızı doğru yönde kullanabilmemiz için bu süreci fırsata çevirmeliyiz.

Bunun için de; Sanayi 4.0 sürecinde 3 çok önemli sac ayağını nasıl etkin işleteceğimiz çok ama çok önemlidir.

İlki bizim gibi Odaların, sivil toplum örgütlerinin bu farkındalığı yaratmaktaki üstleneceği roldür.  

İkincisi kuşkusuz sanayi kuruluşlarımızın, Üniversitelerimizle birlikte daha çok işbirliğini gerektiren bu sürece kendilerini hazırlamalarıdır. 

Üçüncü sac ayağı ise; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çizeceği yol haritasıdır. Bugün biz bu kapsamda Bakanlığımızın sanayi 4.0 çalışmalarını yürüten danışmanını toplantımıza davet etmiştik. Ancak, kendileri Sn. Cumhurbaşkanımıza bu süreçle ilgili çalışmalara ilişkin bir brifing hazırlığında oldukları için toplantımıza katılamadılar.

Yani görüldüğü gibi Bakanlığımız da aktif olarak bu süreci yürütmektedir.  Elbette ki, bugünden yarına olacak bir işi konuşmuyoruz. Elbette ki, kolay olmayacak. Özellikle de KOBİ’lerimiz açısından oldukça zorlu bir süreç. Bugün konuşmacılarımızdan ricam, KOBİ’leri de değerlendirmeleridir.

Bununla birlikte, şu gerçeği de göz ardı edemeyiz.

Biz henüz yerli arabayı nasıl üretirizi konuşurken, Sanayi 4.0’ın liderliğini üstlenmiş olan ülkeler yakın gelecekte sürücüsüz arabaları piyasaya sürmeye hazırlanmaktadır.

Çok sevdiğim bir söz var: Nobel ödüllü yazar Bernard Shaw insanları üçe ayırmış:

* Bir şeyleri gerçekleştirenler

* Bir şeyleri seyredenler

* Gerçekleşen şeylere hayret edenler.

Evet biz istiyoruz ki, Dünya ülkeleri bir şeyleri yaparken, biz artık seyretmenin ötesine geçelim. Yani artık harekete geçelim.

İşte bu nedenlerle, uzun bir süredir dile getirdiğimiz "YENİ BİR SANAYİ - ÜRETİM HİKAYESİ" mutlaka Sanayi 4.0 sürecini de kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Kuşkusuz, Türkiye gibi inovasyonda ve yüksek teknolojide geride kalan bir ülke için Sanayi 4.0’a uyum sağlamak hiç kolay olmayacaktır. Ancak, imkansız diyerek uzaktan bakmak ve sadece izlemek de bizi hiçbir yere götürmeyecektir.

Değişim ve dönüşüm her zaman sancılıdır ama sizi hedeflerinize ulaştırır. Konuşmamı burada tamamlarken, çok değerli konuşmacılarımızla verimli bir toplantı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.

 

 

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.