14.11.2014 İŞKUR - İZMİR 3.İSTİHDAM ZİRVESİ


İZMİR 3. İSTİHDAM ZİRVESİ

"GENÇLER İCAT ÇIKARIN" OTURUM KONUŞMASI

14 Kasım 2014

Çok Değerli Konuklar,

Sevgili Öğrenciler,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Sizleri şahsım ve Ege Bölgesi Sanayi Odası adına, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ekonomimizin ve modern iş dünyamızın istihdam başlığı altında gençlerle çok önemli bir buluşma olarak gördüğüm bu organizasyonda bulunmaktan büyük keyif almaktayım.

İstihdam Zirvesi’nin üçüncüsünü gerçekleştiren İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nü kutluyor; paylaşacağımız fikirlerin özellikle kariyer yoluna girmek isteyen tüm gençlerimize ışık tutmasını temenni ediyorum.

Değerli Konuklar, Sevgili Gençler,

Değişimin ve yeniliğin hiç olmadığı kadar hızla ilerlediği ve hayatımızın her alanına yerleştiği bir çağdayız. Teknoloji, yüzyıllar boyu ancak küçük adımlarla ilerleme kaydedebilmişken, sadece son elli yılda inanılmaz bir sıçrama gerçekleştirmiştir.

Geldiğimiz noktada, büyük makinelerin yerine küçük çiplerin geçmesini, bilgisayarlarla ve robotlarla yönetilmemizi sağlamaya başlamıştır. Sadece 9 yıl önce ciplerin kapasitesi için Megabite telaffuz edilirken bugün GB telaffuz edilmektedir. Kuyruklu yıldıza kadar ulaşıldığına göre, teknolojinin nerelere gideceğini kestirmemiz çok güç.  SLAYT 1

Dünyamızdaki bu hızlı değişim özellikle iş dünyasında emek gücünün akıl gücüyle ikamesine neden olmuştur.

İnovatif yaklaşımlarla, bildiğimiz, gördüğümüz herşey değişime uğramıştır.

Ekonomideki daralmayla birlikte, olayı sosyolojik boyutta değerlendirdiğimizde; küresel ölçekte bir “İşsizlik” sorunuyla karşı karşıya kalmaktayız.

Diğer yandan dünyanın sürekli artmakta olan nüfusu da bir başka önemli gerçektir. Belki burada bir ayrıntı olmakla birlikte çok önemli bir dip notu paylaşmak isterim; Dünya nüfusunun yarısının yaşadığı 6 ülke, bugün en büyük ekonomiler arasında ilk sıraları oluşturmaktadır. Yani genç nüfuslarının niteliğini artırarak, doğru yerde doğru zamanda kullanırlarsa, çok ciddi bir güç elde edebilirler. SLAYT 2

Hızla artan nüfusa karşılık, bir de iş dünyasında giderek daha az ihtiyaç duyulan insan gücü eklenince; işsizlik, gelişmişlik sınıfı ayırt edilmeksizin tüm ülkelerin baş sorunlarından biri haline gelmiştir.

Ülkemiz için yapılan bir senaryoda da, ortalama %3 büyüme ile devam edildiği takdirde, 2023 yılına yaklaşık %20 işsizlik oranı ile  yüz yüze geleceğiz.  SLAYT 3

Son dönemlerde, pek çok Batı ülkesinde, gençlerin yürütücüsü olduğu protesto gösterilerine ve eylemlere sıklıkla rastlamaktayız. Yakın tarihimiz, bu durumun çarpıcı örnekleriyle doludur.

İtalya’dan Yunanistan’a, İspanya’dan Latin Amerika ve Uzakdoğu ülkelerine kadar geniş bir coğrafya, gençlerin ekmek kapısı için gösterilerine tanık olmuştur, olmaya da devam etmektedir.

Yani büyüklerimizin bize hep söylediği, ekmek aslanın ağzında ifadesi ne yazık ki yaşadığımız son yıllar itibari ile midesine kadar inmiştir. SLAYT 4

Amacım sizleri karamsarlığa itmek değil. Gerçeği görüp, kabul etmediğimiz sürece ne YOL HARİTAMIZI hazırlayabiliriz, ne de bir adım öteye gidebiliriz.

Ancak ben, işsizlikten en çok muzdarip olan gençlerimizi yine işsizliğin çözümündeki en büyük umut olarak görmekteyim.

Bu yüzden gençlerimizin de her zaman umutla dolu olmalarını, zorluklar karşısında yılmayarak azimle mücadele etmelerini ve her zaman kendilerini geliştirme çabasında olmalarını temenni ediyorum.

Küresel ekonominin mevcut böyle bir sorunu varken, çok önemli bir fırsatın da aslında sizlerin önünüzde olduğu inancındayım.

GİRİŞİMCİLİK. Bilgisayar çağı, bir tıkla dünyanın öbür ucuna ulaşabilmeyi, hiç dilini bilmediğin insanlarla ticareti mümkün kılarken, belki de evde çalışarak sadece bir bilgisayarla krizleri fırsata çevirebilmektedir. Hepsi sizlerin elindedir.

Çağımızın öncelikli gereklerinden olan değişim sürecinde; siz gençlerimizin günümüzün ve geleceğimizin temel kavramı olan yenilikçilik ile bütünleşmesini oldukça önemsiyorum. Çünkü yenilikçilik girişimciliğin temel unsurlarından biridir. Unutmayın ki bugünün konuları, Markalaşma ve inovatif ürünlerdir. SİMİT SARAYI örneği sizlerin en yakınınızdaki bir o kadar da en güzel örnektir.

Düşününüz ki birçok ülke ve son olarak Newyork’un 5. caddesinde bir Türk girişimcisi hem de çok basit bir düşünceden yola çıkarak simit satıyor ve Newyork Polisi sabah kahvaltısını simitle yapıyor. Bu alkışlanması gereken bir başarıdır. SLAYT 5

Girişimcilik bir ülkenin kalkınması ve zenginleşmesini hızlandıran önemli bir unsurdur. Fırsatları görebilmek, analiz edebilmektir. Özellikle de bizim gibi genç nüfus avantajı olan ülkeler için,  işsizliğin çözümünün girişimcilik olduğu akıllardan çıkmamalıdır.

Küresel piyasalarla entegre olan Türkiye’nin, ilk 10 büyük ekonomi arasına girmesi üretmekle mümkündür. Üretim yoksa kalkınmak hayaldir diyoruz. Ve bu bağlamda da girişimciliğin artması gerektiğine inanıyoruz.

Evet belki ilk etapta kolay olmayacak. Ama hayatta sadece kolay yolu ararsanız başarı, zaten sizin çok uzağınızda olacaktır.

Başarı pes etmeyenlerin, sabredenlerin, çalışanların ulaşabileceği bir onurdur. Gururu da çok büyüktür.

Zaten bugünkü yeniliklere ve ileri teknolojiye kavuşmamızı sağlayan lider insanların da yokluklar içinde yaşam mücadelesi verdiklerini, pek çok zorlukla karşılaştıklarını ama asla umutsuzluğa kapılmadıklarını ve hayallerinden vazgeçmediklerini anlamaktayız.

Farklı coğrafyalarda yer alan farklı kişiliklerin, farklı markaların yaşam hikayeleri önemli dersler içermektedir.

Bilim tarihinden Einstein, başarısıyla ilgili, “Azim paha biçilemezdir. Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum.” sözlerinin sahibidir.

Başarı hikayelerini okurken, sıfırdan zirveye nasıl çıkıldığına lütfen iyi dikkat ediniz. Bu dünyada ayakta kalabilenler; yataktan kalktığı andan itibaren istedikleri koşulları arayan ve bulamadıkları taktirde onları yaratanlardır. YANİ PES ETMEYENLERDİR.

Bunun en güzel örneği, bugün hepinizin bildiği bir restoran zincirinin hikayesidir. 68 yaşında iflas eden bir adam, yaptığı yemekleri tek tek ülkedeki restoranlara tattırarak çok cüzi rakamlara satmak ister. Ancak bir türlü olumlu yanıt alamaz. Ta ki 1.019’uncu restorana kadar. 68 yaşındaki bir adam yılmadan 1.019 restoranı dolaşmış ve başarıya ulaşmıştır. İşte bu adam KFC’nin sahibidir.

Günümüzdeki bazı dünya devi şirketlerinin kuruluşlarının öyküleri de yeni girişimcilerimize ilham verecek türdendir.

Bazı markaların hikayeleri ile bu konuyu açmak istiyorum:

19. yüzyıl sonlarında, Japonya’da bir girişimci tarafından ilk otomatik dokuma tezgahı icatından 1937’de bir otomobil şirketine uzanan bir başarı hikayesi: TOYOTA

Ya da 1911’de, ABD’de basit bir girişimcilik olarak iş hayatına ilk adımını atan, yıllarca terazi imalatı ve satışı gerçekleştiren bir firmanın bir asır sonra 170 ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en önde gelen, en çok patent alan şirketlerinden biri olacağını kim öngörebilirdi? IBM

İki doktora öğrencisi tarafından bir garajda kurulan GOOGLE’ın, on yıldan daha kısa bir sürede dünyanın en çok kullanılan arama motoru olacağına kim inanırdı?

Aynı şirkette çalışan birkaç arkadaşın, bir yılbaşı partisinde çektikleri videoları, boyutlarının büyüklüğü sebebiyle e-mail ile gönderememelerine çözüm olarak düşünüp geliştirdikleri YOUTUBE’ın 7 yıl içinde 2 milyarı aşkın kişi tarafından tıklanmış olacağı hayal edilebilir miydi?

Peki ya, Harvard Üniversitesi’nde eğitim alan Mark Zuckerberg tarafından kampüsteki öğrencilerin birbirleriyle daha rahat iletişim kurmaları amacıyla geliştirilen FACEBOOK’un dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci sitesi olacağı bilinebilir miydi?

Bakın, 1976’da evinin garajında APPLE şirketini kuran, Steve Jobs, iş ve hayat felsefesini hangi sözlerle ifade ediyor: “Küçük başlayın, büyük düşünün.”

Apple’ın marka değerini sorsam bir tahmin yapabilir misiniz?

Apple bu yıl 104,7 milyar dolarlık marka değeri ile 3. kez dünyanın en değerli markası olmuştur.

SÖZ KONUSU MARKALARIN BAŞARISININ ÖZÜNDE; ALIN TERİ’Nİ AKIL TERİ İLE BİRLEŞTİREREK GERÇEK BİR DEĞER YARATMIŞ OLMALARI VARDIR.

PETROL ZENGİNİ ÜLKELER S. ARABİSTAN, AZERBAYCAN eğer bu zenginliklerini akıl teri ile birleştirebilirlerse bugün dünyanın dev ekonomileri arasına girmesi işten bile değildir. Teknolojideki atağı ile Hindistan, G.Kore, Japonya ise akıl terine en güzel örneklerdir.

İşte tüm bu örnekler bize, kendilerine güvenen yaratıcı gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye girişimlerle başladıklarını ancak çok çalışarak, çok büyük başarılar elde ettiklerini göstermektedir.

Bu noktada, şu ortak paydada buluştuğumuza inanmaktayım: “Başarı ancak ona inananların ve engeller karşısında pes etmeyenlerin eseridir.”

Neden benzer bir yerli marka bu salonda oturan siz değerli gençlerimizin girişimiyle olmasın ki?

Üreten, istihdam eden bir işveren olarak benim Türk gençlerine olan inancım tamdır. YETER Kİ İSTESİNLER.

Sevgili Gençler,

Elbette ki girişimciliğin çok daha fazla desteklenmesi, yaratıcı düşünce tarzının geliştirilmesi, reel sektöre dinamiklik kazandırılması ve özellikle de kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer edinmelerine yönelik adımlar oldukça önemlidir.

Son dönede ülkemiz bu alanda ciddi desteklerle özellikle de kadın girişimcilerimizi yüreklendirmektedir.

Bernard Shaw der ki: “Eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir engel yoksa, o yol sizi hiçbir yere götürmez”

Evet göreceksiniz ki, çalışmadan emek harcamadan gelinen nokta başarı sayılmaz. Kolay kazanılan, kolay kaybedilir.

Bir işveren olarak gençlerden ne bekliyorsunuz diye sorarsanız her şeyden önce analitik düşünme ve sabır diyebilirim. Analitik düşünce, çok yönlü bakış açısı demektir. Teorikten çok pratiğe hizmet eder.

Diğer yandan sabır, azim ve kararlılığınız sizi gelecekte hedeflediğiniz noktaya taşıyacaktır.

“Bir işi yapmaktan dolayı aldığınız keyif, o işten kazandığınız parayı harcarken aldığınız keyiften daha fazla ise’ kariyer mutluluğunu yakalayabilirsiniz” diyen Çetin Altan’a katılmamak mümkün müdür?

Size katma değer sağlayacak arkadaşlarla bir arada olun.  Unutmayın, aynı dili değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır.

Aramızda Kayserili var mı bilmiyorum ama Mesela Kayserililer, bir araya geldiklerinde futbol, siyaset konuşmazlarmış. Sermayesi yok bu iki konunun. Kim ne aldı, ne sattı? Kaça aldı, kaça sattı? diye konuşurlarmış. Bu örnek aklınızın bir köşesinde bulunsun.

Unutmamanız gereken bir başka örnek de: İskoç asıllı bir sanayiciye ait. Sanayi devriminin lokomotifi olan Andrew Carnegie'nin mezar taşında der ki: Burada yatan adam, kendisinden akıllı olanlarla çalışmıştır. Kariyer hayatınız boyunca lütfen bu sözleri değerlendiriniz.

Son olarak ifade etmek isterim ki, ülkemizin ve sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilin. Ülkenin geleceğini sizlerde gören Mustafa Kemal Atatürk’ün başardıkları, hayata geçirdikleri, yoktan var edişi başarı hikayelerini hiç uzakta aramaya gerek olmadığının en güzel kanıtıdır.

Bugüne kadar elde edilen kazanımlarımızı ve değerlerimizi koruyarak, yönümüzü bizi geleceğe taşıyacak hedeflere çevirdiğimiz ve o gayreti gösterdiğimiz sürece, sizlerle birlikte başarmamamız için bir neden göremiyorum. Unutmayın ki, sizlere ihtiyacımız ve güvenimiz büyük.

Daha güçlü bir ülke umuduyla ve daha aydınlık yarınlarda buluşmamız temennisiyle, yaşamınız boyunca, cesaretinizi ve sabrınızı hiç kaybetmemeniz, çok başarılı bir eğitim hayatı ve sonrasında da başarılı bir kariyer dönemi geçirmeniz dileği ile sevgilerimi sunuyorum. Yolunuz açık olsun.

 

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.